Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experiences of internet users regarding cyberhate

INFORMATION TECHNOLOGY & PEOPLE, cilt.1, ss.1-23, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Tertiary-level internet users' opinions and perceptions of cyberhate

INFORMATION TECHNOLOGY & PEOPLE, cilt.31, sa.3, ss.845-868, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Personality on Cyberbullying among University Students in Turkey

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.12, sa.49, ss.129-150, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A media comparison study on first-aid instruction

HEALTH EDUCATION JOURNAL, cilt.72, sa.1, ss.95-101, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Predictive role of personality traits on Internet Addiction

Turkish Online Journal of Distance Education, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Internet assisted technologies for English language teaching in Turkish universities

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING, cilt.26, sa.5, ss.468-483, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

IMPROVING 8TH GRADES SPATIAL THINKING ABILITIES THROUGH A 3D MODELING PROGRAM

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.11, sa.2, ss.128-134, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Veri yönlendirmeli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin sözcüksel yeterlikleri üzerindeki etkisi.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.35, sa.138, ss.169-183, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Göç Mağduru Suriyeli Öğrencilerin COVID-19 Salgını Sürecindeki Öğrenme Deneyimleri

Milli Eğitim, cilt.49, ss.783-800, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tertiary-Level Internet Users' Awareness on Cyberhate: A Cross-Cultural Study

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.49, sa.1, ss.451-476, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Etkilesimli tahta tutum olceginin gecerlik ve guvenirlik calismasi

Anadolu University Journal of Educational Sciences, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim özel derlemine ait söylem çözümlemeleri

Kirsehir Egitim Fakültesi Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reflections of prospective teachers regarding case based learning

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFL learners use of ICT for self regulated learning

Journal of Language and Linguistics Studies, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Competency levels of teachers in using interactive whiteboards

Contemporary Educational Technology, cilt.3, ss.115-119, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Technology integration levels of teacher education faculty

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.44, sa.2, ss.141-163, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Developing collocational competence through concordance activities.

Novitas Royal, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vocabulary strategy use of Turkish EFL learners

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.3, ss.62-71, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

The Correlation between learners’xx logs of navigations through online corpora and lexical comptence.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınıf Öğretmenlerinin Kültürlerarası Öğretmenlik Yeterliklerine İlişkin Deneyimleri

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.241-249 Creative Commons License

Internet Users experiences of Cyberhate

International Journal of Art and Sciences (IJAS) International Conference for Engineering and Technology, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Digital Technologies and Online Learning in Primary Education (Turkey).

Education and Childhood Studies. , Mario Teresa Tatto Ian Menter, Editör, Bloomsbury Press, Iowa, ss.3-14, 2019

İlkokul Düzeyinde Yoğun Etkileşimli Dil Öğretimi

İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi , İ.H. Mirici, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.151-163, 2019

Exploring IWB use for Language Instruction in Turkish Higher Education Settings.

Teaching languages with technology communicative approaches to interactive whiteboard use A resource book for teacher development, Whyte, S., & Cutrim-Schmidt, E., Editör, Bloomsbury, ss.238-276, 2015

Learners’ perceptions towards the innovative and traditional learning methods. Research On Education.

Research On Education, Giannaki,M.,Papanikos,G.,Pozios,Y. and Richards,J, Editör, Athens Institute For Education and Research, Athens, ss.841-848, 2006