Genı̇ş Tutulumlu Santral Dev Hücrelı̇ Granülom


Creative Commons License

Berberoğlu B., Avcu N.

10. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 August 2022, pp.39-40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.39-40
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Santral dev hücreli granülomlar (SDHG) çenelerde, ağrısız şişlikle karakterize, odontojenik kaynaklı olmayan fibröz lezyonlardır. Asemptomatik olabileceği gibi hızlıca büyük boyutlara ulaşarak alveolar kemiği yıkıma uğratabilirler. Gerçek etiyoloji tam olarak bilinmemekle birlikte reaktif, inflamatuvar, infektif veya neoplastik bir oluşum olabileceği düşünülmektedir. Lezyonlar, geniş yaş aralığında görülmekle birlikte, daha çok genç bireylerde ortaya çıkar. Genellikle mandibulada 1. Molar dişin anterioru boyunca uzanır. İyi sınırlı olup kortikal kemikte yıkıma ve genişlemeye yol açabilir. Bu olgu raporunun amacı, mandibular premolar-molar-ramus bölgesinde agresif seyirli SDHG olgusu sunmaktır. Sistemik hastalığı olmayan, 30 yaşında kadın hasta ağrısız şişlik şikâyetiyle başvurdu. Ağız içi muayenesinde; 45,46,47 ve 48 no’lu dişler 6 ay önce çekilmişti. Panoramik radyografide sağ mandibula gövdesinde molar bölgeden ramusa uzanan, oldukça geniş radyolüsent lezyon saptandı. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi incelemesinde; kortikal perforasyon oluşturan internal septa içeren, multiloküler, ekspansil, belirgin skallop sınırlı lezyon izlendi. SDHG ön tanısı histopatolojik incelemeyle doğrulandı. Ağrısız bir şekilde oldukça büyüyebilen SDGH’ler alveolar kemikte perforasyona, diş kayıplarına ve yüzde belirgin şişliğe yol açabilmektedir. İyi huylu olmasına rağmen agresif karakterde olanlar sessizce büyük boyutlara ulaşabilmekte ve büyük kemik yıkımlarına yol açabilmektedir. Bu lezyonların, nüks riskinin yüksek olması sebebi ile düzenli takipleri yapılmalıdır.