Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Unexpected event”: Having an infants with cleft lip and/ or palate

CONGENITAL ANOMALIES, vol.1, no.8, pp.1-8, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

Social Network Analysis of Academic Studies on Gifted People

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.197, pp.185-208, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Role of Instruction through Case Samples Prepared by Students in Coping up with Undesired Behaviors in the Classroom

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.38, no.168, pp.411-427, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING ON LEARNING OUTCOMES, PROBLEM SOLVING SKILLS AND SELF-EFFICACY BELIEF

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.40, pp.221-232, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Teacher Self-Efficacy Belief

Social Behavior And Personality, vol.35, no.5, pp.349-358, 2007 (Journal Indexed in SSCI)

Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Öğrencilerin Senaryolardaki Problem Durumlarını Belirleme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, vol.24, pp.66-76, 2006 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Investigation of the Reliability of Teachers, Self and Peer Assessments at Primary School Level with Generalizability Theory

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.10, no.4, pp.406-421, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

UZMANLARIN PISA VE TIMMS SINAVLARININ EĞİTİM POLİTİKA VEPROGRAMLARINA ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.52, pp.287-319, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri

Ahi Evran UniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.171-186, 2019 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin “Toprak Ve Toprak Kirliliği” Kavramlarına İlişkin Algılarının Metafor İle Analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.243-256, 2019 (Other Refereed National Journals)

Emotional and Motivational Barriers to Effective Learning of Students

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.16, pp.1-15, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİKZENGİNLEŞTİRİLMİŞ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINAİLİŞKİN EYLEM ARAŞTIRMASI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.49, pp.231-255, 2019 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgileri Günlük Yaşamları İle İlişkilendirebilme Durumlarının İncelenmesi

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.1, pp.320-343, 2019 (Other Refereed National Journals)

A STUDY ON DETERMINING THE NEEDS OF GIFTED INDIVIDUALS BASED ON PARENTAL VIEWS

JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY, vol.8, no.2, pp.193-207, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Predicting Vocational Self Esteem of Prospective Teachers

Ahi Evran Kırşehir Eğitim Fakültesi Degisi, vol.17, no.2, pp.207-221, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Barriers to Effective Learning of High School Students in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.3, no.2, pp.161-173, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİYLE YERLEŞENÖĞRENCİLERİN TEMEL MATEMATİK BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, vol.5, no.6, pp.40-46, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri

İlköğretim Online, vol.13, no.2, pp.443-452, 2014 (Other Refereed National Journals)

OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM AYLARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.26, no.13, pp.205-215, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 5 sınıf ingilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.1, pp.131-146, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The relationship between learning approaches of prospective teachers and their academic achievement

Educational Research and Reviews, vol.8, no.5, pp.171-178, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meaningful Learning and Educational Environment

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.1, pp.21-35, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.81-87, 2002 (National Refreed University Journal)

Beyin Temelli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretiminde Yeri

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.15, no.15, pp.123-136, 2002 (Other Refereed National Journals)

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENMENİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YERİ-doktora öncesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.15, no.15, pp.123-136, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Özel/Üstün Yeteneklilerin Eğitimi

6. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), 19 - 22 June 2019

Üstün Yetenekli 3.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Tematik Öğretim Etkinlikleri: Uygulama ve Değerlendirme

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 May 2017

Üstün Yeteneklilere Yönelik Tematik Etkinlikler: İlkokul Birinci Sınıf Örneği

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 May 2017

A Study on Determining Needs of Gifted Individuals based on Parents Views

Education, Culture and Society Conference, 12 - 14 September 2016

Türkiye de Öğretmen Eğitimi İçin Bir Model Önerisi Hayat BoyuÖğretmen

III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 May - 03 June 2016

Investigation of Postgraduate Theses about Gifted Talented Education in Turkey

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology, Rijeka, Croatia, 18 May - 21 June 2016

Who Am I Gifted Students Opinions On Their Needs And Interests

The International Conference on: Excellence, Creativity and Innovation in Basic & Higher Education, 18 - 21 May 2016

Investigation Of Postgraduate Theses About Gifted Talented Education İn Turkey

13. Excellence in Education & Psychology: Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, 18 - 21 May 2016

An Analysıs Of The Gıfted Students Occupatıon Of Theır Dreams

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, 18 - 21 May 2016

who am ı gifted students opinions on their needs and interests

excellence & ınnovation in basic- higher education & psychology, croatia, Croatia, 18 - 21 May 2016, pp.80

Okul Öncesi Programların Üstün Özel Yetenek Açısından Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Turkey, 31 March - 03 April 2016

Probleme Dayalı Öğrenme

ÜSTÜN YETENEKLİLİK EĞİTİMİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI, Turkey, 18 - 20 May 2015

Barrıers To Effectıve Learnıng of Hıgh School Students in Turkey

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION- IC-ED-2015, St. Petersburg, Russia, 19 - 28 June 2015

Türk Eğitim Sisteminde Yer Alan Denetçilerin İncelenmesi İç Denetçiler Ve Maarif Müfettişleri

II.nd International Eurasian Educational Research Congress (2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 8 - 10 June 2015

An analysis of mathematics curriculum at secondary level

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1404-1407 identifier

Opinions of Pre Service Teachers about Instructional Principles and Methods

Course. INTE 2014 (International Conference on New Horizons 2014, 24 June - 01 July 2014

The Concept of Teacher with Metaphors According to Prospective Teachers

34th International Society for Teacher Education Conference (ISfTE 2014), 22 - 25 April 2014

Do Moodle Reports and Logs Meet the Needs of Educational Supervision?

9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Barcelona, Spain, 18 - 21 June 2014 identifier identifier

The Effect of Problem Based Networked Learning based on Prospective Teacher s Academic Achievemen

ISfTE: Teacher Education: Meeting the Needs of the New Generation, 27 - 31 May 2013

Öğretmen Adaylarının Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri

Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 5 - 08 October 2011

Avrupa Birliği ve Türkiye deki öğretmen yeterliklerin karşılaştırmalı incelenmesi

Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

Books & Book Chapters

Probleme Dayalı Öğrenme

in: Eğitimde Yeni Yönelimler, Demirel, Ö, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.81-91, 2011

The Opınıons Of Parents Concernıng Pre-School Chıldren Books In Pre-School Educatıon”

in: Research on Education, Marina-Stefania Giannakaki,Gregory T. Papanikos, Yiannis Pozios, John Kelvyn Richards, Editor, ATINER, ATİNA, pp.73-89, 2006