Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Power Card Method: Use in Autism Spectrum Disorder and Comprehensive Review of The Literature

Cukurova University Faculty of Education Journal, vol.49, no.2, pp.938-968, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Toilet Training Individuals with Developmental Delays: A Comprehensive Review

International Journal of Early Childhood Special Education, vol.12, no.1, pp.120-137, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Etkileşim ve İletişim Becerilerinin Öğretiminde İpucunun Giderek Arttırılması

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, pp.1-30, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzman Bakış Açısından Tele-Sağlık Süreci

30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bursa, Turkey, 16 - 18 October 2020, pp.56-57

Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylere TuvaletBecerilerinin Öğretimine İlişkin Araştırmaların İncelenmesi

2. Uluslararası ErkenÇocuklukta Müdahale Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, 29 March 2019 - 31 March 2018

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan BireylereHayali Oyun Becerilerinin Öğretimi: Betimsel Bir Çalışma

2. Uluslararası ErkenÇocuklukta Müdahale Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, 29 March 2018

Books & Book Chapters

Ailelerin Kişisel Gelişimini Destekleme

in: Özel Eğitimde Aile Eğitimi, Atilla Cavkaytar, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.119-156, 2021

İki kere farklı bireyler

in: Üstün Zekalıların Eğitimi: Sistematik ve Kanıt Temelli Eğitim, M. S. Köksal, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.159-180, 2020 Creative Commons License

Bakıma Gereksinimi Olan Bireyler İçin Hedef Davranış Belirleme ve Tanımlama

in: Etkili Davranış Yönetimi, Funda Aksoy, Editor, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.29-55, 2018