Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Do obstetrical brachial plexus injuries affect proprioceptive sense?

NEUROSCIENCES, vol.15, no.4, pp.268-271, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The effects of Clinical Pilates exercises on patients with shoulder pain: A randomised clinical trial

JOURNAL OF BODYWORK AND MOVEMENT THERAPIES, vol.21, no.4, pp.847-851, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Romatizmalı hastalar için bir yaşam kalitesi ölçeğiningeliştirilmesi: madde havuzunun oluşturulması

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.4, pp.62-75, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİT TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN YERİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, 2016 (Other Refereed National Journals)

Egzersizin diz osteoartritli hastalarda fonksiyonel durum üzerine etkisinin araştırılması

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klinik pilates egzersizlerinin osteoartritli hastalarda propriosepsiyon ve mobilite üzerine etkileri

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİLİŞSEL EGZERSİZ TERAPİ YAKLAŞIMI

SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ, pp.52-53, 2013 (Other Refereed National Journals)

KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİ

SAĞLIKLA HEMŞİRELİK DERGİSİ, pp.52-53, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bir Rehabilitasyon Merkezine Başvuran Özürlü Çocuklar ve Ailelerinin Profillerinin ve Sorunlarının İncelenmesi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ, vol.21, pp.137-145, 2012 (Other Refereed National Journals)

Turkish version of the Simple Shoulder Test: a reliability and validity study

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.21, no.2, pp.68-74, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Kol Omuz ve El Sorunları Disabilities of the Arm Shoulder and Hand DASH Anketi Türkçe uyarlamasının güvenirliği ve geçerliği

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.17, no.3, pp.99-107, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOSOCIAL AND FUNCTIONAL STATUS OF CHILDREN WITH JIA

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.1059-1060 identifier

COMPARISON OF BIOPSYCHOSOCIAL STATUS OF PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS WITH AND WITHOUT ANTI-TNF TREATMENT

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.1055-1056 identifier

WHAT IS THE MOST AFFECTED BIOPSYCHOSOCIAL ASPECT IN RHEUMATIC DISEASES?

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.1462 identifier

WHICH ONE IS MORE EFFECTIVE ON FUNCTION AND PSYCHOSOCIAL STATUS IN JIA?: NUMBER OF JOINTS INVOLVED OR PRESENCE OF PAIN

25th European Paediatric Rheumatology Congress (PReS 2018), LİZBON, Portugal, 5 - 08 September 2018, vol.16

Biyopsikososyal Model Nedir

II. Çocuk Romatoloji Kongresi, Turkey, 25 - 26 April 2014, pp.31-34

Osteoartritli Hastaların Sağlık ve Hastalık Kavramlarına Bakış Açısının Sunumu

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.71

Romatizmal Hastalarda Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımının Rolü Nedir Yeni bir Egzersiz Modeli

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.72-73

İki farklı Romatizmal Hasta Grubunda Fonksiyonel Durumun Yaşam Kalitesi Üzerindeki Rolü

XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2014, vol.25, pp.73

Motosikletçilerde vücut pozisyonunun kavrama kuvvetine etkisinin incelenmesi

VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 09 November 2013, vol.24, pp.36

Basketbolcularda farklı pozisyonlarda atış yüzdesini etkileyen faktörlerin analizi

VII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 09 November 2013, vol.24, pp.15

Does core stabilization approach prevent compensatory movement patterns in patients with wrist disorders

51° Congresso Nazionale SICM - 10° Congresso Nazionale GIS RASM-AIRM, Rimini, Italy, 3 - 05 September 2013, vol.50, pp.370

Fonksiyonel durumun iki farklı romatizmal hastalığı sahip hastaların sosyalizasyonu ile ilişkisinin sunumu

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. Denizli, Türkiye., Turkey, 9 - 12 May 2013, vol.24, pp.49

Cinsiyet farkı Ankilozan spondilitli hastalarda depresyon ve fonksiyonel durumu etkiler mi

IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. Denizli, Türkiye., Turkey, 9 - 12 May 2013, vol.24, pp.49

