Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Reliability and Validity of the Turkish Kaiser Physical Activity Survey for Pregnant Women

JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH, vol.16, no.11, pp.962-967, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Turkish adaptation of the Pelvic Organ Prolapse Symptom Score and its validity and reliability

INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL, vol.28, no.8, pp.1217-1222, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Gestatitonal Urinary Incontinence in Nulliparous Pregnancy-A Pilot Study

Journal of Clinical and Diagnostic Research, vol.11, no.8, pp.1-3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gestational Urinary Incontinence in Nulliparous Pregnancy-A Pilot Study

JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH, vol.11, no.8, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Sekonder üst ekstremite lenfödeminde hasta yakınları tarafından uygulanan kompleks boşaltıcı fizyoterapinin etkisi vaka raporu

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pelvik taban disfonksiyonu olan kadınlarda menopozal durumun üriner parametreler üzerine etkisi

7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 18 - 20 April 2019, vol.30, pp.68

Gebelikte fiziksel aktivite düzeyinin trimesterlere göre değişimi ve konstipasyon varlığı üzerine etkisi: vaka serisi

Uluslararası Katılımlı 17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.29, pp.99-100

THE COMPARISON OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL IN PREGNANT WOMEN WITH AND WITHOUT LOW BACK PAIN

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.469 identifier

SPli çocuklardaki beslenme ve yutma problemlerinin değerlendirilmesi

2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2011, vol.22, pp.286

Unilateral spastik serebral palsili olgularda uzun dönem rehabilitasyon sonuçları

2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2011, vol.22, pp.266

Books & Book Chapters

Gebelikte Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Eğitimi Öncesi Değerlendirme

in: Gebelikte ve Gebelik Sonrası Dönemde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz, Akbayrak T., Özgül S., Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.17-50, 2020

Gebelikte Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Eğitimi

in: Gebelikte ve Gebelik Sonrası Dönemde Fiziksel Aktivite ve Egzersiz, Akbayrak T., Özgül S., Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.51-89, 2020

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klasik Masaj ve Konnektif Doku Masajı

in: Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Erbahçeci, F., Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.115-133, 2019

Destekleyici Fizyoterapi Yaklaşımları:Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi

in: Alt Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Bayrakçı Tunay V, Erden Z, Yıldız C, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.671-689, 2017

Gebelikte Fiziksel Aktivite ve Egzersiz.

in: Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Akbayrak T., Editor, Pelikan Kitabevi, Ankara, pp.215-238, 2016

Anorektal disfonksiyonda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon.

in: Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Akbayrak, T., Editor, Pelikan Kitabevi, Ankara, pp.141-165, 2016

Menopozda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

in: Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Akbayrak, T., Editor, Pelikan Kitabevi, Ankara, pp.389-412, 2016

Gebelik ve Egzersiz

in: Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Ünal, E., Editor, PELİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.169-195, 2015

Pelvik Organ Prolapsuslarında Fizyoterapinin Rolü

in: Fizyoterapi Seminerleri, Karaduman A, Ülger Ö, Kılınç M, Yağlı NV, Serel S, Editor, Pelikan Yayınevi, Ankara, pp.261-267, 2014

Lenfödem ve Fizyoterapi

in: Fizyoterapi Seminerleri, Karaduman A, Ülger Ö, Kılınç M, Yağlı NV, Serel S., Editor, Pelikan Kitabevi, pp.35-43, 2014

Lenfatik Sistem

in: Fizyoterapi Seminerleri, Karaduman A, Ülger Ö, Kılınç M, Yağlı NV, Serel S., Editor, Pelikan Yayınevi, pp.51-59, 2014

Tele-rehabilitasyon

in: Fizyoterapi Seminerleri, Karaduman A, Ülger Ö, Kılınç M, Yağlı NV, Serel S., Editor, Pelikan Yayınevi, Ankara, pp.151-161, 2013

Kronik Konstipasyonda Fizyoterapi

in: Fizyoterapi Seminerleri, Karaduman A, Ülger Ö, Kılınç M, Yağlı NV., Editor, Peikan Yayınevi, Ankara, pp.1-13, 2013