Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışmakta Olan Sağlık Personelinin Hizmet İçi Eğitim Programına İlişkin Görüşlerinin Saptanması


ÖZPULAT F., BAHAR ÖZVARIŞ Ü. Ş.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2010 (Peer-Reviewed Journal)