Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of sustained attention and video lecture types on learning performances

ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Using learning analytics to develop early-warning system for at-risk students

International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol.16, no.1, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Roles of working memory performance and instructional strategy in complex cognitive task performance

JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING, vol.32, no.6, pp.594-606, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Deficits in Basic Number Competencies May Cause Low Numeracy in Primary School Children

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.177, pp.141-159, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The effect of multimedia design types on learners' recall performances with varying short term memory spans

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, vol.71, no.3, pp.1201-1213, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of levels of processing with navigation design types on recall and retention in e-learning environments

BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY, vol.33, no.10, pp.1039-1047, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Hipermetinsel Ortamlarda Önbilgi Düzeylerinin Gezinim ProfilleriÜzerine Etkisi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.37, pp.143-156, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

MEASURING WORKING MEMORY BY USING A MULTIMEDIA BASED TASK

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.32-40, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

The Effect of Prior Knowledge on Navigational Profiles in Hypertext Environments

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.163, pp.143-156, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

TEACHER TRAINEES AS LEARNING OBJECT DESIGNERS: PROBLEMS AND ISSUES IN LEARNING OBJECT DEVELOPMENT PROCESS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.9, no.4, pp.118-127, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Investigating Usability Constructs in a Content Management System

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, no.152, pp.160-173, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

DEVELOPMENT OF APOTHEGM ONTOLOGY AND VISUALIZATION SOFTWARE FOR E-LEARNING ENVIRONMENTS

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.36, pp.136-147, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

CogSkillnet: An Ontology-Based Representation of Cognitive Skills

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.12, no.2, pp.240-253, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Examining elementary school students' hypertextual reading processes

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.34, pp.63-74, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A QUALITATIVE STUDY ON DETERMINING BIOLOGY TEACHER TRAINEES' LEARNING STRATEGIES

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.35, pp.284-296, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Computers and 2D geometric learning of Turkish fourth and fifth graders

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.36, no.2, pp.317-326, 2005 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

THE COGNITIVE-EMOTIONAL PROCESSES AND THEIR IMPLICATIONS FOR TEACHER EDUCATION RESEARCH

JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL RESEARCH, vol.28, no.2, pp.55-74, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

DEVELOPMENT OF ONLINE COURSE SATISFACTION SCALE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.21, no.4, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Educational Ontology Development

ENCYCLOPEDIA OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 4TH EDITION, pp.1441-1450, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Individual Differences in Learning Computer Programming: A Social Cognitive Approach

Contemporary Educational Technology, vol.8, pp.195-213, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevrimiçi Öğrenme Ortamındaki Farklı Öğrenci Profillerinin Kümeleme Yöntemi ile Belirlenmesi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.6, pp.46-64, 2016 (Other Refereed National Journals)

Understanding Cognitive Profiles in Designing Personalized Learning Environments

FUTURE OF UBIQUITOUS LEARNING: LEARNING DESIGNS FOR EMERGING PEDAGOGIES, pp.259-271, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Psychometric Properties of a Screening Tool for Elementary School Student s Math Learning Disorder Risk

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol.15, pp.48-66, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Cross Cultural Perspective on Information Communication Technologies Learning Survey

TECHNOLOGY KNOWLEDGE AND LEARNING, vol.20, no.2, pp.159-168, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Beyond Subitizing Symbolic Manipulations of Numbers

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, vol.10, pp.93-103, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Identifying latent patterns in undergraduate Students programming profiles

smart learning environments, vol.2, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karma öğrenme ortamlarında çevrimiçi öğrenen katılımı

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.4, no.2, pp.44-57, 2014 (Other Refereed National Journals)

Undergraduate Students Experiences in Programming Difficulties and Obstacles

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.5, 2014 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Toplumu Okullarında Programlama Eğitimi Gereksinimi

İlköğretim Online (elektronik), vol.13, pp.1-4, 2014 (Other Refereed National Journals)

Development and Evaluation of an Ontology Based Navigation Tool with Learning Objects for Educational Purposes

NEW DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY ENHANCED LEARNING: CONCEPT, RESEARCH AND BEST PRACTICES, pp.147-162, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Object Location Memory and Sex Difference: Implications on Static vs. Dynamic Navigation Environments

JOURNAL OF COGNITIVE SCIENCE, vol.15, no.1, pp.27-56, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The reliability and validity study of the Turkish form of the Self-efficacy Perception Scale for Programming

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.3, no.2, pp.297-308, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Effects of Hypertext Structure Presentation and Instruction Types on Perceived Disorientation and Recall Performances

contemporary educational technology, vol.3, pp.81-89, 2012 (Other Refereed National Journals)

Individual Differences in Different Level Mental Rotation Tasks: An Eye Movement Study

TOWARDS LEARNING AND INSTRUCTION IN WEB 3.0: ADVANCES IN COGNITIVE AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, pp.231-243, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin TürkçeFormumun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.3, pp.297-308, 2012 (Other Refereed National Journals)

BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİ ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, pp.351-376, 2009 (Other Refereed National Journals)

USE OF A CONTENT MANAGEMENT SYSTEM FOR BLENDEDLEARNING Perceptions of Pre Service Teachers

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.9, 2008 (Other Refereed National Journals)

UNDERGRADUATE STUDENTS MATHEMATICAL PROOF PROCESSES IN A CALCULUS COURSE A CASE STUDY

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.40, pp.295-319, 2007 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar deneyimleri ile uzamsal düşünme ve geometri başarıları arasındaki ilişki

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.2, pp.86-91, 2003 (Other Refereed National Journals)

Patterns in cognitive processes and strategies in hypertext reading A case study of two experienced computer users

Journal of Educational Hypermedia and Multimedia, pp.32, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yüksek Düzey Kısa Süreli Bellek Uzamlarına Sahip Öğrencilerin Farklı Dikkat Tasarımlarındaki Göz Hareketlerinin İncelenmesi

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Bilgisayar Biliminde Soyutlama Öğretiminin Önemi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 2 - 04 May 2018

Bireysel Farklılıklar Çerçevesinde BİT Kullanımı

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 27 - 29 October 2017

E-Öğrenme Ortamlarında Algılanan Karmaşık Görev Performans Ölçeği

5thInternational Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

Başarısız Olma Riski Yüksek Öğrencilere Yönelik Öğrenme Analitiklerine Dayalı Bir Erken Uyarı Modeli Geliştirilmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.72

Building a learning experience What do learners online interaction data imply

13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, 28 - 30 October 2016

Katılmak ya da katılmamak: Öğrenen gözünden çevrimiçi katılım

Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı (INTET), Turkey, 14 - 15 April 2014

Investigating Students' Interaction Profile in an Online Learning Environment with Clustering

14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) - Advanced Technologies for Supporting Open Access to Formal and Informal Learning, Athens, Greece, 7 - 10 July 2014, pp.109-111 identifier identifier

Mining Wiki Usage Data for Predicting Final Grades of Students

International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning (IAC-ETeL 2013), 17 - 18 October 2013, pp.352-357

Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitiği

1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

How prior knowledge and colour contrast interfere visual search processes in novice learners An eye tracking study

IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Madrid, Spain, 19 - 21 October 2012, pp.42-49

Ontologies for Personalization: A new challenge for instructional designers

12th International Educational Technology Conference (IETC), Taoyuan, Taiwan, 11 - 13 July 2012, vol.64, pp.691-698 identifier

Prediction of Perceived Disorientation in Online Learning Environment with Random Forest Regression

The 4th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2011), 6 - 08 July 2011, pp.259-264 identifier

A Learner Model for Learning Object Based Personalized Learning Environments

5th International Conference on Metadata and Semantic Research, İzmir, Turkey, 12 - 14 October 2011, vol.240, pp.349-355 identifier identifier

The effect of prior knowledge on learners' navigation structure

IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age, CELDA 2010, Timisoara, Romania, 15 - 17 October 2010, pp.273-276 identifier

Çevrimiçi Ortamlarda Kullanıcı Gezinim Davranışlarının Anlaşılabilmesi İçin Veri Toplama ve Analiz Aracı Geliştirilmesi

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Web Sitesi Kullanılabilirlik Sorunlarının ve Ziyaretçi Gezinim Davranışlarının Belirlenmesinde Google Analitik Hizmetinin Kullanımı

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009

Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖYS) ve Yükseköğretimde Uygulamaları

Globalization in education and ICT International Conference, Baku, Azerbaijan, 17 - 19 March 2008

From blocks to granules: An alternative approach to designing learning objects

8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, Santander, Spain, 1 - 05 July 2008, pp.446-448 identifier identifier

Books & Book Chapters

Understanding Cognitive Profiles in Designing Personalized Learning Environments

in: The Future of Ubiquitous Learning Learning Designs for Emerging Pedagogies, B. Gros, Kinshuk, & M. Maina, Editor, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, pp.259-271, 2016

How Teachers and Students Depict Interactive Whiteboards and Tablet PCs in a 9th Grade Classroom?

in: ICT in Education in Global Context The Best Practices in K 12 Schools, J. Zhang, J. Yang, M. Chang, & T. Chang, Editor, Springer, Singapore, pp.19-35, 2016

Eğitimde İnternet Uygulamaları

Ankara Anı Yayıncılık, 2005