COVID-19 Pandemisi Bireylerin Dental Anksiyete Düzeylerini Etkiledi Mi?


Creative Commons License

Berberoğlu B., Koç N., Boyacıoğlu Erden H., Akçiçek G., İriağaç Ş., Doğan Ö. B., ...More

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 2 - 03 October 2021, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Hastaların geliş nedenlerinin, dental anksiyete düzeylerinin, COVID-19 korku ve kontrol algılarının değerlendirilmesidir. Yöntem: 844 kadın ve 595 erkek toplam 1439 birey dahil edilmiştir. Katılımcıların demografik, dental ve tıbbi bilgilerinin alınmasını takiben; ağrı düzeylerinin belirlenmesi için Görsel Ağrı Skalası kullanılmıştır. Dental anksiyetelerinin belirlenmesi için Modifiye Dental Anksiyete Skalası (MDAS) ve araştırmacılar tarafından oluşturulan COVID-19 korku ve kontrol algısı ile ilgili sorular sorulmuştur. Ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların başvuru nedenleri arasında ağrı şikâyeti %47,5 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu kırık diş (%14,8), apse (%13,7) ve diş çekimi (%12,9) takip etmektedir. Görsel Ağrı Skalası sonuçlarına göre katılımcıların yarısından fazlası (%51,29) şiddetli ağrı şikâyetiyle başvurmuştur. 74 (%5,1) bireyde dental anksiyete (MDAS19) saptanmıştır. Bu durum kadınlarda ve şiddetli ağrı düzeyi ile başvuran katılımcılarda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir. COVID-19 korku ve kontrol algısı ile ilgili tüm anket sorularında "Kesinlikle katılıyorum" seçme oranı yüksek dental anksiyetesi olan bireylerde daha yüksektir (p<0,001). Sonuç: Pandemi döneminde diş kliniklerine başvurma konusunda dental anksiyetesi olan bireylerin olmayanlara oranla daha endişeli olduğu görülmüştür. Benzer sonuçlar bireylerin COVID-19 korku vekontrol algısı ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlarda da gözlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda uygundavranış yönetimi teknikleri ve diş sağlığı eğitim programlarının uygulanmasının yanı sıra gerekli koruyucu düzenlemelerin yapılmasının, pandemi döneminde tedavi için başvuran hastaların anksiyete düzeylerinin azaltılmasında etkili olacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Anksiyete, COVID-19, dental anksiyete