Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unexpected event”: Having an infants with cleft lip and/ or palate

CONGENITAL ANOMALIES, cilt.1, ss.1-8, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Social Network Analysis of Academic Studies on Gifted People

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.185-208, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Role of Instruction through Case Samples Prepared by Students in Coping up with Undesired Behaviors in the Classroom

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, ss.411-427, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNING ON LEARNING OUTCOMES, PROBLEM SOLVING SKILLS AND SELF-EFFICACY BELIEF

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.221-232, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Teacher Self-Efficacy Belief

Social Behavior And Personality, cilt.35, ss.349-358, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Öğrencilerin Senaryolardaki Problem Durumlarını Belirleme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, cilt.24, ss.66-76, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Reliability of Teachers, Self and Peer Assessments at Primary School Level with Generalizability Theory

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.10, ss.406-421, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

UZMANLARIN PISA VE TIMMS SINAVLARININ EĞİTİM POLİTİKA VEPROGRAMLARINA ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.287-319, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Düzeyleri

Ahi Evran UniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.171-186, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin “Toprak Ve Toprak Kirliliği” Kavramlarına İlişkin Algılarının Metafor İle Analizi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.243-256, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emotional and Motivational Barriers to Effective Learning of Students

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, ss.1-15, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİKZENGİNLEŞTİRİLMİŞ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINAİLİŞKİN EYLEM ARAŞTIRMASI

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.231-255, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilgileri Günlük Yaşamları İle İlişkilendirebilme Durumlarının İncelenmesi

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.7, ss.320-343, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A STUDY ON DETERMINING THE NEEDS OF GIFTED INDIVIDUALS BASED ON PARENTAL VIEWS

JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY, cilt.8, ss.193-207, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Predicting Vocational Self Esteem of Prospective Teachers

Ahi Evran Kırşehir Eğitim Fakültesi Degisi, cilt.17, ss.207-221, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Barriers to Effective Learning of High School Students in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, cilt.3, ss.161-173, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Öğretmenlerin Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri

İlköğretim Online, cilt.13, ss.443-452, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 5 sınıf ingilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.131-146, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship between learning approaches of prospective teachers and their academic achievement

Educational Research and Reviews, cilt.8, ss.171-178, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meaningful Learning and Educational Environment

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, ss.21-35, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.81-87, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beyin Temelli Öğrenmenin Yabancı Dil Öğretiminde Yeri

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.123-136, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2023 Eğitim Vizyonu Kapsamında Özel/Üstün Yeteneklilerin Eğitimi

6. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), 19 - 22 Haziran 2019

Üstün Yetenekli 3.Sınıf Öğrencilerine Yönelik Tematik Öğretim Etkinlikleri: Uygulama ve Değerlendirme

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 Mayıs 2017

Üstün Yeteneklilere Yönelik Tematik Etkinlikler: İlkokul Birinci Sınıf Örneği

International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. (INTAG), 4 - 06 Mayıs 2017

Üstün Yeteneklilere Yönelik Tematik Etkinlikler: İlkokul Birinci Sınıf Örneği

Uluslararası Üstün Yetenekliler/ Zekalılar Konferansı, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

Türkiye de Öğretmen Eğitimi İçin Bir Model Önerisi Hayat BoyuÖğretmen

III. International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Investigation of Postgraduate Theses about Gifted Talented Education in Turkey

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology, Rijeka, Hırvatistan, 18 Mayıs - 21 Haziran 2016

Who Am I Gifted Students Opinions On Their Needs And Interests

The International Conference on: Excellence, Creativity and Innovation in Basic & Higher Education, 18 - 21 Mayıs 2016

Investigation Of Postgraduate Theses About Gifted Talented Education İn Turkey

13. Excellence in Education & Psychology: Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, 18 - 21 Mayıs 2016

An Analysıs Of The Gıfted Students Occupatıon Of Theır Dreams

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices, 18 - 21 Mayıs 2016

who am ı gifted students opinions on their needs and interests

excellence & ınnovation in basic- higher education & psychology, croatia, Hırvatistan, 18 - 21 Mayıs 2016, ss.80

Okul Öncesi Programların Üstün Özel Yetenek Açısından Sosyal Ağ Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3.Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Türkiye, 31 Mart - 03 Nisan 2016

Probleme Dayalı Öğrenme

ÜSTÜN YETENEKLİLİK EĞİTİMİNDE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ ÇALIŞTAYI, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2015

Barrıers To Effectıve Learnıng of Hıgh School Students in Turkey

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION- IC-ED-2015, St. Petersburg, Rusya, 19 - 28 Haziran 2015

Türk Eğitim Sisteminde Yer Alan Denetçilerin İncelenmesi İç Denetçiler Ve Maarif Müfettişleri

II.nd International Eurasian Educational Research Congress (2.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 8 - 10 Haziran 2015

An analysis of mathematics curriculum at secondary level

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.1404-1407 identifier

Opinions of Pre Service Teachers about Instructional Principles and Methods

Course. INTE 2014 (International Conference on New Horizons 2014, 24 Haziran - 01 Temmuz 2014

The Concept of Teacher with Metaphors According to Prospective Teachers

34th International Society for Teacher Education Conference (ISfTE 2014), 22 - 25 Nisan 2014

Do Moodle Reports and Logs Meet the Needs of Educational Supervision?

9th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Barcelona, İspanya, 18 - 21 Haziran 2014 identifier identifier

The Effect of Problem Based Networked Learning based on Prospective Teacher s Academic Achievemen

ISfTE: Teacher Education: Meeting the Needs of the New Generation, 27 - 31 Mayıs 2013

Öğretmen Adaylarının Yaratıcılığa İlişkin Görüşleri

Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 5 - 08 Ekim 2011

Avrupa Birliği ve Türkiye deki öğretmen yeterliklerin karşılaştırmalı incelenmesi

Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Probleme Dayalı Öğrenme

Eğitimde Yeni Yönelimler, Demirel, Ö, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.81-91, 2011