Doç.Dr.

ÖZLEM BAŞ


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi A.B.D.

Biyografi

2002 yılında lisans ve 2004 yılında yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü birincisi olarak tamamladı. Gazi Üniversitesinde sınıf öğretmenliği alanında doktora derecesini alırken ODTÜ’de özel öğrenci olarak bulundu. 2014 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanını aldı. 2017 yılında İlk okuma yazma ve Türkçe Eğitimi alanında Doçentlik derecesini aldı.  2019 yılında çevrimiçi anlama ve çok modlu dokunmatik ekran teknolojileriyle ilgili projeler kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde Michigan State Üniversitesinde Hacettepe Üniversitesi BAP bursuyla misafir araştırmacı olarak bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Komisyonu ve Elektronik Kaynak Değerlendirme Komisyonu üyesidir.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi alan editörüdür. Sınıf Eğitimi ABD Akreditasyon Koordinatörüdür. 

Dr. Baş, dokuz yıl sahada sınıf öğretmeni ve ARGE uzmanı olarak görev yapmıştır. Şu anda Ankara Gazi Vakfı Koleji Bilim Kurulu üyesidir. 

Lisans ve lisansüstü düzeyde İlkokuma Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Çocuk Psikolojisi, Kapsayıcı Dil Eğitimi, Güzel Yazı Teknikleri derslerini vermektedir. 

Eğitim teknolojileri, kapsayıcı eğitim, beyin ve okuma, yazma öğretimi, metinlerarasılık, sözel ve sözel olmayan davranış analizi konularının yanı sıra üstün zekâlı / yetenekli çocuklar proje ve yayınlarındaki çalışma alanlarıdır.

Eğitim Bilgileri

2005 - 2010

2005 - 2010

Doktora

Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Öğretmenlerin sınıf içinde kullandığı sözel ifadeler ve sözel olmayan davranışların analizi üzerine nitel bir araştırma

Gazi Üniversitesi, Sınıf Eğitimi (Dr)

2004

2004

Yüksek Lisans

Bütünsel beyin yaklaşımıyla ve çoklu zekâ kuramıyla öğretimin birinci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma erişisine etkisi

Gazi Üniversitesi, Temel Eğitim Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2021

2021

Osmanlıca

Yabancı Dil

UKDA

2020

2020

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Mesleki Eğitim

UKDA

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Uzman

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Ana Bilim Dalı Akreditasyon Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2019 - 2020

2019 - 2020

Staj Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Erasmus Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Erasmus Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Farabi Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Bilim Kurulu Üyesi

Kamu Kuruluşu, Ankara Gazi Vakfı Koleji , İlkokul

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Çocuk Psikolojisi

Doktora

Doktora

İlköğretimde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Lisans

Lisans

Kapsayıcı Dil Öğretimi

Lisans

Lisans

Türkçe Öğretimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yeni Yaklaşımlarla Türkçe Öğretimi

Lisans

Lisans

İlkokuma Yazma Öğretimi

Doktora

Doktora

Sözel ve Sözel Olmayan Davranış Analizi

Doktora

Doktora

İlköğretimde İlkokuma Yazma Programı Geliştirme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlköğretimde İlkokuma Yazma Programı Hazırlama ve Uygulama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

Doktora

Doktora

İlköğretimde Karşılaşılan Sorunlar

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması 1

Doktora

Doktora

Sözel ve Sözel Olmayan Davranış Analizi

Doktora

Doktora

İlkokuma ve Yazma Programı Geliştirme

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisans

Lisans

Yazı Yazma Teknikleri

Lisans

Lisans

Güzel Yazı Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Nitel Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İlköğretimde Sınıf Yönetimi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan İlkokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazılarının İncelenmesi

Baş Ö. , Tuncay A. A. , Şahin A. E. , Gök B.

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.45, sa.201, ss.393-410, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2013

2013

The Effect of Texts about Turkish and American Cultures on Reading Comprehension Level of Primary School Students

Baş Ö.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.30-40, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Çocuk Haklarını Ele Alan Çocuk Kitapları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Baş Ö. , Temizyürek F.

