Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2006 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitimprogramları Ve Öğretim, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine, problem çözme becerisine ve öz-yeterlik algı düzeyine etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2001 Yüksek Lisans

  Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce