Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Study on Sixth Grade Students' Misconceptions and Errors in Spatial Measurement: Length, Area, and Volume

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, vol.14, no.7, pp.1293-1319, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

The length measurement in the Turkish mathematics curriculum: Its potential to contribute to students' learning

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, vol.10, no.2, pp.363-85, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

Sixth Grade Students’ Performance on Length, Area, and Volume Measurement

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.166, pp.141-154, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Acquisition of the curriculum development knowledge in pre-service teacher education

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.11, no.1, pp.355-400, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Curriculum Development in Singapore and Turkey: Reflections of Administrative Structure and Educational Reforms

Bartın University Journal of Faculty of Education, vol.10, no.1, pp.109-130, 2021 (International Refereed University Journal)

Fen ve Matematik Dersi Öğretim Programları Değerlendirme Çalışmaları: 2005-2017 Yıllarındaki Lisansüstü Tezler

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.3, pp.1235-1262, 2019 (International Refereed University Journal)

The Views of the Teachers on the Concept of Curriculum in Vocational and Technical Education

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.47, pp.262-286, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

History of Mathematics in the Turkish Middle School Mathematics Curriculum and Textbooks

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.47, no.1, pp.188-215, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Appropriateness Of The Ninth Grade Mathematics Textbooks Regarding The High School Mathematics Curriculum

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.42, pp.1-14, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Matematik Ders Kitaplarının ÖğretimProgramına Uygunluğu Açısından İncelenmesi

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.42, pp.1-14, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMLARINDA ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİMYANSIMALARI

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2019, vol.1, pp.152-160

The Concept of Curriculum through the Views of the Teachers in Vocational and Technical Education Curriculum Development Commissions

6th International Congress on Curriculum and Instruction, Kars, Turkey, 11 October 2018 - 13 October 2918, pp.39-40

Alan uzmanlarının bakış açısıyla program değerlendirme çalışmalarında öğretmenin yeri

5th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 02 May 2018, vol.1, no.1, pp.236-237

The Mathematical Values in the Turkish Middle School Mathematics Applications Course Curriculum

CERME 10 he Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Dublin, Ireland, 1 - 05 February 2017

Teaching Certificate Program Students' Sense of Efficacy and Views of Teacher Preparation

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.2094-2099 identifier

Value orientations of the teaching certificate program students

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2130-2134 identifier

Seventh grade students' understanding of linear measurement: what has been learned about linear measurement in seven years of schooling process?

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1905-1909 identifier

Books & Book Chapters

Öğretim Stratejilerinin Seçimi ve Uygulanması

in: Program Geliştirme, Kerim Gündoğdu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-678, 2018

Expert Reports

İlköğretim Matematik Ders Kitaplarının İncelenmesi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, pp.35, Ankara, 2016