Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The potential efficacy of dietary fatty acids and fructose induced inflammation and oxidative stress on the insulin signaling and fat accumulation in mice.

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, cilt.135, ss.110914, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dietary saturated fatty acid intake elevated plasma atherogenic lipoproteins in mice.

Clinical Nutrition, cilt.37, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Reduced plasma PCSK9 by high fat or fructose diet in mice: Preliminary data.

Clinical Nutrition, cilt.37, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The powerful story against cardiovascular diseases: Dietary factors

FOOD REVIEWS INTERNATIONAL, cilt.34, sa.8, ss.713-745, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Supporting Roles of Platelet Thrombospondin-1 and CD36 in Thrombus Formation on Collagen

ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY, cilt.34, sa.6, ss.1187-1192, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is There an Effect of Dietary Fructose on Development and Prognosis of Chronic Diseases?

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.27, sa.1, ss.63-78, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship Between Renal Inflammation and Some Current Dietary Components in Chronic Kidney Disease

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.27, sa.1, ss.14-25, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Physiological and Pharmacokinetic Alterations and Drug-Nutrient Interactions During Pregnancy

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, cilt.18, sa.3, ss.120-127, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diyette Proteinler, Aminoasitler ve Bazı Diğer Aminli Bileşiklerin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Metabolik Etkileri

Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.71-83, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsülin Direnci, Beslenme ve Yağlı Yeme İsteği ile CD36 Reseptörü İlişkisi.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology,, cilt.5, ss.1108-1118, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyet Yağı ve Yağ Asitleriyle İmmün Sistem Etkileşimi

Turkiye Klinikleri, cilt.2, ss.32-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyette Proteinler, Aminoasitler ve Bazı Diğer Aminli Bileşiklerin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Metabolik Etkileri.

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology,, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipertansiyonun önlenmesi ve tedavisinde beslenme Güncel yaklaşımlar

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.43, ss.3-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Besin Güvenliği II Nitrat Nitrit Risk Yarar ve Metabolik Etkileri

Katkı Pediatri Dergisi, cilt.36, ss.165-173, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Phenolic content and ascorbic acid are major contributors to antioxidant capacity of fruits and vegetables commonly consumed in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.11, ss.463-468, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pika davranışının insan sağlığı üzerine etkileri

BESLENME VE DİYET DERGİSİ, cilt.40, sa.2, ss.155-162, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CD36 as a multiple-ligand signaling receptor in atherothrombosis

CARDIOVASCULAR & HEMATOLOGICAL AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.9, sa.1, ss.42-55, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodiyaliz hastalarında beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi

BESLENME VE DİYET DERGİSİ, cilt.32, sa.1, ss.13-25, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Potential Cardiovascular risk outcome of dietary fructose established by plasma VLDL-C and APO-B in mice

FEBS-advance course ’xx’xxLipid dynamics and membrane contact sites’xx’xx, 31 Ağustos - 07 Eylül 2018

Nutrient Profiling of Food and Beverages Advertised on Television For Adolescents

2017 Food Nutrition Conference Expo, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 24 Ekim 2017, cilt.117, ss.91

Plasma LDL-Cholesterol, Lipoprotein(a) and Fructose Consumption: Are They Related?

17th International Nutrition Diagnostics Conference, Prague, 9 - 12 Ekim 2017, ss.117

Dietary Saturated Versus Monounsaturated Fatty Acids Elevate Atherogenşc Index of Mice Plasma

17th International Nutrition Diagnostics Conference, Prague, Çek Cumhuriyeti, 9 - 12 Ekim 2017, ss.53

Is reverse cholesterol transport affected from high fructose intake?

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, 9 - 12 Eylül 2017, cilt.36, ss.53

Saturated versusmonounsaturated fatty acids elevate accumulation of cholesterol in the liver: preliminary data

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, 9 - 12 Eylül 2017, cilt.36, ss.54

Is there a role of free or bound fructose on circulating leptin or ghrelin induced appetite regulation in developmental programming?

