Impacts of Economic Freedom, Health, and Social Expenditures on Well-Being Measured by the Better Life Index in OECD Countries


Creative Commons License

Aydan S., Bayın Donar G., Arıkan C.

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, vol.37, no.5, pp.435-447, 2022 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37 Issue: 5
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Academic Search Premier, IBZ Online, AgeLine, CAB Abstracts, CINAHL, EBSCO Education Source, EMBASE, Geobase, MEDLINE, Social services abstracts, Sociological abstracts
  • Page Numbers: pp.435-447
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Health promotion is seen as a fundamental right, as health is of vital importance. Therefore, it is important to reveal the impact of public health spending and public social spending, which are considered to be important determinants of health, on health outcomes. This study aimed to examine the effects of both public health and social spendings on health outcomes among OECD countries. Public health spending and social spending were evaluated as independent variables and life expectancy at birth, life expectancy at birth for males and females, infant mortality rate and maternal mortality rate were evaluated as the dependent variables. Data were collected from OECD database and it covers the years between 2006 and 2017 for all OECD countries. Panel data analysis was conducted where pooled, fixed and random effect models were estimated. According to findings of the study, public health and social spendings had an impact on life expectancy at birth and infant mortality rate, but not on maternal mortality rate. The coefficients of explaining the life expectancy at birth and infant mortality rate of social spending were higher than health spending. In order to increase life expectancy at birth and reduce the infant mortality rate, it is recommended that OECD countries should attach importance to social spending

Sağlık hayati önem taşıması nedeniyle, sağlığın geliştirilmesi temel bir hak olarak görülmektedir. Bu nedenle, sağlığın önemli belirleyicilerinden olduğu düşünülen kamu sağlık harcamalarının ve kamu sosyal harcamalarının sağlık sonuçları üzerindeki etkisini ortaya koymak önemlidir. Bu çalışma, OECD ülkelerinin kamu sağlık ve sosyal harcamalarının sağlık sonuçları üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında, kamu sağlık harcamaları ve sosyal harcamalar, bağımsız değişkenler olarak değerlendirilmiştir. Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkek ve kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi, bebek ölüm hızı ve anne ölüm hızı, çalışmanın bağımlı değişkenleridir. Değişkenlere ilişkin veriler, OECD veri tabanından toplanmıştır ve tüm ülkeler için 2006 ile 2017 yılları arasını kapsamaktadır. Havuzlanmış, sabit ve rastgele etkiler panel veri modelleri tahmin edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, kamu sağlık ve sosyal harcamaları, doğuşta beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm hızı değişkenlerine anlamlı etki etmekte, ancak anne ölüm hızı değişkenine anlamlı etki etmemektedir. Sosyal harcamaların doğuşta beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm hızını açıklama katsayıları, sağlık harcamalarına göre daha yüksek bulunmuştur. Doğuşta beklenen yaşam süresini artırmak ve bebek ölüm hızını azaltmak için OECD ülkelerinin sosyal harcamalara önem vermesi önerilmektedir.