HAYEF Journal of Education , cilt.18, sa.2, ss.179-192, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2021

2021

Okuma Destek Programının İlkokul Öğrencilerinin Okuma Güçlüğü Sağaltımına Etkisi

Sirem Ö., Baş Ö.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.50, sa.1, ss.507-534, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2021

2021

The Recovery Effect of Reading Support Program on Primary Level Students' Reading Difficulties

Sirem O., BAŞ Ö.

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.50, sa.1, ss.507-534, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2021

2021

Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Sınıftaki Davranışlarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Sirem Ö., Baş Ö.

Milli Eğitim , cilt.50, sa.230, ss.645-662, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2021

2021

Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden EBA Ve Eğitim Portalları İle İlk Okuma Ve Yazma Öğretimi

Kesik C., Baş Ö.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.11, sa.1, ss.93-115, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2021

2021

Sınıf Öğretmenlerinin Covid -19 Pandemi Sürecinde Bilgi İletişim Teknolojilerine İlişkin Deneyimleri

Dedeoğlu H. , Çelik S. , Baş Ö. , Kesik C.

Tarih Okulu Dergisi , sa.14, ss.1119-1142, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2021

2021

Feridun Oral’ın çocuk kitaplarının peritextual özellikleri ile metinlerinin okunabilirlik düzeyleri

Gök B. , Temizyürek F., Baş Ö. , Sirem Ö.

Turkish Journal of Education , cilt.10, sa.2, ss.125-138, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler.

Ulu H., Baş Ö.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , cilt.35, sa.3, ss.556-574, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

Relationships Between Pre-Service Teachers' Purpose of Social Network Sites Usage, Critical Thinking Tendencies, and Media Literacy

ULU H., BAŞ Ö.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.35, sa.3, ss.556-574, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Kelime tekrar tekniğinin üçüncü sınıf özel yetenekli öğrencilerin akıcı okuma düzeylerine etkisi.

Sağlam A., Baş Ö. , Akyol H.

Tarih Okulu Dergisi, cilt.46, ss.1605-1629, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

İlkokul 1. Sınıf öğrencilerinin dik temel yazılarının okunaklılığı üzerine bir inceleme.

Gök B. , Baş Ö.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.572-585, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Fernald yönteminin kullanımı.

Sirem Ö., Bağbaşı G. N. , Baş Ö.

Tarih Okulu Dergisi, cilt.45, ss.1209-1227, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Özel Yetenekli Öğrencilerle Oynanan Zekâ Oyunlarının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi

Baş Ö. , Kuzu O., Gök B.

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE , sa.17, ss.1-13, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2019

2019

Türkçe ders kitabındaki metinlerin eleştirel düşünme ölçütlerini karşılaması üzerine nitel bir araştırma.

Demir H., Baş Ö.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.983-1006, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

A Twice-Exceptional Child - A Case Study

Gök B. , Baş Ö. , Avşar Tuncay A.

International Journal of Progressive Education, cilt.14, ss.57-76, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

The Relationship between Multimodal Literacy of Pre-Service Teachers andTheir Perception of Self-Efficacy in Critical Reading

Ulu H., Avşar Tuncay A., Baş Ö.

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.85-91, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Kırmızı başlıklı kız masalı ve varyantları üzerine bir inceleme

Baş Ö. , Yalçın I. U.

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, cilt.5, ss.26-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

İlkokul Öğrencilerinin Okudukları Peri Masallarında Metinler Arası İlişkilerin İncelenmesi

Baş Ö.

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.11, ss.479-500, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Metinlerarası anlayışla Türk destanlarının eğitim öğretimde kullanılması

Baş Ö. , Avşar Tuncay A., Akyol H.

Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, cilt.26, ss.23-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerisi ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Baş Ö. , Kardaş N.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.230-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Üstün Zekâlı Olduğu Varsayılan Beş Yaşında Bir Çocuğun Okuma Becerisi Üzerine Durum Çalışması.

Baş Ö.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, sa.14, ss.47-52, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşleri.

Baş Ö.

Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi Haberleri Dergisi, cilt.2, ss.373-387, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Alternatif Harf Sıralamasıyla Bitişik Eğik Yazı Öğretimine İlişkin Görüşleri.

Baş Ö.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, sa.11, ss.7-22, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Öğretmenlerin Sınıfta Kullandığı Sözel İfadeler ve Sözel Olmayan Davranışların Analizi.

Baş Ö.

Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi Haberleri Dergisi, cilt.2, ss.349-357, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

İlköğretim 3 Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Oyunlarındaki Konuşmaların Cinsiyete Göre Analizi

Baş Ö. , Hatipoğlu Ç.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, sa.10, ss.1-10, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜ ÖĞRENME ORTAMLARINA İLİŞKİN YANSITMALARI

Baş Ö. , Çelik S.

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu , Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.152

2018

2018

Okuma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

BAŞ Ö. , ULU H., AVŞAR TUNCAY A.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 Nisan 2018

2017

2017

Öğretmen adaylarının okuryazarlık ile eleştirel okuma öz yeterlik algıları arasındaki ilişki

ULU H., AVŞAR TUNCAY A., BAŞ Ö.

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.217

2017

2017

The Impact of Intelligent games on gifted/ talented students’ analytical thinking and decision making skills.

BAŞ Ö. , KUZU O., GÖK B.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

2017

2017

İki kere farklı bir öğrenci üzerine durum çalışması

GÖK B. , BAŞ Ö.

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2017, ss.154

2014

2014

Asya ve Avrupa kökenli masallarda metinlerarasılık

BAŞ Ö. , AVŞAR TUNCAY A.

10th International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana- Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 24 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Hibrit Okuma Yazma Öğretimi

Baş Ö. , Kesik C.

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020 , H.F. Odabaşı,B. Akkoyunlu,A. İşman, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.773-792, 2020

2020

2020

Dil ve Kültür İlişkisi

Temizyürek F., Baş Ö.

Dil ve Kültür , Prof. Dr. Ayfer Şahin, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.23-49, 2020

2019

2019

Bilingualism and Multilingualism in Primary Education (Turkey)

Baş Ö. , Avşar Tuncay A.

Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor),Maria Teresa Tatto (Editor in Chief) and Ian Menter (Editor in Chief), Editör, Bloomsbury Education Childhood Studies 19, London, ss.1-30, 2019

2019

2019

Okuma eğitimi.

Özdemir O., Baş Ö.

Türkçe öğretimi: öğretmen adayları ve öğretmenler için, Hayati Akyol,Ayfer Şahin, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.29-53, 2019

2018

2018

PHENOMENOLOGY STUDY FIRST GRADE TEACHERS’ REASONS FOR BURNOUT REGARDING TEACHING OF ITALIC HANDWRITING

BAŞ Ö. , GÖK B. , KOCABAY F.

New Horizons in Educational Sciences - 1, Çetin, T., Şahin, A. , Mulalic, A. , Obralic, N. , Editör, Lambert Academic Publishing, Mauritius, ss.106-130, 2018

2018

2018

Bitişik eğik yazının öğretimi.

Akyol H., Baş Ö.

Kuramdan uygulamaya yazma öğretimi , Hayati Akyol,Mustafa Yıldız, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.90-114, 2018

2015

2015

İlkokuma Yazma Öğretiminde Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Durumu

BAŞ Ö.

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, YRD. DOÇ. DR. ÖMER YILAR, Editör, Pegem Yay., Ankara, ss.285-297, 2015

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

SINIRSIZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

OKUMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Üye

Ödüller

Haziran 2002

Haziran 2002

2001-2002 ANABİLİM DALI VE BÖLÜM BİRİNCİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

VII.ZEKA VE YETENEK KONGRESİ

Davetli Konuşmacı

Ankara-Türkiye

2019

2019

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Eğitimi

Davetli Konuşmacı

Ordu-Türkiye

2019

2019

MEB

Davetli Konuşmacı

Bartın-Türkiye

2018

2018

3th International Congress On Social Sciences

Katılımcı

Buhoro-Özbekistan

Burslar

2019 - 2020

2019 - 2020

Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği / Michigan State University

Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları