HIRSCHSPRUNG HASTALIĞI TANISINDA ANOREKTAL MANOMETRİ BULGULARININ GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ


GÖRDÜ B. , BOYBEYİ TÜRER Ö. , YALÇIN E. Ş. , SOYER T. , EKİNCİ S. , KARNAK İ. , ...More

ÇOCUKLARDA MOTİLİTE BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU, Turkey, 28 - 29 August 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey