Avustralya-Waldorf ve Türkiye Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Creative Commons License

TAN ŞİŞMAN G., Karataşlı E.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.2, pp.650-675, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.37217/tebd.767066
  • Journal Name: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.650-675
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Waldorf Pedagojisi temelinde geliştirilen Avusturalya Steiner Ortaöğretim Matematik Dersi Çerçeve Öğretim Programı (SOMP) ile Türkiye Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı’nın (TOMP) temel öğelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Doküman analizine dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın veri kaynakları, Avustralya Steiner Eğitimi tarafından 2011 yılında geliştirilen ve son olarak 2014 yılında güncellenen SOMP ile Türkiye’de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak uygulamaya konulan TOMP’tur. Doküman incelemesi aracılığıyla toplanan nitel veriler, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgularda, SOMP’un genel amaçlar ve yetkinlikler açısından TOMP’a göre daha detaylı, kapsamlı ve matematik dersine özgü olarak yapılandırıldığı görülmüştür. SOMP’ta bilişsel alan yanında, psikomotor ve duyuşsal alan kazanımlarına yer verildiği; TOMP’ta duyuşsal alan kazanımlarına yer verilmediği tespit edilmiştir. SOMP’un öğrenme-öğretme durumlarına ilişkin bulgularda, bu sürecin öğrenci merkezli uygulamalar odağında tasarlandığı; TOMP’un ise öğretmen merkezli bir anlayışla yapılandırıldığı görülmüştür. Ancak her iki programda da matematiğe özgü ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin açıklama veya örneklere rastlanamamıştır. Bu çalışmayla, alternatif eğitim yaklaşımlarından biri olan Waldorf Pedagojisi’nde eğitim programı anlayışının kuramsal açıdan derinlemesine incelenmesi, kuramın uygulamaya aktarılmasında birincil kaynak olan resmî/yazılı programın, yapısı ve öğelerinin detaylı bir şekilde incelenerek ülkemizde uygulanan ortaöğretim matematik dersi öğretim programı ile karşılaştırılması, program geliştirme alanında yürütülen çalışmalara farklı bir perspektif kazandırılması beklenmektedir.