MİLROY HASTALIĞINA BAĞLI LENFÖDEMİ OLAN PEDİATRİK OLGUDA KOMPLEKS BOŞALTICI FİZYOTERAPİNİN ETKİSİ


NAKİP G. , KAYA S. , ORHAN C. , BARAN E., ÜZELPASACI E. , AKBAYRAK T.

ULUSLARARASI KATILIMLI 4. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, 20 - 22 Ekim 2017