Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Harmanlanmış Öğrenmenin Gerçekleştirildiği Çevrim-içi Öğrenme Araçlarına Yönelik Bir İnceleme

4th InternationalContemporary Educational Research Congress, Bodrum, Turkey, 4 - 07 October 2018

Dijital bağımlılığa karşı dijital çözümler: Harekete yönlendiren oyunlar.

I. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi, 14 - 16 November 2018

Dijital dönüşüm sürecinde bir yolculuk. FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Dijital Dönüşümün Yansımaları Paneli.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. FATİH ETZ 2018, 2 - 03 November 2018

Dijital öykü oluşturma sürecinin öğrenenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimine etkisi

. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 12 - 14 September 2018

Bilgi arama çalışmalarında yöntemsel eğilimler: Türkiye kaynaklı çalışmalar üzerine bir inceleme

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES-2018), 12 - 14 September 2018

Türkiye’de yapılan mobil öğrenme çalışmaları bize ne söylüyor?

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.180

Dijital çağın çocuklarını ve gençleri bekleyen riskler üzerine değerlendirmeler

Eğitim Teknolojileri Derneği - Teknoloji ve Eğitim Fuarı, Turkey, 18 - 20 May 2018

Yükseköğretim öğrencilerinin dijital ayakizi farkındalık ve yaşantılarının incelenmesi.

12. International Computer Instructional Technologies Symposium, (ICITS-2018), 2 - 04 May 2018

Dijital ortamlarda şiddet algısı üzerine değerlendirmeler. Kalıp Yargılar ve Şiddet Algısı Paneli.

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar”, 11 - 13 April 2018

Lise öğrencilerinin dijital vatandaşlık algıları üzerine bir inceleme.

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi ”Dijital Oyunlar”, 11 - 13 April 2018

The Future of CEIT

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 October 2017

Analyzing problems dealing with compulsory internship processes and technology use at universities in Turkey.

The 2nd International Higher Education Studies Conference (IHEC 2017) (II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı)., Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2017

Çevrimiçi ortamlarda işbirlikli çalışma araçları kullanımı memnuniyetini yordayan değişkenlerin incelenmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

BÖTE 4.0: Gözlemler, beklentiler ve eğilimler. ITTES 2017 - BÖTE’nin Geleceği Paneli.

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Social media in academic world: How can social media contribute to higher education.

The 5th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2017), 29 - 31 August 2017

Eski köye yeni adet: Kitlesel açık çevrim-içi derslere bir bakış [in Turkish].

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Çevrimiçi ortamlarda çocukları ve gençleri bekleyen riskler: Sanal ortam yalnızlığı üzerine bir değerlendirme.

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017)., Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünmeye bakışlarıyla ilgili bir değerlendirme.

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017), Malatya, Turkey, 24 May - 26 December 2017

Mobil teknoloji ve uygulamaların eğitsel kullanımına yönelik bir değerlendirme

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Öğretmenlerin Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerini Kullanmalarıyla İlgili bir Değerlendirme

11th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Using Etherpad for online collaborative writing activities and learners with different language learning strategies

The GlobELT 2017: The Third International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, İzmir, Turkey, 18 - 21 May 2017

BÖTE’nin geleceği ve yeni gelişmeler.

11. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2017

Teacher competencies Building bridges between theory and practice in teacher education

International Symposium of New Issues in Teacher Education, Savonlinna, Finland, 30 August - 01 September 2016

Eğitim yöneticilerinin teknoloji lideri olma durumlarıyla ilgili bir inceleme

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, vol.434

İnternette telif hakkı ihlalleri gözlenen sorunlar ve çözüm önerileri

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK 2016), Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.31-32

Kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi

XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, Aydın, Turkey, 3 - 05 February 2016

Ulusal ve uluslararası bilgi güvenliği politikalarının analizi üzerine karşılaştırmalı bir inceleme

2. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 3 - 04 May 2016

Açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri Karşılaştırmalı bir inceleme

2. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 3 - 04 May 2016

Eğitim araştırmalarında yöntemsel sorunlar

II. International Dynamic, Explorative and Active Learning Conference (IDEAL 2015), Amasya, Turkey, 5 - 07 November 2015

A Content Analysis on the Current Studies about Digital Native and Digital Immigrants in Educational Context

Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı (INOVED 2015)., İzmir, Turkey, 26 - 28 October 2015

21 Yüzyıl becerileri Gözlemler ve sorunlar 21 Yüzyıl Dijital Yeterlikleri Çerçevesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yetiştirme Paneli

3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu – ITTES 2015, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

The level of burnout of teachers An examination of Turkish teachers perspective

International Society for Teacher Education Annual Conference (ISfTE 2015), New Jersey, United States Of America, 21 - 26 June 2015

BÖTE Bölümünde lisansüstü eğitim alan öğrencilerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2015), Eskişehir, Turkey, 20 - 22 May 2015

Educational Technology Research Trends in Physical Education A Content Analysis Study

International Symposium of Sports Science, Engineering and Technology, 10 - 13 May 2015

Eğitim ortamlarında etkili iletişim süreçleri ve materyal tasarımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilişim Şenliği 2015, Van, Turkey, 4 - 06 May 2015

A content analysis study about digital native and digital immigrants in educational context

International Educational Technology Conference (IETC-2015), İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2015

Güney Kore teknoloji ve eğitim politikaları üzerine bir değerlendirme

6th International Congress on New Trends in Education-ICONTE-2015, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2015 Sustainable Development

Ortaokulda siber zorbalık

XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 February 2015

Blogların e öğrenmede rolü

XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 February 2015

Eğitimde dijital araçlar Google Sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme

XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 February 2015

Instructional design in Turkish universities Recent developments and a review of Bologna Process

Workshop (Webinar)-International Series: Turkey and Mexico, Canada, 21 January 2015

Brain based learning studies in Turkey

34. International Society for Teacher Education, 22 - 25 April 2014

Teknolojiyi iyileştirmek fırsatları eşitler mi Akıllı tahta ve tablet kullanımı

International Conference on New Trends in Educational Technology, Magosa, Cyprus (Kktc), 14 - 15 April 2014

Her çocuğa bir bilgisayar projeleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme

XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin, Turkey, 5 - 07 February 2014

Bilgi toplumunda öğretmen eğitiminin durumu ve FATİH Projesi üzerine bir değerlendirme

Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve BÖTE’nin Sorunları Paneli, Konya, Turkey, 13 December 2013

İnternet te çocuklara yönelik tehditler ve olası güvenlik önlemleri

1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2013

Türkiye de indeksli dergilerde öğretmenlerin teknoloji kullanımı üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi

1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Bilişim çağının kuşakları Sayısal yerliler sayısal göçmenler ve okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu IV, Ankara, Turkey, 25 - 26 January 2013

Analysis of Teachers' Approaches to Distance Education

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.388-392 identifier

Investigation of Elementary School Students' Opinions Related to Unethical Behavior in the use of Information and Communication Technologies

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 June 2012, vol.83, pp.417-421 identifier

Bilişim teknolojileri öğretmenlerinden beklentiler ve bu öğretmenlerin okuldaki rolleri FATİH projesi ışığında bir analiz

Türkiye Bilişim Derneği 29. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2012, pp.17-24

Sayısal uçurum üzerine karşılaştırmalı bir inceleme

Türkiye Bilişim Derneği 29. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 21 - 23 November 2012, pp.111-117

Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış Bir içerik analizi çalışması

XIV. Akademik Bilişim Konferansı (AB12) Bildirileri, 351-357. Uşak Üniversitesi, Uşak., Turkey, 1 - 03 February 2012, pp.351357

Bir teknoloji politikası olarak FATİH Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler Bir durum analizi çalışması

XIV. Akademik Bilişim Konferansı (AB12), 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak., Turkey, 1 - 03 February 2012

Sayısal uçurumun önlenmesinde eğitimin işlevi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu süreçteki rolü

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 09 September 2012

Sayısal uçurumun BİT okuryazarlığı açısından ilköğretim öğrencilerinin görüşlerine göre incelenmesi

II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 09 September 2012

Instructional use of information technologies Teachers resistance to the use of new technologies

Nineteenth International Conference on Learning, Londrina, Brazil, 14 - 16 August 2012

Teachers views about child abuse on the Internet

2. World Conference on Educational Technology Researches, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 30 June 2012 Sustainable Development

Dijital yerliler dijital göçmenler ve FATİH projesine yansımalar

Geleneksel Bilişim Günleri, Ankara, Turkey, 7 - 12 May 2012

BÖTE alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin yöntem ve içerik açısından incelenmesi

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012

Frequency and aim of web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.540-551 identifier

Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi FATİH projesi Karşılaştırmalı bir inceleme

XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 115-122. İnönü Üniversitesi, Malatya., Turkey, 1 - 03 February 2011, pp.115-122

Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi

XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 123-129. İnönü Üniversitesi, Malatya., Turkey, 1 - 03 February 2011, pp.123-129

Çocukların İnternet kullanımları ve onları bekleyen çevrim içi riskler

XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 645-652. İnönü Üniversitesi, Malatya., Turkey, 1 - 03 February 2011, pp.645-652

Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri

XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 257-263. İnönü Üniversitesi, Malatya., Turkey, 1 - 03 February 2011, pp.257-263

Milli eğitim şuralarındaki teknoloji politikalarının incelenmesi

XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 833-839. İnönü Üniversitesi, Malatya., Turkey, 1 - 03 February 2011, pp.833-839

Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları

XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 765-773. İnönü Üniversitesi, Malatya., Turkey, 1 - 03 January 2011, pp.765-773

İlköğretim öğrencilerinin sayısal uçurum düzeylerinin incelenmesi Öğrenci görüşleri

Türkiye Bilişim Derneği 28. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2011, pp.13-18

Web destekli eğitime yönelik yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi çalışması

Web Destekli Öğretim Uygulamaları Sempozyumu (WebDOU-2011), 27-28 Eylül 2011, Erciyes Üniversitesi, Kayseri., Turkey, 27 - 28 September 2011

Akademik bir çalışmanın hazırlanması süreci

I. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 9 - 11 September 2011

Neden mesleki gelişim Amaçlar politikalar ve uygulamalar

3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 25 June 2011

Okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanın önündeki engeller ve olası çözüm önerileri

Eğitimde Kuramsal Yaklaşımlar ve Etkin Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2011

Dokuzuncu kalkınma planı ve teknoloji politikalarına eleştirel bir bakış

XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Turkey, 2 - 04 February 2011, pp.893-898

Türkiye deki e devlet uygulamalarının değerlendirilmesi

XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Turkey, 2 - 04 February 2011, pp.59-67

Hayatta en iyi şeyler öncelikle çocukların hakkıdır

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 February 2011, vol.1, pp.349-364

Bilişim Şuraları Teknoloji Politikaları ve Eğitim

XII. Akademik Bilişim Konferansı (AB10) Bildirileri, 475-482. Muğla Üniversitesi, Muğla., Turkey, 1 - 03 February 2010, pp.475-482

Öğretmenin tükenmişliği ve teknoloji politikaları

4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.163-167

Teknoloji politikaları kurumsal vizyon çalışmaları ve eğitime yansımalar

4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.52-56

Factors affecting teachers use of ICT Turkish experience

13th International Conference, “ICT IN THE EDUCATION OF THE BALKAN COUNTRIES”, Varna, Bulgaria, 17 - 19 June 2010

Sayısal uçurumun boyutları ve teknoloji politikaları

10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.1302-1306

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Yetiştiren Kurumlardaki Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II., Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.333-342

