Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokul 1.Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılara Hazırbulunuşluk Düzeylerinin İncelenmesi

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (28th International Conference on Educational Sciences), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1087-1088

Bir Sınıf Öğretmeninin Sınıfta Düzeni Yeniden Sağlamaya Yönelik Uygulamaları: Konuşma Çözümlemesi Yaklaşımı

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), Ankara, Turkey, 11 April 2018, pp.15

TR Dizine Aday Dergilerin SBVT Komitesinde Değerlendirilmesi: Temel Ölçütler

TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyuumu, Antalya, Turkey, 2 - 03 November 2017

4. Sınıf Türkçe Dersinde Verilen Ev Ödevlerinin İncelenmesi

6th Cyprus International Conference on Educational Research, 4 - 06 May 2017

Bilimsel Nitelikte Bir Dergi İçin Uluslararası Kriterler

ULAKBİM Editör ve Yazar Semineri, Diyarbakır, Turkey, 04 May 2015

Köy Enstitüleri Yoksullukla Mücadele Fırsat Eşitliği ve Kalkınma

Köy Enstitülerinden Günümüze Kültür-Eğitim Politikaları Konferansı, Ankara, Turkey, 16 April 2015 Sustainable Development

Okullarda Eleştirel Düşünme: Nitel Bir Çalışma

22. Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 05 September 2013, pp.5

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ YERİ

V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.1020-130 Sustainable Development

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İlköğretim Programlarındaki Yeri

V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 06 June 2013, pp.1020-1030 Sustainable Development

An action research on reading and comprehension difficulties in fourth grade

Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, United States Of America, 15 May 2013, pp.20

A Qualitative Analysis of Students’ Age Differences in Their Adaptations to a New Program

Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, United States Of America, 15 May 2013, pp.5

Observed misbehavior distribution based on age among first grade students and teacher reactions to misbehavior

Ninth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, United States Of America, 15 May 2013, pp.21

Teaching Qualitative Research Process to Elementary School Students: The Effects of the Training Programme on Children

The Sixth International Congress of Qualitative Inquiry, Champaign, United States Of America, 26 May 2010, pp.30

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVIPUANLARINI YORDAYAN DEĞİŞKENLER

I.ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDEÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEKONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.697-708

Eğitim Araştırmaları Dergisinin SSCI’ye Kabul Süreci

Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık 2. Ulusal Kurultay Bildirileri, Ankara, Turkey, 13 December 2007, pp.137-141

İlköğretim Birinci Kademede Uygulanan Yapılandırıcı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkisi

Birinci İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi,, Ankara, Turkey, 15 November 2007, pp.1

Türkiye’de İlköğretim Okulu Müdürlüğünün ve Deneticiliğinin Bir Meslek Olarak Mevcut Durumu: Bir Delphi Çalışması

16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat, Turkey, 05 September 2007, pp.5

Eğitim İle İlgili Süreli Dergilerde Hakemlik ve Sorunları: Eğitim Araştırmaları Dergisi Örneği

Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri, Ankara, Turkey, 14 November 2006, pp.63-68

Practices Used by Arizona School Districts Dealing with Incompetent Teachers

The Annual Meating of the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), San Diego, United States Of America, 13 April 1998, pp.15

Books & Book Chapters

Eğitimle İlgili Temel Kavramlar

in: Eğitim Bilimine Giriş, Sönmez, V., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-24, 2007

Meslek ve Öğretmenlik

in: Eğitim Bilimine Giriş, Sönmez, V., Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.262-306, 2007