Vorikonazol ile tedavi edilen bir Aspergillus flavus kompleks keratit olgusu A case of Aspergillus flavus complex keratitis treated with voriconazole


Creative Commons License

Hazirolan G., Kemer Ö. E., ÖZEK D., AKSOY A., AKSU N.

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.73, no.4, pp.389-394, 2016 (Scopus) identifier