Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2013 Post Doktora

  University of Minnesota, College of Education and Human Development, Educational Administration, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2006 - 2011 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Politikası, Türkiye

 • 2003 - 2006 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Ve Politikası, Türkiye

 • 1994 - 2000 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Öğrenci yılmazlığına etki eden faktörlere ilişkin Ankara ili genel lise ve anadolu lisesi yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Teftişi Anabilim Dalı

 • 2006 Yüksek Lisans

  Ankara ili lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce