SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KORONAVİRÜS STİGMA DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Arıkan G., Seyhan F., Aydan S., Kartal N.

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.340-351

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.340-351
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışmada, COVID-19 salgınında sağlık çalışanlarının damgalama düzeylerinin demografik değişkenlerle arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yapan 327 sağlık çalışanın katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmada sağlık çalışanlarının koronavirüs stigma (damgalama) düzeylerini demografik değişkenlere göre incelemek için Sağlık Çalışanı Koronavirüs Stigma Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada sağlık çalışanlarının koronavirüs stigma düzeylerini etkileyen bağımsız değişkenler arasında eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Korelasyon analizi bulgularına göre de ölçeğin alt boyutları ve genel ölçek düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir (r≥0,80; p<.01). Ölçek ve alt boyutlarının ortalama değerleri incelendiğinde, sağlık çalışanlarının koronavirüs stigma düzeylerinin orta olduğu görülmektedir. Sonuç: Damgalama ile salgının sağlık çalışanları üzerinde etkileri uzun süre devam etmekte olup daha yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden COVID-19 salgını boyunca damgalama ile karşı karşıya kalan sağlık çalışanlarına psikolojik ve davranışsal destek verilmelidir.