Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Karabük Üniversitesi Örneği


YÜKSEL Y. , DEMİRHAN G. , SEFEROĞLU S. S.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text