Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi, Türkiye

 • 2008 - 2011 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi, Türkiye

 • 2003 - 2008 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Sağlık sektöründe etik iklim ve örgütsel güvenin ihbarcılık (Whistleblowing) niyeti üzerine etkisi: Bir üniversite hastanesi örneği

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi (Dr)

 • 2011 Yüksek Lisans

  Ankara'daki Sağlık Bakanlığı hastaneleri yöneticilerinin yıldırmaya maruz kalmalarıyla tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Yl) (Tezli)