Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken Çocukluk Döneminde Sürdürülebilir Yaşam için Eğitim

9th International Conference on Future Learning and Informatics Creating a Human Focused Future, Ankara, Turkey, 09 November 2022

Turkish Preschool Teachers’ Professional Development Needs: A Joint Collaboration Project on Education for Sustainability.

The meeting of National Association for Research in Science Teaching (NARST 2021), United States Of America, 7 - 10 April 2021

Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitimi

Kocaeli ÜniversitesiEğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi, Turkey, 10 - 11 May 2018

Examination of MoNE 2013 Preschool Education Program in Terms of Children's Rights

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018 Sustainable Development

The investigation of relation between children’s temperament and social-emotional development

2016 CYFS Summit on Research in Early Childhood: Creating Connections Between Research, Practice Policy, 07 April 2018

Ebeveynlerin Çocuk Dergisi Seçimlerinin ve Bu Dergilerle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

5. Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

An Analysis of Kids Magazines

3rd International Conference on Education, Culture and Identity, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017

Basic Scientific Process Skills and TV Cartoons in Early Childhood

New Perspectives in Science Education 6th Edition, Floransa, Italy, 16 - 17 March 2017

The Investigation of Relation Between Children s Temperament and Social Emotional Development in Disadvantaged Districts

2016 CYFS Summit on Research in Early Childhood: Creating Connections Between Research, Practice & Policy, Nebraska, United States Of America, 4 - 08 April 2016

The Investigation of School Readiness in Children’s Picture Books

66th OMEP World Assembly and Conference, Cork, Ireland, 1 - 05 July 2014

Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Değerlerin Öğretmen Görüşleri İle İncelenmesi

Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 29 May 2013, pp.140-153

Review of Emergent Literacy Activities in Preschool Education in the terms of Teachers Opinions

10th Annual Hawaii International Conference on Education 2012, United States Of America, 5 - 08 January 2012

The Environment and Its Place in Children's Picture Story Books

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3633-3639 Sustainable Development identifier identifier

Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunlarının İstihdam Durumlarının İncelenmesi.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.595-601

Okul öncesi eğitimde erkek öğretmenlerin mesleğe dair görüşleri

2. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Konferansı, 24 - 27 October 2007

Yoksun Bölgede Yaşayan Çocukların Okul Öncesi Eğitimden Faydalanmalarına Yönelik TEGV İşbirliği ile Yürütülen Projenin Sunumu

Uluslararası Katılımlı, Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 27 - 30 January 2006, pp.96-105

From other side of the bridge: Early childhood teacher education in Turkey

ACEI 2006 Conference & Ehibition, San-Antonio, Northern Mariana Islands, 12 - 15 April 2006, pp.72-71

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Çevre Bilinci Düzeylerinin ve Bu Okullardaki Çevre Eğitiminin Durumunun Belirlenmesi

OMEP: 2003 Dünya Konsey Toplantısı Ve Konferansında bildiri olarak sunulmustur.Kusadası/ Türkiye, İzmir, Turkey, 5 - 11 October 2003 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Definition of Family, Historical Development and Family Types

in: Family Education and Participant, Güler Yıldız,Tülin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-15, 2023 Sustainable Development

Education for Sustainability in Early Childhood

in: Science Education in Early Childhood, Akman Berrin,Uyanık Balat Gülden,Güler Yıldız Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.247-265, 2019 Sustainable Development

Environmental Education

in: Science Education in Early Childhood, Akman Berrin,Uyanık Balat Gülden,Güler Yıldız Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.267-290, 2019 Sustainable Development

Erken Çocukluk Döneminde Sürdürülebilirlik için Eğitim

in: Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi, Akman Berrin, Uyanık Balat Gülden, Güler Yıldız Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.247-265, 2019

Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Gelengül Haktanır, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.297-312, 2018

Okul Öncesi Dönemde Gelişimsel İlerlemeleri Destekleme

in: Zihnin Araçları Erken Çocukluk Eğitiminde Vygotsky Yaklaşımı, Gelengül Haktanır, Editor, ANI Yayıncılık, Ankara, pp.232-267, 2017

Erken Çocukluk Eğitiminde Sürdürülebilir Gelişme için Eğitim

in: Çocuk ve Çevresi, Gökçe Türk Eylem, Editor, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları, ankra, pp.219-251, 2017

Bebekler ve 1-3 Yas Çocuklarında Gelisimsel Ilerlemeyi Destekleme

in: Zihnin Araçları: Erken Çocukluk Eğitiminde Vygotsky Yaklaşımı, , Editor, Anı, pp.185-202, 2017

Education for Sustainable Development in Turkey

in: International Research on Education for Sustainable Development in Early Childhood, Siraj-Blatchford, John; Mogharreban, Cathy; Park, Eunhye , Editor, Springer, pp.139-153, 2016 Sustainable Development

Okul öncesi eğitimde ailenin önemi ve okul aile işbirliği

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Gelengül Haktanır, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.279-306, 2015

Yaygın Eğitimde Çevre

in: Çevre Eğitimi, , Editor, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara, pp.99-126, 2007

Metrics

Publication

75

Citation (WoS)

127

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

135

H-Index (Scopus)

8

Citiation (TrDizin)

2

Project

5

Thesis Advisory

15

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals