Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Yapılandırmacı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.44, pp.109-119, 2013 (Journal Indexed in SSCI)

Professional status of elementary teaching in Turkey: a Delphi study

TEACHERS AND TEACHING, vol.16, no.4, pp.437-459, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Multiple Uses of Assessment Methods in 4th and 5th Grades and the Competency Levels of Teachers

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, no.153, pp.127-143, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Değerlendirme Araçlarını Çoklu Kullanımı ve Yeterlik Düzeyleri

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, no.153, pp.127-143, 2009 (Journal Indexed in SSCI)

Uluslararası Dergiler İçin İngilizce Makale Yazma ve Yayımlama Sürecine İlişkin Temel Öneriler

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, no.151, pp.117-131, 2009 (Journal Indexed in SSCI)

Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği(EF-ÖMÖ) İle Değerlendirilmesi

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.37, pp.106-122, 2009 (Journal Indexed in SSCI)

A qualitative assessment of the quality of Turkish elementary schools

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.8, no.30, pp.117-139, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier

İlköğretim Bölümü Mezunlarının Başarılarının Mezun Oldukları Lise Türlerine Göre Karşılaştırması

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.29, pp.113-128, 2007 (Journal Indexed in SSCI)

İlköğretim Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Soru-Yanıt Tekniğini Kullanım Davranışlarının Analizi

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.28, pp.19-29, 2007 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

An Interactional Resource for Creating Opportunities for Student Participation: Designedly Incomplete Utterances

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.45, pp.376-396, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Investigation of School Readiness and Academic Development of Elementary Students Firstly Enrolled at School with '4+4+4 Education Regulation' in Turkey

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.13, no.2, pp.104-127, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öğretmenlerin Gözünden Eğitimde Kalite Sorunsalı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.3, pp.1134-1152, 2017 (National Refreed University Journal)

An Analysis of Elementary Schools Teachers’ Classroom Control Levels

Universal Journal of Educational Research, vol.4, no.6, pp.1387-1394, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeğ

Yaşadıkça Eğitim, vol.30, no.1, pp.31-42, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bir İlkokul 4. Sınıf Öğrencisinin Okuma Bozukluğu ve Anlama Güçlüğü: Bir Durum Çalışma

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.174-186, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeği

Yaşadıkça Eğitim, vol.30, no.1, pp.31-42, 2016 (Other Refereed National Journals)

A Comparison of Combination Classroom Teachers' and Single-Grade Teachers' Job Satisfaction and Burnout Levels

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.31, no.2, pp.391-409, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Adaptation Study of Maslach Burnout Inventory-Educators Survey to Turkish

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.6, no.2, pp.385-399, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Maslach Tükenmişlik Envanteri Eğitimci Formu nu Türkçe ye Uyarlama Çalışması

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.6, pp.385-399, 2015 (Other Refereed National Journals)

Comprehending Elementary School Teachers’ Classroom Management Approaches

International Journal of Progressive Education, vol.11, no.3, pp.131-139, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Creative Drama on Pre-Service Elementary Teachers’ Achievement in Art Education Course and Interest in Art

International Journal of Progressive Education, vol.10, no.3, pp.109-126, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrenci İzleme Sistemi Sonuçları Temelinde Öğretimin Farklılaştırılması

CİTO EĞİTİM: KURAM VE UYGULAMA, no.23, pp.21-30, 2014 (Other Refereed National Journals)

Okullarda Stratejik Planlamanın Önemli Bir Aracı: SWOT Analizi

CİTO EĞİTİM: KURAM VE UYGULAMA, no.21, pp.27-32, 2013 (Other Refereed National Journals)

Okulda Kalite: Sürekli İyileştirme Araç ve Tekniklerinin ÖİS Raporları Temelinde Kullanımı

CİTO EĞİTİM: KURAM VE UYGULAMA, no.18, pp.28-38, 2012 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Yönelik Öğretmenlerin Ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.25-41, 2012 (National Refreed University Journal)

Content Analiysis of Children’s Magazines: Bilim Çocuk, and National Geographic Kids

Mediterranean Journal of Educational Research, no.9, pp.27-38, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Sınıf Yönetiminin Düzeni Oluşturma Boyutuna İlişkin Uygulamaları

Mediterranean Journal of Educational Research, no.10, pp.45-58, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk dergileri üzerine bir içerik analizi Bilim çocuk ve national geographic kids

Mediterranean Journal of Educational Research/Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, pp.27-38, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarına atanma durumunu yordayan değişkenler

