Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Untitled

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY , vol.50, no.2, pp.360, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Piyopagus Yapışık İkizlerinin Cerrahi Ayrılması: Multidisipliner Yaklaşım

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 10 - 14 November 2021

Severe Langerhans Cell Histiocytosis with Pulmonary Involvement

International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Madrid, Spain, 28 September - 02 October 2019, vol.54 identifier

SURVIVAL RATES OF INFANTS WITH ESOPHAGEAL ATRESIA: DATA OF TURKISH ESOPHAGEAL ATRESIA REGISTRY, DOZ047.11

5th International Conference on Esophageal Atresia (INoEA)- June 24-28th 2019, International Meeting of Pediatric Airway Teams (INPAT)-June 26-27th 2019, Roma, Italy, 24 - 27 June 2019, vol.32 Creative Commons License

Sox9 gene duplication-related 46, XX ovotesticular disorder of sex development

10th International Meeting of Pediatric Endocrinology, Washington, Kiribati, 14 - 17 September 2017, vol.88, pp.371

Postoperative respiratory problems in children with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Milan, Italy, 9 - 13 September 2017, vol.50 identifier

Results of hiatal hernia repair in children

PAAFIS 2017 3rd International Pediatric, Adolescent and Adult Foregut Interdiciplşnary Symposium., Mainz, Germany, 12 - 14 May 2017

The diagnostic and therapeutic approach to cricopharyngeal bar in children

PAAFIS 2017 - 3rd international Pediatric, Adolescent and Adult Foregut Interdisciplinary Symposium, Germany, 12 - 14 May 2017

Results of esophageal dilatations in the treatment of esophageal strictures in children

PAAFIS 2017 3PFKGQ5fiSKPediatric, Adolescent and Adult Foregut Interdiciplinary symposium., Mainz, Germany, 12 - 14 May 2017

Çocuklarda hiatus hernisi onarım sonuçları

34. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 30 October 2016

Doğumsal diyafram hernisinde ekstrakorporiyal Membran Oksijenasyonu EKMO deneyimleri

33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 71, SS 39, 28-31 Ekim Antalya, 2015, Turkey, 28 - 31 October 2015

Does Nissen funcoplication improve deglutitive functions in children

16 th European Congress of Pediatric Surgery, Ljubljana, Slovenia, 17 - 21 June 2015

In Vıtro Özofagus Geriminin Özofagus Düz Kas Kontraksiyon Yanıtlarına Etkisi

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 17 - 20 September 2014

Selective inhibition of nitric oxide synthase causes increased muscle thickness in rat esophagus

15th Congress of the European Paediatric Surgeons’ Association, Ireland, 18 - 21 June 2014, vol.2014, pp.434

Investigation of the effects of enteral hormones on the pyloric muscle in newborn rats

15th Congress of the European Paediatric Surgeons’ Association, Ireland, 18 - 21 June 2014, vol.2014, pp.197

Bir olgu nedeniyle velofarengeal yetmezlik

21. Ulusal Neonataloji Kongresi, Turkey, 14 - 17 April 2013, vol.2013, pp.273

Dysfunctional voiding in children with asthma

30th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), İstanbul, Turkey, 11 - 15 June 2011, vol.66, pp.562-563 identifier

Books & Book Chapters

Varikosel

in: Çocuklarda İnguinal bölge hastalıkları, Ahmet Çelik, Cüneyt Günşar, Ayşe Karaman, Editor, Ege Üniversitesi rektörlüğü basımevi müdürlüğü, 2018

Apandisit tanısında kullanılan laboratuvar yöntemleri

in: Çocuklarda Apandisit ve Ayrıcı Tanısı, Ahmet Çelik, Cüneyt Günşar, Editor, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü, 2018

Antimikrobiyal tedavi Cerrahi profilaksi, komplike apandisit ve intrabdominal absede tedavi

in: Çocuklarda apandisit ve ayrıcı tanısı, Çelik A, Günşar C, Editor, Ege Üniversitesi rektörlüğü basımevi müdürlüğü, 2018

sünnet ve meatal stenız

in: yurdakök pediatri, , Editor, güneş, 2017

Hipospadias

in: Yurdakök Pediatri, , Editor, güneş, 2017

penisin doğumsal anomalileri

in: yurdakök pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Yayınevi, 2017

Anormal özofagus floroskopisi

in: Klinisyenler için yutma floroksopisi, Demir N, Serel S, Karaduman SS, Editor, Pelikan, pp.95-123, 2015

Normal özofageal floroskopi

in: Klinisyenler için yutma floroskopisi, Demir N, Serel S, Karaduman N, Editor, Pelikan, pp.43-50, 2015

Metrics

Publication

267

Citation (WoS)

468

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

586

H-Index (Scopus)

12

Project

15

Thesis Advisory

2

Open Access

34
UN Sustainable Development Goals