OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜ YENİDEN DÜŞÜNMEK: ROLLER, KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VENİTELİKLER ÜZERİNE BİR OLGUBİLİM ARAŞTIRMASI


süheyla ayaz f., ARASTAMAN G.

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 19 - 21 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri