Sınıf Öğretmenlerinin Kültürlerarası Öğretmenlik Yeterliklerine İlişkin Deneyimleri


Creative Commons License

Çelik S., Özenç İra G.

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2019, pp.241-249

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.241-249

Abstract

Bu araştırma mülteci öğrencilere eğitim veren sınıf öğretmenlerinin kültürlerarası öğretmenlik yeterlikleri deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden betimsel fenomenoloji ile desenlenmiştir Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde, Ankara’nın Demetevler ilçesinde görev yapan, mülteci öğrencilere eğitim veren 8 sınıf öğretmeniyle gerçekleşmiştir. Öğretmenler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanan veriler fenomenolojik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Öğretmenlerin kültürlerarası mesleki yeterliklerine ilişkin deneyimleri; öğrenciyi tanıma, izleme ve yönlendirme, dil öğretimi, öğretim sürecini planlama ve yönetme, kültürlerarası öğrenme ortamı oluşturma, iletişim ve işbirliği, kişisel ve mesleki değerler ve kişisel ve mesleki gelişim temalarında toplanmıştır. Bu temalar, yeterlik alanları olarak kabul edilmiştir. Bu yeterliklere ait 30 yeterlik göstergesi belirlenmiştir. Eğitimcilere, eğitim politikacılarına ve araştırmacılara çeşitli öneriler getirilmiştir.