Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predictors of hospital readmissions in internal medicine patients: Application of Andersen's Model

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.34, ss.370-383, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A comprehensive framework identifying readmission risk factors using the CHAID algorithm: a prospective cohort study

INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE, cilt.30, ss.366-374, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ethical climate as a moderator between organizational trust & whistle-blowing among nurses and secretaries

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.34, ss.429-434, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship between burnout and mobbing among hospital managers

NURSING ETHICS, cilt.24, ss.337-348, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Violence Against Doctors and Nurses in Hospitals in Turkey

JOURNAL OF FORENSIC NURSING, cilt.12, ss.26-34, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

”Hasta mı, Müşteri mi?” Tartışmasında Farklı Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.375-383, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emergency department visits following discharge:Implications for healthcare management

International Journal of Healthcare Management, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmeti Araştırmalarında Kavram Analizi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.551-562, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Sektöründe İhbarcılık: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Sekreterler Üzerine Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.1-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Etik İklim Algılarının Örgütsel Güven Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.21, ss.199-216, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İhbarcılık: Bir Kavram Analizi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.78-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Bireysel Ölçüm ve Giyilebilir Teknoloji Olası Katkıları Güncel Durum ve Öneriler

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.19, ss.325-342, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanım

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.16, ss.69-89, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Sektöründe Mobbing Hastane Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.271-296, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Sektöründe Tükenmişlik Ankara daki Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.32, ss.133-165, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye de İlaç Fiyatlandırması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.15, ss.149-181, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Hekim İletişiminde Güven Genel Cerrahi Polikliniğinde Yapılan Bir Araştırma

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.14, ss.183-210, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Kamu Sağlık ve Sosyal Harcamalarının Sağlık Sonuçları Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

Bir Acil Servis Gözlem Ünitesine Yatışların Ve Yeniden Yatışların Değerlendirilmesi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 27 Eylül 2013 - 29 Eylül 2019

Taburculuğa Hazır Olmanın Boyutları: Belirleyicileri ve Hasta Sonuçları ile İlişkisi

1. Uuslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

Identifying Risk Factors for Readmission Using Decision Tree Analysis

18th International Conference on Healthcare Quality Management, Londrina, Brezilya, 23 - 24 Mayıs 2016, cilt.18, ss.2831

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye Sağlık Sisteminin Tarihsel Geçmişi

Türkiye Sağlık Sisteminin Genel Görünümü, Şantaş Fatih, Şantaş Gülcan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.19-42, 2020

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi, Keziban Avcı, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.3-33, 2020

İlaç ve Tıbbi Malzeme Sektörü ve Etik

Sağlıkta Etik- Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Özmen Sümeyye, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.179-210, 2020

Sağlık Örgütlerinde Kurumsal İnovasyon ve Girişimcilik

Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.219-250, 2019

Sağlık Kurumları İşletme İşlevlerinde Stratejik Yönetim

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Dikmetaş Yardan Elif, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.235-256, 2019

Sağlık Kurumlarında Stratejik Kontrol

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Dikmetaş Yardan Elif, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.213-234, 2019

Medical tourism developments within Turkey

Handbook on Medical Tourism and Patient Mobility, Lunt Neil,Horsfall Daniel,Hanefeld Johanna, Editör, Edward Elgar , Gloucester, ss.332-340, 2015