Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do obstetrical brachial plexus injuries affect proprioceptive sense?

NEUROSCIENCES, cilt.15, ss.268-271, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of Clinical Pilates exercises on patients with shoulder pain: A randomised clinical trial

JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES, cilt.21, ss.847-851, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Romatizmalı hastalar için bir yaşam kalitesi ölçeğiningeliştirilmesi: madde havuzunun oluşturulması

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, cilt.4, ss.62-75, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİT TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN YERİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Egzersizin diz osteoartritli hastalarda fonksiyonel durum üzerine etkisinin araştırılması

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİŞSEL EGZERSİZ TERAPİ YAKLAŞIMI

SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ, ss.52-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİ

SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ, ss.52-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Rehabilitasyon Merkezine Başvuran Özürlü Çocuklar ve Ailelerinin Profillerinin ve Sorunlarının İncelenmesi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ, cilt.21, ss.137-145, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish version of the Simple Shoulder Test: a reliability and validity study

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.21, ss.68-74, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOSOCIAL AND FUNCTIONAL STATUS OF CHILDREN WITH JIA

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, İspanya, 12 - 15 Haziran 2019, cilt.78, ss.1059-1060 identifier

WHAT IS THE MOST AFFECTED BIOPSYCHOSOCIAL ASPECT IN RHEUMATIC DISEASES?

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, İspanya, 12 - 15 Haziran 2019, cilt.78, ss.1462 identifier

COMPARISON OF BIOPSYCHOSOCIAL STATUS OF PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS WITH AND WITHOUT ANTI-TNF TREATMENT

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, İspanya, 12 - 15 Haziran 2019, cilt.78, ss.1055-1056 identifier

COMPARISON OF THE REASONS FOR NOT GOING TO SCHOOL BETWEEN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS AND THEIR FAMILIES

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, İspanya, 12 - 15 Haziran 2019, cilt.78, ss.216-217 identifier

THE EFFECT OF THE BIOPSYCHOSOCIAL EXERCISE PROGRAM ON PAIN COPING SKILL AND FATIGUE IN RHEUMATIC DISEASES

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, İspanya, 12 - 15 Haziran 2019, cilt.78, ss.1057-1058 identifier

Biyopsikososyal Model Nedir

II. Çocuk Romatoloji Kongresi, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2014, ss.31-34

Romatizmal Hastalarda Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımının Rolü Nedir Yeni bir Egzersiz Modeli

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2014, cilt.25, ss.72-73

Osteoartritli Hastaların Sağlık ve Hastalık Kavramlarına Bakış Açısının Sunumu

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2014, cilt.25, ss.71

İki farklı Romatizmal Hasta Grubunda Fonksiyonel Durumun Yaşam Kalitesi Üzerindeki Rolü

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2014, cilt.25, ss.73

Fonksiyonel durumun iki farklı romatizmal hastalığı sahip hastaların sosyalizasyonu ile ilişkisinin sunumu

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. Denizli, Türkiye., Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2013, cilt.24, ss.49

Cinsiyet farkı Ankilozan spondilitli hastalarda depresyon ve fonksiyonel durumu etkiler mi

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. Denizli, Türkiye., Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2013, cilt.24, ss.49

The role of clinical pilates exercises in children with juvenile idiopathic arthritis A pilot study

18th Pediatric Rheumatology European Society (PReS) Congress. Bruges, Belgium., 14 - 18 Eylül 2011, cilt.9, ss.117

Does gender difference affect the depression and functional status of patients with ankylosing spondylitis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2011, 25 - 28 Mayıs 2011, cilt.70, ss.709

The effects of gluteus medius taping on hip and knee muscle strength and functional performance in female patients with knee osteoarthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2011. London, United Kingdom, 25 - 28 Mayıs 2011, cilt.70, ss.767

Hip abductor strength is correlated with knee flexion and extension muscle strength in patients with knee osteoarthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2011. London, United Kingdom, 25 - 28 Mayıs 2011, cilt.70, ss.709

Ankilozan spondilitli olguların spinal hareketliliğinin cinsiyete göre değişimi

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., Türkiye, 7 - 09 Ekim 2010, cilt.21, ss.166

Osteoporozlu hastaların günlük yaşam aktivite düzeyleri ile eğitim hastalık bilgi düzeyleri ve depresyon durumları arasındaki ilişkinin araştırılması

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., Türkiye, 7 - 09 Ekim 2010, cilt.21, ss.205

Erken dönem ankilozan spondilitli olgularda torakal ekspansiyondaki etkilenimin fonksiyonel kapasite ile ilişkisinin araştırılması

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., Türkiye, 7 - 09 Ekim 2010, cilt.21, ss.205

The role of level of patient awareness in detecting health related quality of life in turkish patients with ankylosing spondylitis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010. Rome, Italy., 16 - 19 Haziran 2010, cilt.69, ss.719

Does correcting breathing effect the perception of pain

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010., 16 - 19 Haziran 2010, cilt.69, ss.313

Does educational level effect the level of patient awareness and quality of life in patients with osteoarthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010. Rome, Italy., 16 - 19 Haziran 2010, cilt.69, ss.718

The effects of kinesiotaping on lumbal spine mobilization in patients with ankylosing spondylitis a pilot study

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010. Rome, Italy. 16-19 June 2010., 16 - 19 Haziran 2010, cilt.69, ss.729

The effect of mobility level on basic daily living activities in patients with rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2009. Copenhagen, Denmark, 10 - 13 Haziran 2009, cilt.68, ss.308

Myozit te klinik pilates egzersizlerinin rolü Olgu sunumu

2. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi. İzmir, Türkiye., Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2009, cilt.20, ss.156

Kitap & Kitap Bölümleri

Ankilozan Spondilit ve Egzersiz

Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Ünal, Edibe, Editör, Pelikan Yayıncılık, Ankara, ss.213-245, 2015

Çocukluk Çağında Ağrı

Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal, Edibe, Editör, Pelikan Yayıncılık, Ankara, ss.69-85, 2015

Ağrının Tarihçesi ve Sınıflandırması

Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal,Edibe, Editör, Pelikan Yayıncılık, Ankara, ss.1-14, 2015

Ağrı Yönetiminde Psikolojik Temelli Stratejiler

Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal, Edibe, Editör, Pelikan Yayıncılık, Ankara, ss.25-33, 2015

Ağrı Teorileri

Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal, Edibe, Editör, Pelikan Yayıncılık, Ankara, ss.15-24, 2015