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.183-200, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparison on School Cultures of Turkey, Greece, North And South Cyprus

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, no.6, pp.23-50, 2009 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.183-199, 2009 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de İlköğretim Okulu Müdürlüğünün Bir Meslek Olarak Mevcut Durumu: Bir Delphi Çalışması

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.26, pp.125-136, 2009 (National Refreed University Journal)

The State of Elementary Principalship as a Profession in Turkey: A Delphi Study

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.26, pp.125-136, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Öğretmen Yeterliklerinin Belirlenmesi

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, vol.5, no.58, pp.58-62, 2004 (Other Refereed National Journals)

Birleştirilmiş Sınıflar Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.25, pp.166-175, 2003 (National Refreed University Journal)

Eğitim Araştırmalarında Delphi Tekniği ve Kullanımı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.20, pp.215-220, 2001 (National Refreed University Journal)

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yeterlikleri

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, vol.6, no.22, pp.243-260, 2000 (Other Refereed National Journals)

A Qualitative Assessment of Organizational Learning Processes in Selected Public and Private High Schools

”, Eğitim ve Bilim, vol.25, no.117, pp.34-41, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Müdürlerinin Eylemleri Planlayıp Uygulamada Karşılaştıkları Engeller

Eğitim Yönetimi, vol.2, no.1, pp.129-138, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokul 1.Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılara Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (28th International Conference on Educational Sciences), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1087-1088

Bir Sınıf Öğretmeninin Sınıfta Düzeni Yeniden Sağlamaya Yönelik Uygulamaları: Konuşma Çözümlemesi Yaklaşımı

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), Ankara, Turkey, 11 April 2018, pp.15

TR Dizine Aday Dergilerin SBVT Komitesinde Değerlendirilmesi: Temel Ölçütler

TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyuumu, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2017

4. Sınıf Türkçe Dersinde Verilen Ev Ödevlerinin İncelenmesi

6th Cyprus International Conference on Educational Research, 4 - 06 May 2017

Bilimsel Nitelikte Bir Dergi İçin Uluslararası Kriterler

ULAKBİM Editör ve Yazar Semineri, Diyarbakır, Turkey, 04 May 2015

Köy Enstitüleri Yoksullukla Mücadele Fırsat Eşitliği ve Kalkınma

Köy Enstitülerinden Günümüze Kültür-Eğitim Politikaları Konferansı, Ankara, Turkey, 16 April 2015

Okullarda Eleştirel Düşünme: Nitel Bir Çalışma

22. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 05 September 2013, pp.5

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ YERİ

V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.1020-130

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İlköğretim Programlarındaki Yeri

V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 06 June 2013, pp.1020-1030

An action research on reading and comprehension difficulties in fourth grade

Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, United States Of America, 15 May 2013, pp.20

A Qualitative Analysis of Students’ Age Differences in Their Adaptations to a New Program

Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, United States Of America, 15 May 2013, pp.5

Observed misbehavior distribution based on age among first grade students and teacher reactions to misbehavior

Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, United States Of America, 15 May 2013, pp.21

Teaching Qualitative Research Process to Elementary School Students: The Effects of the Training Programme on Children

The Sixth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, United States Of America, 26 May 2010, pp.30

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVIPUANLARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLER

I.ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDEÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEKONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.697-708

Eğitim Araştırmaları Dergisinin SSCI’ye Kabul Süreci

Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık 2. Ulusal Kurultay Bildirileri, Ankara, Turkey, 13 December 2007, pp.137-141

İlköğretim Birinci Kademede Uygulanan Yapılandırıcı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkisi

Birinci İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi,, Ankara, Turkey, 15 November 2007, pp.1

Türkiye’de İlköğretim Okulu Müdürlüğünün ve Deneticiliğinin Bir Meslek Olarak Mevcut Durumu: Bir Delphi Çalışması

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat, Turkey, 05 September 2007, pp.5

Eğitim İle İlgili Süreli Dergilerde Hakemlik ve Sorunları: Eğitim Araştırmaları Dergisi Örneği

Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri, Ankara, Turkey, 14 November 2006, pp.63-68

Practices Used by Arizona School Districts Dealing with Incompetent Teachers

The Annual Meating of the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), San Diego, United States Of America, 13 April 1998, pp.15

Books & Book Chapters

Eğitimle İlgili Temel Kavramlar

in: Eğitim Bilimine Giriş, Sönmez, V., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-24, 2007

Meslek ve Öğretmenlik

in: Eğitim Bilimine Giriş, Sönmez, V., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.262-306, 2007