Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çoklu Zekâ Kuramı ile Desteklenmiş Olan Basamaklı Öğretim Programının Öğrenci Erişisine ve Kalıcılığa Etkisi

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.174, ss.286-296, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Yapılandırmacı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.44, ss.109-119, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Professional status of elementary teaching in Turkey: a Delphi study

TEACHERS AND TEACHING, cilt.16, sa.4, ss.437-459, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Multiple Uses of Assessment Methods in 4th and 5th Grades and the Competency Levels of Teachers

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, sa.153, ss.127-143, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarını Çoklu Kullanımı ve Yeterlik Düzeyleri

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, sa.153, ss.127-143, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Uluslararası Dergiler İçin İngilizce Makale Yazma ve Yayımlama Sürecine İlişkin Temel Öneriler

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, sa.151, ss.117-131, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği(EF-ÖMÖ) İle Değerlendirilmesi

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.37, ss.106-122, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A qualitative assessment of the quality of Turkish elementary schools

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.8, sa.30, ss.117-139, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İlköğretim Bölümü Mezunlarının Başarılarının Mezun Oldukları Lise Türlerine Göre Karşılaştırması

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.29, ss.113-128, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

İlköğretim Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Soru-Yanıt Tekniğini Kullanım Davranışlarının Analizi

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.28, ss.19-29, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğrenci Katılımına Zemin Hazırlayan Etkileşimsel Bir Kaynak: Eksik Tasarlanmış Sözceler

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.45, ss.376-396, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Öğretmenlerin Gözünden Eğitimde Kalite Sorunsalı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.6, sa.3, ss.1134-1152, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Analysis of Elementary Schools Teachers’ Classroom Control Levels

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, sa.6, ss.1387-1394, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeğ

Yaşadıkça Eğitim, cilt.30, sa.1, ss.31-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İlkokul 4. Sınıf Öğrencisinin Okuma Bozukluğu ve Anlama Güçlüğü: Bir Durum Çalışma

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.174-186, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeği

Yaşadıkça Eğitim, cilt.30, sa.1, ss.31-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison of Combination Classroom Teachers' and Single-Grade Teachers' Job Satisfaction and Burnout Levels

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.31, sa.2, ss.391-409, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Adaptation Study of Maslach Burnout Inventory-Educators Survey to Turkish

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.6, sa.2, ss.385-399, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci Formu nu Türkçe ye Uyarlama Çalışması

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.6, ss.385-399, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comprehending Elementary School Teachers’ Classroom Management Approaches

International Journal of Progressive Education, cilt.11, sa.3, ss.131-139, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Creative Drama on Pre-Service Elementary Teachers’ Achievement in Art Education Course and Interest in Art

International Journal of Progressive Education, cilt.10, sa.3, ss.109-126, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Eğitimine İlişkin Metaforik Algılarının Kontrol Yaklaşımları Yönünden İncelenmesi

Mediterranean Journal of Educational Research, sa.16, ss.47-55, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci İzleme Sistemi Sonuçları Temelinde Öğretimin Farklılaştırılması

CİTO EĞİTİM: KURAM VE UYGULAMA, sa.23, ss.21-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda Stratejik Planlamanın Önemli Bir Aracı: SWOT Analizi

CİTO EĞİTİM: KURAM VE UYGULAMA, sa.21, ss.27-32, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulda Kalite: Sürekli İyileştirme Araç ve Tekniklerinin ÖİS Raporları Temelinde Kullanımı

CİTO EĞİTİM: KURAM VE UYGULAMA, sa.18, ss.28-38, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Yönelik Öğretmenlerin Ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.25-41, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Content Analiysis of Children’s Magazines: Bilim Çocuk, and National Geographic Kids

Mediterranean Journal of Educational Research, sa.9, ss.27-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminin Düzeni Oluşturma Boyutuna İlişkin Uygulamaları

Mediterranean Journal of Educational Research, sa.10, ss.45-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk dergileri üzerine bir içerik analizi Bilim çocuk ve national geographic kids

Mediterranean Journal of Educational Research/Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, ss.27-38, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarına atanma durumunu yordayan değişkenler

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.183-200, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison on School Cultures of Turkey, Greece, North And South Cyprus

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, sa.6, ss.23-50, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.183-199, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de İlköğretim Okulu Müdürlüğünün Bir Meslek Olarak Mevcut Durumu: Bir Delphi Çalışması

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.26, ss.125-136, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The State of Elementary Principalship as a Profession in Turkey: A Delphi Study

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.26, ss.125-136, 2009 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Öğretmen Yeterliklerinin Belirlenmesi

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, cilt.5, sa.58, ss.58-62, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birleştirilmiş Sınıflar Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.25, ss.166-175, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim Araştırmalarında Delphi Tekniği ve Kullanımı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.20, ss.215-220, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yeterlikleri

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, cilt.6, sa.22, ss.243-260, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Qualitative Assessment of Organizational Learning Processes in Selected Public and Private High Schools

”, Eğitim ve Bilim, cilt.25, sa.117, ss.34-41, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Müdürlerinin Eylemleri Planlayıp Uygulamada Karşılaştıkları Engeller

Eğitim Yönetimi, cilt.2, sa.1, ss.129-138, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokul 1.Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılara Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (28th International Conference on Educational Sciences), Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1087-1088

Bir Sınıf Öğretmeninin Sınıfta Düzeni Yeniden Sağlamaya Yönelik Uygulamaları: Konuşma Çözümlemesi Yaklaşımı

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), Ankara, Türkiye, 11 Nisan 2018, ss.15

TR Dizine Aday Dergilerin SBVT Komitesinde Değerlendirilmesi: Temel Ölçütler

TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyuumu, Antalya, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017

4. Sınıf Türkçe Dersinde Verilen Ev Ödevlerinin İncelenmesi

6th Cyprus International Conference on Educational Research, 4 - 06 Mayıs 2017

Bilimsel Nitelikte Bir Dergi İçin Uluslararası Kriterler

ULAKBİM Editör ve Yazar Semineri, Diyarbakır, Türkiye, 04 Mayıs 2015

Köy Enstitüleri Yoksullukla Mücadele Fırsat Eşitliği ve Kalkınma

Köy Enstitülerinden Günümüze Kültür-Eğitim Politikaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 16 Nisan 2015

Okullarda Eleştirel Düşünme: Nitel Bir Çalışma

22. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 05 Eylül 2013, ss.5

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ YERİ

V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.1020-130

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İlköğretim Programlarındaki Yeri

V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 06 Haziran 2013, ss.1020-1030

An action research on reading and comprehension difficulties in fourth grade

Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 15 Mayıs 2013, ss.20

A Qualitative Analysis of Students’ Age Differences in Their Adaptations to a New Program

Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 15 Mayıs 2013, ss.5

Observed misbehavior distribution based on age among first grade students and teacher reactions to misbehavior

Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 15 Mayıs 2013, ss.21

Teaching Qualitative Research Process to Elementary School Students: The Effects of the Training Programme on Children

The Sixth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 26 Mayıs 2010, ss.30

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVIPUANLARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLER

I.ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDEÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEKONGRESİ, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.697-708

Eğitim Araştırmaları Dergisinin SSCI’ye Kabul Süreci

Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık 2. Ulusal Kurultay Bildirileri, Ankara, Türkiye, 13 Aralık 2007, ss.137-141

İlköğretim Birinci Kademede Uygulanan Yapılandırıcı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkisi

Birinci İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi,, Ankara, Türkiye, 15 Kasım 2007, ss.1

Türkiye’de İlköğretim Okulu Müdürlüğünün ve Deneticiliğinin Bir Meslek Olarak Mevcut Durumu: Bir Delphi Çalışması

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat, Türkiye, 05 Eylül 2007, ss.5

Eğitim İle İlgili Süreli Dergilerde Hakemlik ve Sorunları: Eğitim Araştırmaları Dergisi Örneği

Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri, Ankara, Türkiye, 14 Kasım 2006, ss.63-68

Practices Used by Arizona School Districts Dealing with Incompetent Teachers

The Annual Meating of the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 13 Nisan 1998, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitimle İlgili Temel Kavramlar

Eğitim Bilimine Giriş, Sönmez, V., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.1-24, 2007

Meslek ve Öğretmenlik

Eğitim Bilimine Giriş, Sönmez, V., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.262-306, 2007