Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

INVESTIGATION OF DIGITAL DIVIDE ACCORDING RELATED TO UNIVERSITY STUDENTS' DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.44, pp.73-84, 2013 (SSCI) identifier identifier

GENDER DIFFERENCES IN USING SOCIAL NETWORKS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.10, no.2, pp.133-139, 2011 (SSCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

THE EFFECT OF BLOGGING ON REFLECTIVE THINKING SKILL

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.40, pp.93-104, 2011 (SSCI) identifier

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' USE OF TECHNOLOGY IN AND OUT OF SCHOOL

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.41, pp.24-35, 2011 (SSCI) identifier identifier

Modeling educational usage of Facebook

COMPUTERS & EDUCATION, vol.55, no.2, pp.444-453, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier

A structural equation model for ICT usage in higher education

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.11, no.2, pp.262-273, 2008 (SSCI) identifier identifier

Can ICT usage make a difference on student teachers' information literacy self-efficacy

LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH, vol.29, no.1, pp.92-102, 2007 (SSCI) Sustainable Development identifier identifier

ICT in the learning-teaching process: Teachers' views on the integration and obstacles

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.32, pp.164-178, 2007 (SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin benimsenmesi sürecinde uygunluk algisina etki eden faktörler Boylamsal bir çalişma

Journal of Instructional Technologies & Teacher, vol.5, no.1, pp.1-12, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

A Model Proposal on ICT Integration for Effective Mathematics Instruction

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.1, pp.14-33, 2016 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Öğretmen adaylarinin BİT entegrasyonuna hazır olmalarını sağlamada bir ağsal öğrenme sürecinin tasarlanması

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.48, no.1, pp.19-47, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Ağların Kullanım Amaçları Ölçeği

Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.2, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The Examination of the Variables Playing a Role on the Process of Adoption of Innovations by Descriptive Review Method

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.33, pp.53-71, 2013 (ESCI) Creative Commons License identifier

Students approach to social network in educational context

The international journal of web communities, vol.9, no.2, pp.188-198, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Öğretmenlerin bir yenilik olarak teknoloji ile ilgili yarar algılar

İlköğretim Online, vol.12, no.1, pp.52-65, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Süreçlerine Entegrasyonu Göstergeler ve Modeller

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.1, no.1, pp.62-80, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretim Sürecine BİT entegrasyonu açısından öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, vol.10, no.19, pp.87-106, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı Kabulü ve Benimsenmesi Sürecinde Yer Alan Öğeler Bir içerik Analizi Çalışması

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.39, pp.60-74, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergis, vol.8, no.15, pp.137-157, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Bilişsel Kapılma Ölçeği nin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.42, no.2, pp.77-92, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kabul ve kullanım niyetlerİ

Eğitim Bilimleri ve Ugulama Dergisİ, vol.6, no.11, pp.3-18, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz yeterliklerinin karşılaştırılması

Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.22, pp.233-243, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegrasyonunu İncelemede Bir Çerceve: Etkinlik Kuramı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, pp.134-142, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme-Öğretme Sürecine Entegrasyonunda Öğretmenlerin Durumu.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.4, no.3, pp.119-123, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaşlılar ve Dijital Okuryazarlık: Bir Dijital Hikâye Anlatımı Atölyesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), Edirne, Turkey, 13 September 2018

Use of Digital Storytelling as a Means of Professional Self-Understanding

The European Conference on Educational Research (ECER) 2018, Bolzano, Italy, 3 - 07 September 2018

Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Tasarlanan Gelişim İzleme ve Raporlama Sisteminin Kullanılabilirliği

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

Eğitsel bağlamda atölye temelli dijital hikâye anlatımı süreci: Sorunlar, gereksinimler ve öneriler

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Gelişim İzleme ve Raporlama Süreci: Var Olan Durum ve Gereksinimler

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 May 2017

Investigation of the Use of Digital Storytelling as a Means of Self-Understanding in Teacher Education

The European Conference on Educational Research (ECER) 2017, Kopenhag, Denmark, 21 - 25 August 2017

Hiyerarşik Kümeleme Analizi Yoluyla Öğrenenlerin EtkileşimÖrüntülerine Göre Öz-Düzenleme Becerilerinin Değişimi

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Çevrimiçi Derslerde Öğrenci Davranışlarının Öğrenme Analitiği ile İncelenmesi

4th InternationalInstructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 October - 10 June 2016

Oyun Programlama Sürecinde Hata Ayıklama Bir Yaz Kampı Deneyimi

4th InternationalInstructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 10 October 2016

Özel gereksinimli bireyler için etkileşimli bir platform geliştirilmesi

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016

Topluma Hizmet Uygulamaları ve Dijital Hikaye Anlatımı

Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 5 - 07 October 2016

Students and Teachers on Facebook Usage Purposes and Adoption

European Conference on Educational Research 2016, (ECER 2016), Dublin, Ireland, 22 - 26 August 2016

A proposal for designing strategies and content in a professional development program on ICT integratıon

10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 7 - 09 March 2016, pp.778-783

An example on ımplementıng the PIE model regardıng ICT integratıon for effectıve mathematics instructıon

10th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 7 - 09 March 2016, pp.2027-2036

A PROPOSAL FOR DESIGNING STRATEGIES AND CONTENT IN A PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM ON ICT INTEGRATION

10th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, 7 - 09 March 2016, pp.778-784 Sustainable Development identifier

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin benimsenmesi sürecinde uygunluk algısına etki eden faktörler Boylamsal bir çalışma

3th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

A Descriptive review study about digital storytelling in educational context

7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barselona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.5026-5034

Öğretmenlerin BİT kullanımlarının sınıflandırılması üzerine bir çerçeve

Öğretmen Yetiştirme Siyaseti ve Sorunlar Sempozyumu Bildirileri, Baku, Azerbaijan, 30 April - 02 May 2015, pp.186-192

How do students utilize technology Students views versus log records

2015 AERA Annual Meeting, "Toward Justice: Culture, Language, and Heritage in Education Research and Praxis”, Şikago, United States Of America, 16 - 20 April 2015

The Adoption of Qr Code Usage in The Educational Context

7th International Conference on Education and New Learning Technologies, 6 - 08 July 2015, pp.6020-6023

Dijital hikâye anlatımının öğrencilerin yazma becerisini geliştirmedeki etkisi

2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium(ITTES), Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2014

Web 2 0 awareness of preservice teachers A longitudinal study based on innovation decision process

4th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN12, Barcelona, Spain, 02 July 2012 - 04 July 2013

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu Süreçle İlgili Kontrol Listesinin Geliştirilmesi

X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2013

Dijital Hikâye Anlatımı Sürecinde Yazılımlar Uygulamalar ve Ortamlar

1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği nin İngilizceye Uyarlama Çalışması

1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

The Quality of Interaction and Participation in Knowledge Building Processes within the Online Collaborative Learning Environments

International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning, Prague, Czech Republic, 1 - 03 June 2013

A Qualıtatıve Study On The Preferences Of Students Usage Of Podcasts In An Educational Context

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012, vol.10, pp.108-120

What is the tendency of highschool students to Web 2 0 usage

6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

Benimseme Sürecinde Bireylerin Temkinlilik ya da YenilikçiliğiniBelirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracı

10th International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2011, vol.1, pp.1361-1366

Öğrenme öğretme süreçlerine BİT entegrasyonu ve mesleki gelişim FATİH projesi örneği

10th International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2011, vol.1, pp.1852-1857

BİT entegrasyonu açısından öğretmen yeterliklerinin incelenmesi

4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010

Web 2 0 is used in daily life What about in lectures

9th International Internet Education Conference & Exhibition, e- Learning evaluation: A catalyst for quality education, Cairo, Egypt, 14 - 16 September 2010

Comparative examination of computer and Internet usage of PISA Balkan countries

13th International Conference ICT in the education of the Balkan countrıes 2010, Varna, Bulgaria, 16 - 18 June 2010

The integration of wiki tool to learning teaching process A sample application

13th International Conference ICT in the education of the Balkan countrıes 2010, Varna, Bulgaria, 16 - 18 June 2010

Öğretmen adaylarının web kullanım amaçları yenilikçi temkinli olma durumlarına göre farklılık gösteriyor mu

2. Uluslar Arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010

Student s reflections about podcast creation and usage processes

10th International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010

USABILITY TESTING OF DEPARTMENTAL WEB SITES: A CASE STUDY WITH AUTHENTIC USERS AND AUTHENTIC TASKS

3rd International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, Spain, 15 - 17 November 2010, pp.345-353 identifier

Prospective teachers awareness of collaborative web 2 0 tools

IADIS International Conference WWW/Internet 2009, Rome, Italy, 19 - 22 November 2009

Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı Kabulü ve Benimsenmesi Sürecinde Önemli Rol Oynayan Ögeler

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Ağsal Öğrenme ve Bir Ağsal Öğrenme Ortami Olarak Elgg

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Yapılandırmacı yaklaşıma uygun değerlendirme süreci ve BİT entegrasyonu

International Educational Technology Conference (IECT), Hacettepe University, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009

Teknoloji Kabul Modeli çerçevesinde derslerde eğitim yazılımlarının kullanımı

International Educational Technology Conference (IECT), Hacettepe University, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009

Yapılandırmacı yaklaşıma uygun değerlendirme süreci ve entegrasyonu

9th International Educational Technology Conference (IETC), Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009

The effects of education on the diffusion processes ICT

European Teacher Education Network Annual Conference, İzmir, Turkey, 23 - 26 April 2009

Adoption of Web 2 0 tools in distance education

WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES - NEW TRENDS AND ISSUES IN EDUCATIONAL SCIENCES, 4 - 07 February 2009, vol.818, no.1 identifier

Teachers Adoption of Laptops in the Stages of Innovation Decision Process

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA), Vienna, Austria, 30 June - 04 July 2008

Integration of ICT Into The Teaching Learning Process Toward A Unified Model

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA), Vienna, Austria, 30 June - 04 July 2008

Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri

International Educational Technology Conference (IECT) 2008, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 May 2008

Web tabanlı öğrenme ortamlarında etkileşim

International Educational Technology Conference (IECT) 2008, Eskişehir, Turkey, 6 - 08 May 2008

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yayılımı sürecinde benimseyen sınıflamaları ve özellikleri

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Aydın, Turkey, 16 - 18 April 2008

Technology Acceptance Model and Teachers Adoption of Laptops

The Fourth Annual Conference of Learning International Networks Consortium (LINC), Amman, Jordan, 28 - 30 October 2007

Toplumsal duyarlılık ve sosyal hizmetler Model Proje Örneği

I.Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 12 April 2006

The perceptions of prospective primary Mathematics teachers towards ICT use

X. International Scientific Conference, Vilnius, Lithuania, 27 - 28 May 2004

Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve öz yeterlik algıları

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE), Ankara., Turkey, 1 - 03 May 2003

İlköğretim öğretmenlerinin İnternet ve e posta kullanımları

V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002

Öğretmenler ve bilgisayar kullanımı

Bilişim Teknolojileri IşığındaEğitim (BTIE) Konferansı ve Sergisi, Ankara, Turkey, 20 - 22 May 2002, pp.169-180

Concerns of administrators and teachers in the diffusion of IT in schools A case study from Turkey

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Chesapeake, United States Of America, 1 - 02 May 2001, vol.2001, pp.2259-2261