Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2015 Beşinci ULAKBİM Editör ve Yazar Semineri

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2015 Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Köy Enstitülerinden Günümüze Kültür ve Eğitim Politikaları konulu konferans

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2009 Köy Enstitüleri ve Topluma Hizmet Uygulamaları

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2007 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 Türkiye-Eğitim Sektör Araştırması Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi Semineri

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2002 İlköğretim Öğretmeleri Alan Yeterlikleri Çalıştayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Şubat 2017 Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği İkinci Kemal Yücel Araştırma Yarışması Onur Ödülü

  Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği

Burslar

 • 1995 - Devam Ediyor Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Yurtdışı Doktora Bursu

  Dünya Bankası

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 31

h-indeksi (WOS): 3