Sindaktilide Ergoterapi Yaklaşımları Olgu Sunumu

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2011, vol.22, pp.266

The role of clinical pilates exercises in children with juvenile idiopathic arthritis A pilot study

18th Pediatric Rheumatology European Society (PReS) Congress. Bruges, Belgium., 14 - 18 September 2011, vol.9, pp.117

Hip abductor strength is correlated with knee flexion and extension muscle strength in patients with knee osteoarthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2011. London, United Kingdom, 25 - 28 May 2011, vol.70, pp.709

Does gender difference affect the depression and functional status of patients with ankylosing spondylitis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2011, 25 - 28 May 2011, vol.70, pp.709

The effects of gluteus medius taping on hip and knee muscle strength and functional performance in female patients with knee osteoarthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2011. London, United Kingdom, 25 - 28 May 2011, vol.70, pp.767

Erken dönem ankilozan spondilitli olgularda torakal ekspansiyondaki etkilenimin fonksiyonel kapasite ile ilişkisinin araştırılması

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.205

Osteoporozlu hastaların günlük yaşam aktivite düzeyleri ile eğitim hastalık bilgi düzeyleri ve depresyon durumları arasındaki ilişkinin araştırılması

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.205

Ankilozan spondilitli olguların spinal hareketliliğinin cinsiyete göre değişimi

XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., Turkey, 7 - 09 October 2010, vol.21, pp.166

The effects of kinesiotaping on lumbal spine mobilization in patients with ankylosing spondylitis a pilot study

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010. Rome, Italy. 16-19 June 2010., 16 - 19 June 2010, vol.69, pp.729

Does correcting breathing effect the perception of pain

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010., 16 - 19 June 2010, vol.69, pp.313

Does educational level effect the level of patient awareness and quality of life in patients with osteoarthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010. Rome, Italy., 16 - 19 June 2010, vol.69, pp.718

The role of level of patient awareness in detecting health related quality of life in turkish patients with ankylosing spondylitis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2010. Rome, Italy., 16 - 19 June 2010, vol.69, pp.719

The effect of mobility level on basic daily living activities in patients with rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis

Annual European Congress Of Rheumatology. EULAR 2009. Copenhagen, Denmark, 10 - 13 June 2009, vol.68, pp.308

Myozit te klinik pilates egzersizlerinin rolü Olgu sunumu

2. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi. İzmir, Türkiye., Turkey, 14 - 16 May 2009, vol.20, pp.156

Trapeziometakarpal eklem artritlerinde rehabilitasyon sonuçları

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2007, vol.18, pp.151

Distal radius kırıklarında rehabilitasyon yaklaşımları

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2007, vol.18, pp.136

Turkish version of the Disability of the arm shoulder and hand DASH questionnaire Test retest reliability and validity

10th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH) 7th Triennial Congress of the International Federation of Societies for Hand Therapy (IFSHT), SİDNEY, Australia, 11 - 15 March 2007, pp.238

Obstetrik Brakiyal Pleksus Paralizilerinde botoks sonrası fizyoterapi sonuçları

10. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 May 2006, pp.226

Distal Radius Uç Kırığı Olan Geriatrik Hastaların DASH Sonuçları

I. Uluslararası Katılımlı Geriatrik Fizyoterapi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2005, pp.85

Kienböck Hastalığında erken postoperative rehabilitasyon program olgu sunumu

X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2004, vol.15, pp.158

Books & Book Chapters

Ankilozan Spondilit ve Egzersiz

in: Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Ünal, Edibe, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.213-245, 2015

Çocukluk Çağında Ağrı

in: Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal, Edibe, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.69-85, 2015

Ağrının Tarihçesi ve Sınıflandırması

in: Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal,Edibe, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.1-14, 2015

Ağrı Yönetiminde Psikolojik Temelli Stratejiler

in: Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal, Edibe, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.25-33, 2015

Ağrı Teorileri

in: Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Ünal, Edibe, Editor, Pelikan Yayıncılık, Ankara, pp.15-24, 2015