Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi , vol.21, pp.551-562, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.340-351 Sustainable Development

Bir Üniversitenin Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Planlama Tutumlarının Mesleki Karar Pişmanlığı Üzerindeki Etkisi

4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2021, pp.376-383

What Does Google Trends Tell Us About Covid-19?

6. International Health Sciences and Management Conference, Ordu, Turkey, 20 May 2021, pp.121-130

Türkiye’de Kamu Sağlık ve Sosyal Harcamalarının Sağlık Sonuçları Üzerindeki Etkisi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019

Taburculuğa Hazır Olmanın Boyutları: Belirleyicileri ve Hasta Sonuçları ile İlişkisi

1. Uuslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017

Identifying Risk Factors for Readmission Using Decision Tree Analysis

18th International Conference on Healthcare Quality Management, Londrina, Brazil, 23 - 24 May 2016, vol.18, pp.2831

Books & Book Chapters

Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Süreç Yönetimi

in: Sağlık Yönetiminde Süreç Yönetimi, Prof. Dr. Süleyman Dündar, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.85-110, 2023

Gizlilik ve Mahremiyet

in: Sağlık Hizmetlerinde Etik, Yorgancıoğlu Tarcan Gamze, Editor, Pelikan, Ankara, pp.35-52, 2022

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

in: A’dan Z’ye SAĞLIK YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR, Gökhan Aba, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.209-244, 2021

E-Sağlık Okuryazarlığı

in: Sağlık Sektöründe Yenilikçi Teknolojiler, Cahit Korku, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.29-58, 2021

Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Pazarlama

in: Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Elif Dikmetaş Yardan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.211-234, 2021

Sağlık Sektöründe Girişimcilik: İş Planı

in: Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Elif Dikmetaş Yardan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.305-336, 2021

Türkiye Sağlık Sisteminin Tarihsel Geçmişi

in: Türkiye Sağlık Sisteminin Genel Görünümü, Şantaş Fatih, Şantaş Gülcan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.19-42, 2020

İlaç ve Tıbbi Malzeme Sektörü ve Etik

in: Sağlıkta Etik- Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Özmen Sümeyye, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.179-210, 2020

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

in: Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi, Keziban Avcı, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.3-33, 2020

Singapur Sağlık Turizmi ve Sağlık Sistemi

in: Sağlık Turizminde Öne Çıkan Ülkeler, Yıldız Ahmet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.291-325, 2020

Sağlık Örgütlerinde Kurumsal İnovasyon ve Girişimcilik

in: Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.219-250, 2019

Sağlık Kurumları İşletme İşlevlerinde Stratejik Yönetim

in: Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Dikmetaş Yardan Elif, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.235-256, 2019

Sağlık Kurumlarında Stratejik Kontrol

in: Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Dikmetaş Yardan Elif, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.213-234, 2019

Medical tourism developments within Turkey

in: Handbook on Medical Tourism and Patient Mobility, Lunt Neil,Horsfall Daniel,Hanefeld Johanna, Editor, Edward Elgar , Gloucester, pp.332-340, 2015

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

57

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

60

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

25

H-Index (TrDizin)

3

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals