Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Tsukamurella paurometabola peritonitis in a patient on automated peritoneal dialysis

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLINICA, vol.39, no.8, pp.422, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Capnocytophaga sputigena: A rarely encountered gram-negative bacterium in microbiology laboratories.

Journal of infection and public health, vol.14, pp.683-684, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

First pediatric case of osteomyelitis caused by Robinsoniella peoriensis.

Acta microbiologica et immunologica Hungarica, vol.68, pp.208-211, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

An Overview on Trichosporon asahii and Its Infections

MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.46, no.4, pp.707-715, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Klinik İzolatlarındaKolistin Direnci

Türk Mikrobiyoloji Cem Derg, vol.49, no.1, pp.17-23, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Microorganisms Which Isolated from Wound Samples and Their Antimicrobial Susceptibilities

Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, vol.74, pp.279-286, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

A Case of Pulmonary Nocardiosis Due to Nocardia cyriacigeorgica

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.23, pp.275-278, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Is COVID-19 a risk factor for invasive pulmonary aspergillosis in critically ill patients?

Türk Dahili Cerrahi Yoğun Bakımlar Derneği 17. Ulusal Kongresi, Turkey, 16 - 18 November 2020 Sustainable Development

Nötropenik hastada Leptotrichia trevisanii ile gelişen bakteriyemi olgusu

5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 28 October - 01 November 2019

A Case of Bacteremia Caused By Leptotrichia trevisanii in Pediatric Patient with Febrile Neutropenia

5th National Microbiology Congress , İzmir, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.413

Bacteremia with Leptotrichia trevisanii in a Neutropenic Patient

5th National Microbiology Congress , İzmir, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.413

Makalem Kabul Olmuyor

4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Magnusiomyces capitatus’un neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu olgusu.

37. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2016

Tanıda biyo-belirteçlerin değeri

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2015

Kandidemi etkenlerinin dağılımı ve anidulafungine in-vitro duyarlılıkları

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2015, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2015 Sustainable Development

Hastanemiz Ameliyathanesi Ortopedi Odalari Zeminin Mikrobiyolojik Sürveyansi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Acinetobacter baumannii suşlarının moleküler epidemiyolojisinin tespiti

4. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Afyon, Turkey, 21 - 24 August 2015

Mucor Türüne Bağlı Gelişen Yara Enfeksiyonu Olgusu

I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2011

Books & Book Chapters

Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları

in: Hemşireler için Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Ahmet Basustaoğlu,Dürdal us, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.1-30, 2021

Embriyo, Fetüs ve Yenidoğan Enfeksiyonları

in: Hemşireler için Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Ahmet Başustaoğlu,Dürdal Us, Editor, hipokrat, Ankara, pp.31-51, 2021

Bölüm 70. Kemik ve Eklem Enfeksiyonları

in: Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Şener Burçin, Esen Berrin, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.593-598, 2018

Bölüm 71. Kardiak enfeksiyonlar

in: Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji, Şener Burçin, Esen Berrin, Editor, Güneş Kitapevi, 2018

The Laboratory Identification of yeasts Candida species and Candidiasis

in: Koneman’xxs Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, us Dürdal, Başustaoğlu Ahmet, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.1387-1394, 2018

Mikoloji (Hiyalen Küfler ve Hiyalohifomikoz)

in: Koneman’s Color Atlas and Textbook Of Diagnostic Microbiology, AHMET BAŞUSTAOĞLU, DÜRDAL US, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.1343-1359, 2017

Mikoloji

in: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology (Türkçe Baskısı), Ahmet Başustaoğlu, Dürdal Us, Editor, Hipokrat Kitabevi, Ankara, pp.1322-1416, 2017

Mikoloji

in: Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, Ahmet Başustaoğlu, Ayşe Dürdal Us, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.1402-1415, 2017

Bölüm 1.5 Mantar, Genel bilgiler ve Sınıflama

in: Hemşirelik Uygulamalarinda Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalikları., Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu , Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Editor, Hipokrat Yayınevi, 2016

Laboratory Diagnosisof Fungal DiseasesMantar Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı

in: Medical Microbiology, Tıbbi Mikrobiyoloji, Us Dürdal, Başustaoğlu Ahmet, Editor, Pelikan Kitabevi, pp.621-630, 2015 identifier

Anaerobik kokların ayrımında sodium Polianetol sülfonat diski, 4.6.7:Safra testi/Gram negative Basillerin Ayrımında Bacteroises safra eskülin agar, 4.6.8 Floresans.

in: Clinical Microbiyology Procedures, Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı, Ahmet Başustaoğlu, Yıldıran Şinasi Taner, Editor, Atlas Kitapçılık, 2014