Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of the Relationship Between School Governance and School Climate

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.199, pp.373-390, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Role of Leader Empowering Behaviours in Psychological Contract at High Schools

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.42, no.191, pp.351-369, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Okul Yöneticilerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleriyle Çatışma Yönetimi Stili Tercihleri Arasındaki İlişki

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.29, pp.295-310, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

The Relationship Between School Administrators' Five Factor Personality Traits and Their Conflict Management Style Preferences

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.2, pp.295-310, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Opinions of Teachers on Professional and Bureaucratic Socialization

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.39-54, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Levels of Organizational Alienation of Private and Public High School Teachers

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.36, no.161, pp.271-286, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Özel ve Resmi Lise Öğretmenlerinin Örgütsel Yabancılaşma Düzeyleri

Egitim Ve Bilim-Education And Science, pp.271-286, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Employability competences of vocational secondary school students

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.8, no.31, pp.17-34, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Yurt Dışına Giden Hacettepe Üniversitesi Erasmus Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.33, pp.229-239, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.33, pp.120-134, 2007 (Journal Indexed in SSCI)

The satisfaction levels of Hacettepe University outgoing Erasmus students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.33, pp.229-239, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Öğrencilerin Senaryolardaki Problem Durumlarını Belirleme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, vol.24, pp.66-76, 2006 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

The School Climate Features of Successful and Unsuccessful Schools in Asian Countries

KASMERA, vol.44, no.1, pp.29-57, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Model Suggestion Based on Prospective Teachers Opinions on Teacher Training Systems

Turkish Online Journal Of Educational Technology, pp.22-35, 2015 (Other Refereed National Journals)

Teachers Evaluation of Supervision Practices in Terms of Their Professional Development

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, pp.523-532, 2015 (Other Refereed National Journals)

Teachers Views on Favourism and Its Implications in Educational Organizations

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, pp.538-550, 2015 (Other Refereed National Journals)

Reasons of Teachers for Applying for Graduate Programs and Their Expectations from Programs

International Journal of Progressive Education, vol.11, pp.88-107, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Features of Schools which Conducted a Comenius Project and Evaluation of Features in terms of Collaborative Leadership Characteristics

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.174, pp.338-346, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Possible Consequences of Teachers Types of Forgiveness on School Organization

International Online Journal of Education and Teaching, vol.2, pp.131-144, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

University students' views about the level of their personal and professional competences

YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol.4, no.3, pp.124-134, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Yakınmacılık ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

AKDENİZ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.16, pp.17-34, 2014 (National Refreed University Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Mesleki Yetkinliklerinin Düzeyine İlişkin Görüşleri

YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol.4, no.3, pp.124-134, 2014 (Other Refereed National Journals)

İstenmeyen Öğrenci Davranışlarının Öğretmen ve Okuldan Kaynaklanan Nedenleri

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.91-111, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küreselleşmenin Eğitim Fakültelerinin Yönetim Boyutundaki Etkileri

Manas Journal of Social Studies, pp.269-280, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Advisers’ and Advisees’ Views about the Master’s Thesis Advisers’ Behaviors of Communication

Humanity and Social Sciences Journal, vol.2, no.2, pp.148-158, 2007 (Other Refereed National Journals)

The Students’ Perceptions of the Levels of Their Generic Competences Improved Through University Experience

World Applied Sciences Journal, vol.2, pp.723-733, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi’nce Sunulan Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.25, no.1, pp.71-89, 2007 (National Refreed University Journal)

Misbehaviors of High School Students and Perceptions on the Disturbance Levels of These Misbehaviors

World Applied Sciences Journal, vol.2, pp.759-769, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Managerial Role Approach and the Prominent Study of Henry Minzberg and Some Empirical Studies Upon the Principals Work

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.13, pp.9-20, 1997 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Okullarının Denetiminde Yeterince Yerine Getirilemediği Görülen Bazı Denetim Rolleri ve Nedenleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.11, pp.127-134, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Ekonomisi: Toplu Bir Bakış

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.281-293, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü

3rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.542-543

LEVELS OF PERSONAL AND PROFESSIONAL COMPETENCES OF UNDERGRADUATE STUDENTS AT HACETTEPE UNIVERSITY

8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Sevilla, Spain, 16 - 20 November 2015, pp.6186-6192 identifier

The features of schools which conducted a comenius project and evaluation of features in terms of collaborative leadership characteristics

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.338-346 identifier

EMPLOYABILITY COMPETENCES OF SECONDARY VOCATIONAL/TECHNICAL SCHOOL STUDENTS

5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, Spain, 19 - 21 November 2012, pp.4896-4903 identifier

THE LEVELS OF UNIVERSITY FINAL YEAR STUDENTS' PROFESSIONAL AND PERSONAL COMPETENCES

5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, Spain, 19 - 21 November 2012, pp.4891-4895 identifier

Books & Book Chapters

Örgütsel Affedicilik ve Doğurguları

in: Eğitim Bilimleri Yazıları, , Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, 2016

Eğitim Ekonomisi Seçme Yazılar

Pegem Yayıncılık, Ankara, 1994

Sosyal bir sistem olarak okul

in: Eğitim Sosyolojisi, M. Aydın, Editor, Teknomak Ltd Ştd, Ankara, pp.0-1, 1991

Öğretmenin Toplumsal Rolleri

in: Eğitim Sosyolojisi: Seçme Yazılar, M. Aydın, Editor, İlk-San Matbaası, Ankara, pp.1-2, 1987

Other Publications