Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tıp Eğitiminde Değişim

Hacettepe Tıp Dergisi , vol.36, no.2, pp.65-74, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Halkın Sağlık Eğitimi

Toplum ve Hekim , vol.12, no.79, pp.55-64, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Health of Health News in the Time of Pandemic: A Cross-Sectional Study

I. ULUSLARARASI TIP, SAĞLIK VE İLETİŞİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Turkey, 9 - 12 December 2021

Sağlık Haberlerine Dair Kamunun Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Araştırma

I. ULUSLARARASI TIP, SAĞLIK VE İLETİŞİM BİLİMLERİ KONGRESİ, Turkey, 9 - 12 December 2021

Türkiye’de, Sağlık Personelinin Güvenli Düşük ve Tıbbi Düşük Konusuna Bakış Açıları

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa 02/10/2012 - 04/10/2012, Ankara, Turkey, 2 - 04 October 2012

State of Undergraduate and Post Graduate Public Health Education in Turkey

International Public Health Congress “ Health 21 In Action”, İstanbul, Turkey, 8 - 12 October 2000 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Sağlık

in: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Aksu BORA, Şengül İNCE, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.91-109, 2021

SAĞLIK EĞİTİMİ - YETİŞKİN EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ

in: İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları, Ali Naci Yıldız,Abdulsamet Sandal, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.421-439, 2020

Toplumsal Cinsiyet Bakışıyla Göç ve Kadın Sağlığı

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.1141-1145, 2020

Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Sağlık

in: Disiplinlerarası Bakış Açısı ile Kadın Erkek Eşitliği, Asuman Gölgeli, Elif Deniz Şafak, Emel Tanyeri Mazıcı, Hülya Argunşah, Jale Metin Kıyıcı, Mesreka Khan, Zeynep Ölçü Dinçer, Editor, EFE Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.279-290, 2020

Anne Ölümleri

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner, Pınar okyay, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.123-129, 2020

SAĞLIK EĞİTİMİ - YETİŞKİN EĞİTİMİNİN ÖZELLİKLERİ

in: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK HASTALIKLARI, Ali Naci YILDIZ, Abdulsamet SANDAL, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.421-441, 2020

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

in: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Öne Çıkan Konular, Dilek Aslan, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.36-43, 2020

GEBELİK ve ÇALIŞMA YAŞAMI

in: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK HASTALIKLARI, Ali Naci YILDIZ, Abdulsamet SANDAL, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.1047-1061, 2020

TOPLUMSAL CİNSİYET, KADIN ve ÇALIŞMA HAYATI

in: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK HASTALIKLARI, Ali Naci YILDIZ, Abdulsamet SANDAL, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.263-273, 2020

Uluslararası Nüfus VeKalkınma Konferansı’nın(ICPD) 25. Yılında NairobiZirvesi: Dünyada ve Türkiye’deNeler Değişti?

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.137-151, 2020

SAĞLIĞI GELİŞTİREN İŞ YERLERİ

in: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK HASTALIKLARI, Ali Naci YILDIZ, Abdulsamet SANDAL, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.441-455, 2020

TOPLUMSAL CİNSİYET, KADIN SAĞLIĞI, ÜREME SAĞLIĞI / Afetlerde Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, ÜNER, SARP; OKYAY, PINAR, Editor, HİPOKRAT YAYINCILIK, Ankara, pp.179-182, 2020

Göç, Yasadışılık ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet: Ermeni Göçmen Kadınların Deneyimleri

in: Disiplinlerarası Bakış Açısı İle Kadın Erkek Eşitliği, Asuman GÖLGELİElif DENİZ ŞAFAKEmel TANYERİ MAZICIHülya ARGUNŞAHJale METİN KIYICIMasreka KHANZeynep ÖLÇÜ DİNÇER, Editor, Efe Akademi Yayınları, Ankara, pp.39-58, 2020

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ve Mülteciler

in: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Öne Çıkan Konular, Dilek Aslan, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.43-53, 2020

Türkiye’de Bulunan Suriyeliler, Diğer Mülteciler, Uluslararası Göçmenler ve Yeni Koronavirüs Hastalığı

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020 içinde, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.671-675, 2020

Gebelik ve Çalışma Hayatı

in: Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda), Yıldız A.N, Sandal A., Editor, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.271-293, 2018

Çalışma Hayatı, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

in: Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar (Seçilmiş Başlıklarda) Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2018, ISBN: 978-975-491-460-3, Yıldız A.N., Sandal A., Editor, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.253-270, 2018

Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2016

İnsan Hakları Bakımından Kırılganlık

in: Savunmasız Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlık Araştırmaları Çalıştayı, Nüket ÖRNEK BÜKEN, Aslıhan AKPINAR, Editor, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Ankara, pp.37-43, 2016 Sustainable Development

Kuruluş Öykümüz ve Bugüne Kadar Yaptıklarımız

in: Bir Envanter Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Neredeyiz, Aksu Bora, Özlem Cankurtaran, Editor, Hacettepe Üniversitesi Basımaevi, Ankara, pp.18-31, 2016

Tıp Eğitiminde Program Geliştirme

in: Tıp Eğiticisinin El Kitabı, iskender Sayek, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVLERİ, pp.55-72, 2016

“Yetişkin Eğitimi İlkeleri”

in: Tıp Eğiticisi El Kitabı, İ. Sayek, Editor, Güneş Kitabevi, pp.23-28, 2015

“Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi”

in: Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı, K. Pala, Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.83-94, 2015

Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi

in: Birinci Basamakta Kamu Sağlık Yönetimi El Kitabı, Kayıhan Pala, Editor, Palme, pp.83-96, 2015

Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2011

Sağlığı Geliştirme

Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı yayınları, Halk Sağlığında Özel Konular, No: 4, 2007

Sağlığı Geliştirme

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2007

A case study on the integration of a gender perspective into reproductive health policy in Turkey

in: Towards a simple framework for monitoring the integration of gender concerns in public health policies, Joke A. Haafkens, Editor, World Health Organization, 2 (9) Europe, Kopenhang, pp.96-104, 2005

İlkyardım Kitabı

Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, 2004

Metrics

Publication

122

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

40

H-Index (Scopus)

3

Project

22

Thesis Advisory

24

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals