İntravenöz Bifosfonat Kullanımına Bağlı Osteonekroz: Vaka Serisi


Creative Commons License

Berberoğlu Tuna B., Koç N., Avcu N.

TDB 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2022, pp.36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

 AMAÇ: Bifosfonatlar; Paget Hastalığı, Multip Myelom, kemik metastazları, metabolik kemik hastalıkları, ve osteoporozun tedavisinde kullanılmakta olan antiosteoklastik ajanlardır. Yüksek turn-over potansiyeli olan maksilla ve mandibula gibi kemiklerde daha çok birikim gösterirler. BP’lerin uzun süreli intravenöz (İV) kullanımları çenelerde ilaca bağlı çene kemiği osteonekrozu (İÇKON) oluşma riskini arttırmaktadır. Diş çekimi, uyumsuz protezlerin kullanımı, dental implant yerleştirilmesi İÇKON gelişimi için en önemli lokal risk faktörlerindendir.

OLGU SUNUMU: Bu vaka serisinde metastatik karsinom tanısıyla İV bifosfonat tedavisi aldığı öğrenilen üç hastada gelişen İÇKON lezyonlarının sunumu amaçlandı. Çenelerinde geçmeyen şiddetli ağrı şikayetleriyle başvuran hastaların medikal öykülerinde meme ca, kolon ca ve böbrek ca olduğu öğrenildi. Üç vakada da diş çekimi sonrası kemiğin açığa çıktığı ve iyileşmediği gözlendi. Panoramik görüntülerinde ilgili bölgelerde düzensiz litik alanlar gözlendi. Hastaların hikayesi, klinik ve radyolojik muayeneleri sonucu İÇKON tanısı koyuldu.

SONUÇ: İÇKON, hastaların yaşam kalitesini düşüren, tedavisi çoğu zaman sonuçsuz olan kemik lezyonlarıdır. Önlenmesi tamamen diş hekimi ve medikal hekimin işbirliğine bağlıdır. Bu nedenle bifosfonat tedavisi öncesi veya sırasında hastaların mutlaka diş hekimlerine konsülte edilmeleri ve diş hekimlerinin de bilgilerini güncel tutmaları hastalar için hayati önem taşımaktadır.