ICBMB 2017: International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, Munich, Almanya, 3 - 05 Eylül 2017

Chewing Rate is Linked to Appetite and Hunger

Experimental Biology 2017, 22 - 26 Nisan 2017, cilt.31 identifier

The Evolving Science Of Nutrition And Nutritional Quality

The Endocrine Society, The European Society of Endocrinology and The Society of Endocrinology and Metabolism Meeting of “Endobridge 2016”., 20 - 23 Ekim 2016

Fructose versus Sucrose Associated with Elevated Plasma Triglyceride and Glucose Levels: Preliminary Look to Developmental Programming

10th Congress of the International Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics, 22 - 26 Mayıs 2016, cilt.9, ss.151-210

Beslenmenin Tedavi Edici Etkisi ve Anti Inflamatuar Besinler

Akciğer ve Beslenme Sempozyumu, Türkiye, 04 Haziran 2016

Fructose versus Sucrose Associated With Elevated Plasma Triglyceride and Glucose Levels Preliminary Look to Developmental Programming

The10th Congress Of The International Socıety Of Nutrigenetics &Nutrigenomıcs, Tel-Aviv-Yafo, İsrail, 22 - 25 Mayıs 2016

Beslenme Metabolizma ve Biyoritim

Biyolojik Ritim ve Beslenme Paneli., Türkiye, 29 Nisan 2016

Fruktoz ve Metabolizma Meyveler Dost mu Düşman mı

5. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, Türkiye, 10 - 13 Mart 2016

Gebelikte Omega 3 Kullanımı Fetal Sağlığa Etkileri

4. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Gelişimsel programlamada diyetle fazla miktarda ilave şeker alımının insülin direnci üzerine etkisi

4. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi., Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Makro Besin Öğeleri ve Fetal Programlama

Hacettepe Besenme ve Diyetetik Günleri, V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu., Ankara, Türkiye, 06 Haziran 2015

Ağırlık Denetiminde Besin Destekleri Aleyhte Değerlendirme

Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri, V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu., Ankara, Türkiye, 05 Haziran 2015

Vasküler Dejenerasyonda Mekanizmalar

Hacettepe Besenme ve Diyetetik Günleri, V.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu., Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015

High fructose corn syrup leads to body weight changes preliminary look to developmental programming

12th FENS (The Federation of European Nutrition Societies) Avrupa Beslenme Konferansı, Berlin, Almanya, 23 - 25 Ekim 2015

High fructose intake with maternal diet associated with obesity preliminary look to fetal programming

15th International Nutrition & Diagnostics Conference., Praque, Çek Cumhuriyeti, 1 - 03 Eylül 2014

Adolesanlarda öğün alışkanlıklarının değerlendirilmesi

IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2014

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinde yeme bozukluğu riski Pilot bir çalışma

IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2014

Adolesanlarda vücut algıları ara öğün tercihlerini etkiler mi

IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Antalya, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Nisan 2014

Interactions between membrane fatty acid transporter CD36 and Ca2 signaling in cardiomyocytes

10th Congress of the International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL), Vancouver, Kanada, 27 - 30 Mayıs 2012

6 12 Aylık Bebeklerde Ek Besinlerin Şeker Tüketimi Üzerine Etkisi

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi., Ankara, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2012, ss.258-259

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 7: hematoloji: Antikoagülan ve Antiagregan İlaçlar ile Besin ve Besin Ögesi Etkileşimleri.

Besin-İlaç Etkileşimleri., Efsun Karabudak, Perim Türker., Editör, Sansöz Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, ss.64-67, 2017

Nitrat ve Nitrit

Yurdakök Pediatri, Murat Yurdakök, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, ss.304-307, 2017

Gelişimsel Bozukluklar

Essentials of Pediatric Nutrition Pediatrik Beslenmenin Esasları, Gülhan Samur, Editör, Nobel, 2016

Bölüm 7. Ceviz ve Kardiyovasküler Hastalıklar: Güncel Bulgular ve Olası Biyokimyasal Mekanizmalar

Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular II, Prof.Dr. Muhittin Tayfur, DoçDr. Nurcan Yabancı, Editör, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, ss.167-184, 2015