Gebelikte Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Cinsel FonksiyonArasındaki İlişkinin İncelenmesi-Pilot Çalışma


NAKİP G. , ÜZELPASACI E. , ÖZGÜL S. , ORHAN C. , BARAN E., AKBAYRAK T.

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, 31 Mayıs - 02 Haziran 2017