Prof. ÖZLEM BAŞ


Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi A.B.D.


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Metrics

Publication

71

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

6

Open Access

31
UN Sustainable Development Goals

Biography

1998'de Ankara Gazi Anadolu Lisesinden mezun oldu.

2002 yılında lisans ve 2004 yılında yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü birincisi olarak tamamladı. Gazi Üniversitesinde sınıf öğretmenliği alanında doktora derecesini alırken ODTÜ Yabancı Diller Bölümünde dilbilim dersleri aldı.

2011 yılında Hacettepe Üniversitesine uzman olarak başladı.

2012 yılında Ankara Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalında misafir öğretim elmanı olarak gelişim dersleri aldı.

2014 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanını, 2017 yılında İlk okuma yazma ve Türkçe Eğitimi alanında Doçentlik derecesini aldı. 

2019 yılında çevrim içi anlama ve çok modlu dokunmatik ekran teknolojileriyle ilgili projeler kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde Michigan State Üniversitesinde Hacettepe Üniversitesi BAP bursuyla misafir araştırmacı olarak bulundu. 

Kasım 2023 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. 

Sınıf öğretmenliği alanında uzmanlaşmış araştırmacı multidisipliner çalışmalarını kapsayıcı eğitim, eğitim teknolojileri, sınıf yönetimi, özel yetenekli çocuklar, Türkçe ve ilk okuma yazma odaklı yürütmektedir. 


Education Information

2005 - 2010

2005 - 2010

Doctorate

Gazi University, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Öğretmenlerin sınıf içinde kullandığı sözel ifadeler ve sözel olmayan davranışların analizi üzerine nitel bir araştırma

Gazi University, Sınıf Eğitimi (Dr)

2004

2004

Postgraduate

Bütünsel beyin yaklaşımıyla ve çoklu zekâ kuramıyla öğretimin birinci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma erişisine etkisi

Gazi University, Temel Eğitim Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Osmanlıca

Personal Evolution

UKDA

2020

2020

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Vocational Training

UKDA

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Elementary School Education

Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2017 - 2023

2017 - 2023

Associate Professor

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Expert

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Head of the Department Bologna Commission

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2022 - Continues

2022 - Continues

Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2022 - Continues

2022 - Continues

Deputy Head of Department

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Ana Bilim Dalı Akreditasyon Koordinatörü

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2023 - 2024

2023 - 2024

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2019 - 2020

2019 - 2020

Staj Koordinatörü

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Erasmus Program Institutional Coordinator

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Erasmus Program Institutional Coordinator

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Farabi Program Institutional Coordinator

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Non Academic Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Board member

Professional Association, Profesional association , Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği

2020 - Continues

2020 - Continues

Bilim Kurulu Üyesi

Public Corporation, Ankara Gazi Vakfı Koleji , İlkokul

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Psikolojisi

Doctorate

Doctorate

İlköğretimde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Undergraduate

Undergraduate

Kapsayıcı Dil Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

İlkokuma Yazma Öğretimi

Doctorate

Doctorate

Sözel ve Sözel Olmayan Davranış Analizi

Doctorate

Doctorate

İlköğretimde İlkokuma Yazma Programı Geliştirme

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde İlkokuma Yazma Programı Hazırlama ve Uygulama

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması 1

Doctorate

Doctorate

İlkokuma ve Yazma Programı Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Postgraduate

Postgraduate

Nitel Araştırma Yöntemleri

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜ ÖĞRENME ORTAMLARINA İLİŞKİN YANSITMALARI

Baş Ö., Çelik S.

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu , Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.152

2018

2018

Okuma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

BAŞ Ö., ULU H., AVŞAR TUNCAY A.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

2017

2017

Öğretmen adaylarının okuryazarlık ile eleştirel okuma öz yeterlik algıları arasındaki ilişki

ULU H., AVŞAR TUNCAY A., BAŞ Ö.

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.217

2017

2017

The Impact of Intelligent games on gifted/ talented students’ analytical thinking and decision making skills.

BAŞ Ö., KUZU O., GÖK B.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 May 2017

2017

2017

İki kere farklı bir öğrenci üzerine durum çalışması

GÖK B., BAŞ Ö.

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.154

2014

2014

Asya ve Avrupa kökenli masallarda metinlerarasılık

BAŞ Ö., AVŞAR TUNCAY A.

10th International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana- Champaign, United States Of America, 22 - 24 May 2014

Books & Book Chapters

2021

2021

İlkokulda Kapsayıcı Eğitim: Türkiye Modeli

Baş Ö., Kesik C.

in: İİlkokulda Eğitim ve Öğretim I-II, Ayşegül Avşar Tuncay,Hayati Akyol, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.359-387, 2021

2021

2021

Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Kavram Öğretimi

Baş Ö., Sağlam A.

in: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Öğretimi , Ramazan SEVER, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.433-450, 2021

2020

2020

Hibrit Okuma Yazma Öğretimi

Baş Ö., Kesik C.

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020 , H.F. Odabaşı,B. Akkoyunlu,A. İşman, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.773-792, 2020

2020

2020

Dil ve Kültür İlişkisi

Temizyürek F., Baş Ö.

in: Dil ve Kültür , Prof. Dr. Ayfer Şahin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.23-49, 2020

2019

2019

Bilingualism and Multilingualism in Primary Education (Turkey)

Baş Ö., Avşar Tuncay A.

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor),Maria Teresa Tatto (Editor in Chief) and Ian Menter (Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Education Childhood Studies 19, London, pp.1-30, 2019

2019

2019

Okuma eğitimi.

Özdemir O., Baş Ö.

in: Türkçe öğretimi: öğretmen adayları ve öğretmenler için, Hayati Akyol,Ayfer Şahin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.29-53, 2019

2018

2018

PHENOMENOLOGY STUDY FIRST GRADE TEACHERS’ REASONS FOR BURNOUT REGARDING TEACHING OF ITALIC HANDWRITING

BAŞ Ö., GÖK B., KOCABAY F.

in: New Horizons in Educational Sciences - 1, Çetin, T., Şahin, A. , Mulalic, A. , Obralic, N. , Editor, Lambert Academic Publishing, Mauritius, pp.106-130, 2018

2018

2018

Bitişik eğik yazının öğretimi.

Akyol H., Baş Ö.

in: Kuramdan uygulamaya yazma öğretimi , Hayati Akyol,Mustafa Yıldız, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.90-114, 2018

2015

2015

İlkokuma Yazma Öğretiminde Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Durumu

BAŞ Ö.

in: İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, YRD. DOÇ. DR. ÖMER YILAR, Editor, Pegem Yay., Ankara, pp.285-297, 2015

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - Continues

2018 - Continues

SINIRSIZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

OKUMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Member

Awards

June 2002

June 2002

2001-2002 ANABİLİM DALI VE BÖLÜM BİRİNCİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİCongress and Symposium Activities

04 October 2019 - 06 October 2019

04 October 2019 - 06 October 2019

VII.ZEKA VE YETENEK KONGRESİ

Invited Speaker

Ankara-Turkey

05 September 2019 - 06 September 2019

05 September 2019 - 06 September 2019

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Eğitimi

Invited Speaker

Ordu-Turkey

02 September 2019 - 04 September 2019

02 September 2019 - 04 September 2019

MEB

Invited Speaker

Bartın-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

3th International Congress On Social Sciences

Attendee

Buhoro-Uzbekistan

Scholarships

2019 - 2020

2019 - 2020

Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği / Michigan State University

Official Institutions of Foreign Countries

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1