Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A cross-cultural investigation about content of plays in preschool classes

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, vol.43, pp.70, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Review of receptive language structures of Turkish children between 48-72 months

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.27, pp.83-96, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

"Play Planning" model in early childhood

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.32, no.143, pp.117-128, 2007 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

What Do Preschool Teachers Know about Phonological Awareness Education, What Are They Doing at Practice and What Do They Need?

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.37, no.2, pp.684-700, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Sosyal Çalışma Alanında Tarih Ve Coğrafya Eğitimi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.33, pp.29-35, 2007 (Other Refereed National Journals)

Altı yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.31, pp.55-66, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

6 yaş çocuklarının bilim süreçlerini kulllanma yetenekleri

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.11-14, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKULÖNCESi ÖGRETMENLiGi ÖGRENCiLERİNE AiT TÜRKiYE PROFiL ARAŞTIRMASI

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, no.23, pp.108-116, 2002 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.23, pp.108-116, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken Çocukluk Döneminde Bilim Eğitimi

Kocaeli ÜniversitesiEğitim Fakültesi Öğrenci Kongresi, Turkey, 10 - 11 May 2018

MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’xxnın Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018 Sustainable Development

The investigation of relation between children’s temperament and social-emotional development

2016 CYFS Summit on Research in Early Childhood: Creating Connections Between Research, Practice Policy, 07 April 2018

Ebeveynlerin Çocuk Dergisi Seçimlerinin ve Bu Dergilerle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

5. Uluslarası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

An Analysis of Kids Magazines

3rd International Conference on Education, Culture and Identity, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 12 - 13 October 2017

Basic Scientific Process Skills and TV Cartoons in Early Childhood

New Perspectives in Science Education 6th Edition, Floransa, Italy, 16 - 17 March 2017

The Investigation of Relation Between Children s Temperament and Social Emotional Development in Disadvantaged Districts

2016 CYFS Summit on Research in Early Childhood: Creating Connections Between Research, Practice & Policy, Nebraska, United States Of America, 4 - 08 April 2016

The Environment and Its Place in Children's Picture Story Books

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.3633-3639 Sustainable Development identifier identifier

Okul öncesi eğitimde erkek öğretmenlerin mesleğe dair görüşleri

2. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Konferansı, 24 - 27 October 2007

Yoksun Bölgede Yaşayan Çocukların Okul Öncesi Eğitimden Faydalanmalarına Yönelik TEGV İşbirliği ile Yürütülen Projenin Sunumu

Uluslararası Katılımlı, Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 27 - 30 January 2006, pp.96-105

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Çevre Bilinci Düzeylerinin ve Bu Okullardaki Çevre Eğitiminin Durumunun Belirlenmesi

OMEP: 2003 Dünya Konsey Toplantısı Ve Konferansında bildiri olarak sunulmustur.Kusadası/ Türkiye, İzmir, Turkey, 5 - 11 October 2003 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Gelengül Haktanır, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.297-312, 2018

Erken Çocukluk Döneminde Sürdürülebilirlik için Eğitim

in: Erkan Çocukluk Döneminde Fen eğitimi, Akman Berrin, Uyanık Balat Gülden, Güler Yıldız Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.247-265, 2018

Hepimiz Öğreniyoruz

in: Çeşitliliklerin Olduğu Bir Dünyada Öğrenme Ve Öğretim: Çocuklar İçin Çok kültürlü Eğitim, Güler Yıldız, Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.17-40, 2018

Çevre Eğitimi

in: Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi, Akman Berrin, Uyanık Balat Gülden, Güler Yıldız Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.267-290, 2018

Çevre Eğitimi

in: Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Akman, Berrin Uyanık Balat, Gülden Güler Yıldız, Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.267-289, 2017

Ailenin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Aile Çeşitleri

in: Anne Baba Eğitimi, Güler Yıldız, Tülin, Editor, PEGEM Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1-15, 2017

Erken Çocukluk Eğitiminde Sürdürülebilir Gelişme için Eğitim

in: Çocuk ve Çevresi, Gökçe Türk Eylem, Editor, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları, ankra, pp.219-251, 2017

Okul Öncesi Dönemde Sürdürülebilir Gelişme için Eğitim

in: Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Akman Berrin Uyanık Balat Gülden Güler Yıldız Tülin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.245-265, 2017

Okul Öncesi Dönemde Gelişimsel İlerlemeleri Destekleme

in: Zihnin Araçları Erken Çocukluk Eğitiminde Vygotsky Yaklaşımı, Gelengül Haktanır, Editor, ANI Yayıncılık, Ankara, pp.232-267, 2017

Education for Sustainable Development in Turkey

in: International Research on Education for Sustainable Development in Early Childhood, Siraj-Blatchford, John; Mogharreban, Cathy; Park, Eunhye , Editor, Springer, pp.139-153, 2016 Sustainable Development

Okul öncesi eğitimde ailenin önemi ve okul aile işbirliği

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Gelengül Haktanır, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.279-306, 2015

Çevre Eğitimi

in: Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Berrin Akman, Gülden Uyanık Balat, Tülin Güler Yıldız, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.183-204, 2014

Yaygın Eğitimde Çevre

in: Çevre Eğitimi, , Editor, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara, pp.99-126, 2007