Uzaktan eğitimde değerlendirme süreci Öğrenci görüşlerinin sistemin gelişimine katkıları

Uzaktan eğitimde değerlendirme süreci: Öğrenci görüşlerinin sistemin gelişimine katkıları, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.861-865

Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının görüşleri

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. Bildiriler Kitabı, 333-342. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara., 1 - 03 May 2010, pp.333-342

Türkiye de planlı kalkınma ve teknoloji politikaları

XII. Akademik Bilişim Konferansı, Muğla, Turkey, 10 - 12 February 2010, pp.365-374

Killing two birds with one stone: establishing professional communication among teachers

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Yeterlikler standartlar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında öğretmenlerin sürekli mesleki eğitimi

Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye'nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu, 204-217. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, 12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, ANKARA., Turkey, 1 - 03 November 2009, pp.204-217

İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları

XI. Akademik Bilişim Konferansı (AB09) Bildirileri, 403-410. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa., Turkey, 1 - 03 February 2009, pp.403-410

Uzaktan eğitimin temel boyutlarına ilişkin öğrenenlerin tercihleri Konjoint analizi örneği

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.1054-1055

Eğitimde ağ günlüğü uygulamaları İlköğretim bilişim teknolojileri dersinden örnekler

9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.142-148

Avrupa bilgisayar yetkinlik sertifikası ECDL Türkiye deki uygulamalar

XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 February 2009, pp.395-402

İyi bir öğretmenin nitelikleri Cavit Binbaşıoğlu örneği

Bir Pedagog Olarak Cavit Binbaşıoğlu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 02 January 2009

İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı Yaşanan sorunlar gözlemler ve çözüm önerileri

Eğitimde Küreselleşme ve Bilişim Teknolojileri I. Uluslararası Konferansı, Baku, Azerbaijan, 17 - 19 May 2008, pp.45-53

Improving the quality of teaching in schools through professional development of teachers

8. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 May 2008

Pre service teachers perceptions of their computer self efficacy

International Journal of the Computer, the Internet and Management, Bangkok, Thailand, 18 - 19 November 2007, pp.1-4

Öğretmenlerin teknoloji kullanımları

24. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2007

İlköğretim bilgisayar programlarına eleştirel bir bakış

ULUSLARARASIÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI veSORUNLARI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 12 - 14 May 2007, pp.194-198

Bilişim teknolojilerinin okullarda kullanımı Bilgisayar öğretmenlerinden beklentiler

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, 189-193. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara., 1 - 03 April 2007, pp.189-193

Does computer mediated communication improve foreign language learners speaking skills

Use of New Technologies in Foreign Language Teaching, France, 29 - 31 March 2007

Information technologies in teacher education: Teacher candidates' perceived computer self-efficacy

6th WSEAS International Conference on E-Activities, Puerto-La-Cruz, Venezuela, 14 - 16 December 2007, pp.374-375 Sustainable Development identifier

İlköğretim bilgisayar programlarının değerlendirilmesi

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi, Ankara, Turkey, 7 - 10 November 2006

Öğrencilerin evde bilgisayar kullanımına ilişkin bir çalışma

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.839-844

A study on teaching competencies of teacher candidates

International Conference on Education, Singapore, 1 - 03 January 2005, pp.709-716

Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları

XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Bildiriler (Cilt-I), 413-423. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü., Turkey, 1 - 03 May 2003, vol.1, pp.414-424

Öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde yeni yaklaşımlar

Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, Sivas, Turkey, 21 - 23 May 2003

Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve öz yeterlik algıları

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE), Ankara., Turkey, 1 - 03 May 2003

Teachers attitudes toward the use of information technologies

The First International Education Conference on Changing Times, Changing Needs, Cyprus (Kktc), 8 - 10 May 2002

Öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili görüşleri

1th International Educational Technology Conference (IETC-2001), Adapazarı, Turkey, 28 - 30 November 2001, pp.334-350

Hizmet içinde mesleki gelişim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılması

Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa 103-111. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı. Balgat-Ankara, Aralık 1999., Turkey, 1 - 03 December 1999, pp.103-111

Exploring Elementary School Teachers Perceptions of Professional Development The Turkish Case

Annual Conference of American Educational Research Association, A.B.D. VİRJİN ADALARI, 8 - 12 April 1996

Books & Book Chapters

Açık Çevrimiçi Derslerin Sınıflandırılması ve Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Akkoyunlu Buket, Editor, Pegem Akademi, pp.1-16, 2019

Bilgi Güvenliği Farkındalığı Ve Bilgi Güvenliği Politikalarıyla ilgili Bir İnceleme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları, 2018, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.29-43, 2018

Çocukların çevrim-içi ortamlarda karşılaştıkları riskler ve güvenli internet kullanımı

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2018, Buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.191-210, 2018

Harmanlanmış öğrenmenin gerçekleştirildiği çevrimiçi öğrenme araçlarına yönelik bir inceleme

in: Eğitim, gençlik ve gelecek, N. Akpınar-Dellal Ö. Yıldız, Editor, Lambert Academic Publishing, pp.497-509, 2018

Sosyal Medyanın Karanlık Yüzleri Trollerle İlgili Bir İnceleme

in: Eğitim teknolojileri Okumaları 2017, Hatice Ferhan Odabaşı, buket Akkoyunlu, Aytekin İşman, Editor, Vadi Grafik Tasar ım ve Reklamcılık, pp.887-911, 2017

Öğretmenlik Mesleğinin Statüsü

in: H.Ü. Türkiye’xxde Öğretmen Eğitimi ve İstihtamı Mevcut Durum ve Öneriler Raporu, , Editor, HACETTEPE EĞİTİM FAKÜLTESİ, Ankara, pp.75-87, 2017

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Yeterliklerinde Etkili Olan Faktörlerle İlgili Bir İnceleme.

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2017, B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı, Editor, TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology., Ankara, pp.537-556, 2017

Yeni kavramlar, farklı kullanımlar: Bilgi-işlemsel düşünmeyle ilgili bir değerlendirme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu, A. İşman, Editor, TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.801-830, 2017

Tersyüz sınıf modelinde bireysel özelliklerin rolüyle ilgili bir değerlendirme

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2017, H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman, Editor, TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.725-754, 2017

Digital natives in online learning environments: New bottle old wine – The design of online learning environments for today's generation

in: Handbook of research on engaging digital natives in higher education settings, M. M. Pinheiro & D. Simões, Editor, IGI Global, pp.192-221, 2016

İnternet ortamında öğrencilerin bilgi arama biçimleri: stratejiler, tarzlar, tutumlar, gözlemler ve sorunlarla ilgili bir değerlendirme

in: Eğitim bilimlerinde yenilik ve nitelik arayışı, , Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1147-1160, 2016

Siber zorbalık: Eski bir toplumsal sorunla ilgili yeni tanımlamalar, bakışlar, değerlendirmeler

in: İnter disipliner yaklaşımla gençliğin umudu toplumun beklentileri, Aylin GÖRGÜN BARAN, MEHMET ÇAKIR, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.167-188, 2016

Öğrenme ortamlarında yeni bir araç. Bir eğitlence uygulaması olarak artırılmış gerçeklik

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2016, A. İşman, F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu, Editor, TOJET, Sakarya, pp.417-438, 2016

Günümüz gençliğinin yaşam iksiri: Sosyal medya üzerine değerlendirmeler

in: İnter disipliner yaklaşımla gençliğin umudu toplumun beklentileri, Aylin GÖRGÜN BARAN, MEHMET ÇAKIR, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.137-166, 2016

Expert Reports

Metrics

Publication

266

Citation (WoS)

90

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

16

H-Index (Scopus)

3

Project

5

Thesis Advisory

2

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals