Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of radiomorphometric indices and bone findings on panoramic images in patients with scleroderma

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY, cilt.127, sa.1, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral health status in patients with mucopolysaccharidoses

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.60, sa.4, ss.400-406, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the fungiform papillae number in Behcet's disease

CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, cilt.19, sa.4, ss.887-890, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of hemorheological parameters in periodontal diseases

CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, cilt.61, sa.1, ss.47-58, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the radiopacity of different root canal sealers

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.108, sa.3, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Spontaneously healed root fractures: two case reports

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.24, sa.1, ss.115-116, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cytotoxic effects of four different endodontic materials in human periodontal ligament fibroblasts

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.33, sa.12, ss.1450-1454, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Atipik Odontalji: Olgu Sunumu

Acta Odontologica Turcica, cilt.37, sa.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vascular Type Eagle Syndrome: A Case of Styloid Process-Carotid Artery Syndrome with Operation

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.13, sa.1, ss.107-110, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hematolojik Hastalıkların Çene Kemiklerindeki Bulguları

Türkiye Klinikleri, ss.21-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Oral Health Status in Patients Admitted to a University Hospital: A Pilot Study

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.10, sa.4, ss.196-204, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of oral health status in patients admitted to a university hospital a pilot study

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, cilt.10, ss.196-204, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fosfor plak sistemlerinde karşılaşılan temel sorunlar

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.66-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of patients with oral lichenoid lesions by dental patch testing and results of removal of the dental restoration material

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.50, sa.4, ss.150-156, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COMPARISON OF DIFFRENT IMAGING TECHNIQUES FOR THE EVALUATION OF PROXIMITY BETWEEN MOLARS AND THE MANDIBULAR CANAL

CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH, cilt.36, sa.1, ss.2-7, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Monostotik fibröz displazi

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.41-46, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Florid Semento osseöz Displazi Olgu Bildirimi

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.51-54, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İndifa etmiş kompleks Odcontoma Bir vaka nedeniyle

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,, cilt.6, sa.1, ss.56-59, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Panoramik görüntülerde tesadüfen saptanan yumuşak doku kalsifikasyonları

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 Şubat 2020

Atipik Odontalji: Olgu Sunumu

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2020

İnverted papillom: Olgu sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Kafa travmasına bağlı tat duyusu bozukluğu: Olgu sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Dental age estimation with cone beam computed tomography

ESHNR 2019, 32nd Annual Meeting and Refresher Course, Palermo, İtalya, 3 - 05 Ekim 2019, cilt.10, ss.30

Florid Semento-Ossöz Displazi Olgu Raporu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 2019, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019

Çift köklü maksiller santral kesicide görülen taurodontizm: Nadir bir olgu sunumu

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.389

Mandibuler kanin transmigrasyonu: olgu sunumu

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.386

Vascular Type Eagle Syndrome: A Case ofStyloid Process-Carotid Artery Syndrome

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018

Rikets Hastalığına Bağlı Yaygın Mine Hipoplazis : Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23

Parotis Bezi Kanalında Dev Tükrük Bezi Taşı

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23

Çift Taraflı Maksiller Kanin Premolar Transpozisyonu : Olgu sunumu

2. ULUSAL UYGULAMALI BİYOLOJİK BİLIMLER KONGRESİ, Afyon, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2017

Oral health status in patients with mucopolysaccharidoses

13. CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRICDENTISTRY, Belgrade, Sırbistan, 2 - 05 Haziran 2016

Applicability of Cameriere s Age Estimation Method İn a Sample of Turkish Adults

17th International Conference on Forensic Sciences, Paris, Fransa, 27 - 28 Ağustos 2015

Applicability of Cameriere’s Age Estimation Method in a Sample of Turkish Adults

ICFS 2015 : 17th International Conference on Forensic Sciences, Paris, Fransa, 27 - 28 Ağustos 2015

Invasive Cervical Resorption: A Case Report

18th meeting of International Association of Dental Traumatology, 19 - 21 Haziran 2014

Hemorheological Parameters in Periodontal Disease

16th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and Microcirculation, 18 - 21 Haziran 2011

Fibröz Displazi: Olgu Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2006

Florid Semento-osseöz Displazi: Olgu Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu ve 3. Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004

Baş ve Boyun Radyoterapisi Uygulanan Bir Olguda Oral ve Dental Bulgular

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu ve 3. Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Dental Radyograflarda Yetişkinler İçin Yaş Tayini Yöntemleri

Adli Diş Hekimliğinde Radyolojik Yaklaşımlar - 2020, Kahraman GÜNGÖR, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.24-29, 2020

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile ortodontik uygulamalar ve ortognatik cerrahi planlaması.

Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi: Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar, Kıvanç Kamburoğlu, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.94-99, 2019