A Study on Sixth Grade Students' Misconceptions and Errors in Spatial Measurement: Length, Area, and Volume


Creative Commons License

Sisman G., AKSU M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, vol.14, no.7, pp.1293-1319, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 7
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.1007/s10763-015-9642-5
  • Journal Name: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index, Scopus
  • Page Numbers: pp.1293-1319
  • Keywords: Area, Conceptual knowledge, Errors, Length, Mathematical misconceptions, Procedural knowledge, Spatial measurement, Volume measurement, MATHEMATICS, THINKING, ARRAYS

Abstract

The purpose of the present study was to portray students’ misconceptions and errors while solving conceptually and procedurally oriented tasks involving length, area, and volume measurement. The data were collected from 445 sixth grade students attending public primary schools in Ankara, Türkiye via a test composed of 16 constructed-response format tasks. The findings revealed a wide range of misconceptions and errors such as “believing that all rulers are 30 cm long,” “confusing area formula with perimeter formula,” “believing a box has more than one surface area,” “using the volume formula for surface area,” “believing that ruler must be longer than the object measured,” etc. These misconceptions and errors could be considered as the evidences indicating the sixth graders’ lack of comprehension of the fundamental concepts of spatial measurement and their relationships and the procedures and formulas used for measuring length, area, and volume. The possible causes of such misconceptions and overcoming ways were also discussed.

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin uzunluk, alan ve hacim ölçme konularındaki kavram yanılgıları ve hatalarını incelemektir. Araştırmaya ait veriler, Ankara ili devlet okullarında öğrenim gören 445 altıncı sınıf öğrencisine uygulanan 16 açık uçlu sorudan oluşan başarı testi ile toplanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin testlerdeki sorulara verdikleri yazılı cevaplar incelendiğinde, “tüm cetvellerin 30 cm uzunluğunda olduğuna inanma”, “alan ve çevre formüllerini birbirine karıştırma”, “hacim hesaplarken yüzey alanı formülünü kullanma”, “bir kutunun birden fazla yüzey alanına sahip olduğuna inanma” gibi oldukça geniş bir alana yayılan kavram yanılgıları ve hatalar tespit edilmiştir.  Çalışmaya katılan altıncı sınıf öğrencilerinin uzunluk, alan ve hacim ölçme konularını hem anlamada hem de işlemlerde etkin biçimde kullanmada ciddi güçlükler yaşadıkları görülmüştür. Bu araştırmada elde edilen bulgular ışığında tespit edilen hatalar ve kavram yanılgılarıyla ilgili olası nedenler ve çözüm önerileri de ayrıca sunulmuştur.