Assoc. Prof.

ÖZLEM BAŞ


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi A.B.D.

Biography

2002 yılında lisans ve 2004 yılında yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü birincisi olarak tamamladı. Gazi Üniversitesinde sınıf öğretmenliği alanında doktora derecesini alırken ODTÜ Yabancı Diller Bölümünde dilbilim dersleri aldı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesine uzman olarak başladı. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalında misafir öğretim elmanı olarak gelişim dersleri aldı. 2014 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanını, 2017 yılında İlk okuma yazma ve Türkçe Eğitimi alanında Doçentlik derecesini aldı.  2019 yılında çevrim içi anlama ve çok modlu dokunmatik ekran teknolojileriyle ilgili projeler kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde Michigan State Üniversitesinde Hacettepe Üniversitesi BAP bursuyla misafir araştırmacı olarak bulundu. Halen Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitiminde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Komisyonu, Proje Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi alan editörüdür. Sınıf Eğitimi ABD Akreditasyon Koordinatörüdür. Dr. Baş, dokuz yıl sahada sınıf öğretmeni ve ARGE uzmanı olarak görev yapmıştır. Şu anda Ankara Gazi Vakfı Koleji Bilim Kurulu üyesi ve Uluslarası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyesidir. Sınıf öğretmenliği alanında uzmanlaşmış araştırmacı multidisipliner çalışmalarını kapsayıcı eğitim, eğitim teknolojileri, sınıf yönetimi, özel yetenekli çocuklar, Türkçe ve ilk okuma yazma odaklı yürütmektedir. 


Education Information

2005 - 2010

2005 - 2010

Doctorate

Gazi University, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği, Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Postgraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Öğretmenlerin sınıf içinde kullandığı sözel ifadeler ve sözel olmayan davranışların analizi üzerine nitel bir araştırma

Gazi University, Sınıf Eğitimi (Dr)

2004

2004

Postgraduate

Bütünsel beyin yaklaşımıyla ve çoklu zekâ kuramıyla öğretimin birinci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma erişisine etkisi

Gazi University, Temel Eğitim Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Osmanlıca

Personal Evolution

UKDA

2020

2020

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Vocational Training

UKDA

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2011 - 2014

2011 - 2014

Expert

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Deputy Head of Department

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Ana Bilim Dalı Akreditasyon Koordinatörü

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2019 - 2020

2019 - 2020

Staj Koordinatörü

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Erasmus Program Institutional Coordinator

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Erasmus Program Institutional Coordinator

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Farabi Program Institutional Coordinator

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Non Academic Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Board member

Professional Association, Profesional association , Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği

2020 - Continues

2020 - Continues

Bilim Kurulu Üyesi

Public Corporation, Ankara Gazi Vakfı Koleji , İlkokul

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Psikolojisi

Doctorate

Doctorate

İlköğretimde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Undergraduate

Undergraduate

Kapsayıcı Dil Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

Türkçe Öğretimi

Postgraduate

Postgraduate

Yeni Yaklaşımlarla Türkçe Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

İlkokuma Yazma Öğretimi

Doctorate

Doctorate

Sözel ve Sözel Olmayan Davranış Analizi

Doctorate

Doctorate

İlköğretimde İlkokuma Yazma Programı Geliştirme

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde İlkokuma Yazma Programı Hazırlama ve Uygulama

Postgraduate

Postgraduate

Sınıf Yönetimi Yaklaşımları

Doctorate

Doctorate

İlköğretimde Karşılaşılan Sorunlar

Undergraduate

Undergraduate

Topluma Hizmet Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Öğretmenlik Uygulaması 1

Doctorate

Doctorate

Sözel ve Sözel Olmayan Davranış Analizi

Doctorate

Doctorate

İlkokuma ve Yazma Programı Geliştirme

Undergraduate

Undergraduate

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Yazı Yazma Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Güzel Yazı Teknikleri

Postgraduate

Postgraduate

Nitel Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

İlköğretimde Sınıf Yönetimi

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2013

2013

The Effect of Texts about Turkish and American Cultures on Reading Comprehension Level of Primary School Students

Baş Ö.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, pp.30-40, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

2022

2022

An Action Research on the Online Comprehension Process of Struggling Readers

BAŞ Ö. , Hartman D. K. , AKYOL H.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.37, no.1, pp.304-327, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2021

2021

A Qualitative Study of Books on Children’s Rights

Baş Ö. , Temizyürek F.

HAYEF Journal of Education , vol.18, no.2, pp.179-192, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

2021

2021

Okuma Destek Programının İlkokul Öğrencilerinin Okuma Güçlüğü Sağaltımına Etkisi

Sirem Ö., Baş Ö.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.50, no.1, pp.507-534, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

2021

2021

Feridun Oral's children's books' peritextual features and their text readability levels.

Gök B. , Temizyürek F., Baş Ö. , Sirem Ö.

Turkish Journal of Education , vol.10, no.2, pp.125-138, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

2021

2021

Sınıf Öğretmenlerinin Perspektifinden EBA Ve Eğitim Portalları İle İlk Okuma Ve Yazma Öğretimi

Kesik C., Baş Ö.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.11, no.1, pp.93-115, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2021

2021

Okuma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Sınıftaki Davranışlarının İncelenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Sirem Ö., Baş Ö.

Milli Eğitim , vol.50, no.230, pp.645-662, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2021

2021

The Recovery Effect of Reading Support Program on Primary Level Students' Reading Difficulties

Sirem O., BAŞ Ö.

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.50, no.1, pp.507-534, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2020

2020

Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Amaçları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Medya Okuryazarlıkları Arasındaki İlişkiler.

Ulu H., Baş Ö.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , vol.35, no.3, pp.556-574, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

2020

2020

Relationships Between Pre-Service Teachers' Purpose of Social Network Sites Usage, Critical Thinking Tendencies, and Media Literacy

ULU H., BAŞ Ö.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.35, no.3, pp.556-574, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2020

2020

Kelime tekrar tekniğinin üçüncü sınıf özel yetenekli öğrencilerin akıcı okuma düzeylerine etkisi.

Sağlam A., Baş Ö. , Akyol H.

Tarih Okulu Dergisi, vol.46, pp.1605-1629, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2020

2020

İlkokul 1. Sınıf öğrencilerinin dik temel yazılarının okunaklılığı üzerine bir inceleme.

Gök B. , Baş Ö.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.8, no.2, pp.572-585, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2020

2020

Okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Fernald yönteminin kullanımı.

Sirem Ö., Bağbaşı G. N. , Baş Ö.

Tarih Okulu Dergisi, vol.45, pp.1209-1227, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2020

2020

Özel Yetenekli Öğrencilerle Oynanan Zekâ Oyunlarının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi

Baş Ö. , Kuzu O., Gök B.

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE , no.17, pp.1-13, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2019

2019

Türkçe ders kitabındaki metinlerin eleştirel düşünme ölçütlerini karşılaması üzerine nitel bir araştırma.

Demir H., Baş Ö.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.8, no.2, pp.983-1006, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

A Twice-Exceptional Child - A Case Study

Gök B. , Baş Ö. , Avşar Tuncay A.

International Journal of Progressive Education, vol.14, pp.57-76, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

The Relationship between Multimodal Literacy of Pre-Service Teachers andTheir Perception of Self-Efficacy in Critical Reading

Ulu H., Avşar Tuncay A., Baş Ö.

Journal of Education and Training Studies, vol.5, pp.85-91, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Kırmızı başlıklı kız masalı ve varyantları üzerine bir inceleme

Baş Ö. , Yalçın I. U.

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, vol.5, pp.26-42, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2016

2016

İlkokul Öğrencilerinin Okudukları Peri Masallarında Metinler Arası İlişkilerin İncelenmesi

Baş Ö.

e-Turkish Studies (elektronik), vol.11, pp.479-500, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2014

2014

Metinlerarası anlayışla Türk destanlarının eğitim öğretimde kullanılması

Baş Ö. , Avşar Tuncay A., Akyol H.

Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, vol.26, pp.23-36, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2014

2014

İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerisi ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Baş Ö. , Kardaş N.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.230-243, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2013

2013

Üstün Zekâlı Olduğu Varsayılan Beş Yaşında Bir Çocuğun Okuma Becerisi Üzerine Durum Çalışması.

Baş Ö.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, no.14, pp.47-52, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2013

2013

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşleri.

Baş Ö.

Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi Haberleri Dergisi, vol.2, pp.373-387, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2012

2012

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Alternatif Harf Sıralamasıyla Bitişik Eğik Yazı Öğretimine İlişkin Görüşleri.

Baş Ö.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, no.11, pp.7-22, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2012

2012

Öğretmenlerin Sınıfta Kullandığı Sözel İfadeler ve Sözel Olmayan Davranışların Analizi.

Baş Ö.

Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi Haberleri Dergisi, vol.2, pp.349-357, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2011

2011

İlköğretim 3 Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Oyunlarındaki Konuşmaların Cinsiyete Göre Analizi

Baş Ö. , Hatipoğlu Ç.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, no.10, pp.1-10, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOKKÜLTÜRLÜ ÖĞRENME ORTAMLARINA İLİŞKİN YANSITMALARI

Baş Ö. , Çelik S.

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu , Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.152

2018

2018

Okuma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler

BAŞ Ö. , ULU H., AVŞAR TUNCAY A.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

2017

2017

Öğretmen adaylarının okuryazarlık ile eleştirel okuma öz yeterlik algıları arasındaki ilişki

ULU H., AVŞAR TUNCAY A., BAŞ Ö.

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.217

2017

2017

The Impact of Intelligent games on gifted/ talented students’ analytical thinking and decision making skills.

BAŞ Ö. , KUZU O., GÖK B.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 May 2017

2017

2017

İki kere farklı bir öğrenci üzerine durum çalışması

GÖK B. , BAŞ Ö.

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 26 April 2017, pp.154

2014

2014

Asya ve Avrupa kökenli masallarda metinlerarasılık

BAŞ Ö. , AVŞAR TUNCAY A.

10th International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana- Champaign, United States Of America, 22 - 24 May 2014

Books & Book Chapters

2020

2020

Hibrit Okuma Yazma Öğretimi

Baş Ö. , Kesik C.

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020 , H.F. Odabaşı,B. Akkoyunlu,A. İşman, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.773-792, 2020

2020

2020

Dil ve Kültür İlişkisi

Temizyürek F., Baş Ö.

in: Dil ve Kültür , Prof. Dr. Ayfer Şahin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.23-49, 2020

2019

2019

Bilingualism and Multilingualism in Primary Education (Turkey)

Baş Ö. , Avşar Tuncay A.

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor),Maria Teresa Tatto (Editor in Chief) and Ian Menter (Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Education Childhood Studies 19, London, pp.1-30, 2019

2019

2019

Okuma eğitimi.

Özdemir O., Baş Ö.

in: Türkçe öğretimi: öğretmen adayları ve öğretmenler için, Hayati Akyol,Ayfer Şahin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.29-53, 2019

2018

2018

PHENOMENOLOGY STUDY FIRST GRADE TEACHERS’ REASONS FOR BURNOUT REGARDING TEACHING OF ITALIC HANDWRITING

BAŞ Ö. , GÖK B. , KOCABAY F.

in: New Horizons in Educational Sciences - 1, Çetin, T., Şahin, A. , Mulalic, A. , Obralic, N. , Editor, Lambert Academic Publishing, Mauritius, pp.106-130, 2018

2018

2018

Bitişik eğik yazının öğretimi.

Akyol H., Baş Ö.

in: Kuramdan uygulamaya yazma öğretimi , Hayati Akyol,Mustafa Yıldız, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.90-114, 2018

2015

2015

İlkokuma Yazma Öğretiminde Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Durumu

BAŞ Ö.

in: İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, YRD. DOÇ. DR. ÖMER YILAR, Editor, Pegem Yay., Ankara, pp.285-297, 2015

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2018 - Continues

2018 - Continues

SINIRSIZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

OKUMA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Member

Awards

June 2002

June 2002

2001-2002 ANABİLİM DALI VE BÖLÜM BİRİNCİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

VII.ZEKA VE YETENEK KONGRESİ

Invited Speaker

Ankara-Turkey

2019

2019

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Eğitimi

Invited Speaker

Ordu-Turkey

2019

2019

MEB

Invited Speaker

Bartın-Turkey

2018

2018

3th International Congress On Social Sciences

Attendee

Buhoro-Uzbekistan

Scholarships

2019 - 2020

2019 - 2020

Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği / Michigan State University

Official Institutions of Foreign Countries