Çevrimiçi öğrenme ortamlarına yönelik algılanan sosyal olabilme ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalişması


ERGÜN E., USLUEL Y.

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.6, 2015 (Peer-Reviewed Journal)