Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Using Cooperative and Individual Weblog to Enhance Writing Performance

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.17, sa.4, ss.229-241, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Perceived Social Support Levels of Elementary School Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.173, ss.170-181, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Do Thinking Styles and Mathematics Self Concept Differentiate with respect to Mathematics Achievement?

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, sa.3, ss.440-453, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effectiveness of the model of social constructivist learning environment design through research

Global Journal on Humanites Social Sciences, sa.3, ss.87-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CIPP evaluation model scale Development reliability and validity

Procedia-Social and Behavioral Sciences, sa.15, ss.592-599, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of social constructivist learning environment design on 5th grade learners learning

Procedia Social and Behavioral Sciences, sa.9, ss.948-953, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005 öğretim programını değerlendirme envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.207-231, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öz Kavram Envanteri I in geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.209-232, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dil öğrenme stratejileri envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.49-74, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenme yaklaşımları envanterinin dilsel eşdeğerlik güvenirlik ve geçerlik çalışması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.197-212, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık yeterliklerinin geliştirilmesinde sosyal yapılandırmacı öğretim tasarımı uygulamasının etkisi

marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.205-229, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerde ve öğrencilerde yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-26, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Qualitative evaluation of emotional intelligence in service program for secondary school teachers

The Qualitative Report, cilt.9, sa.4, ss.562-588, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modüler program yaklaşımı ve bir öneri

Milli Eğitim Dergisi, cilt.147, ss.21-37, 2000 (Hakemsiz Dergi)

OECD eğitim göstergelerinin gelecekteki türkiye eğitim politikalarına yansımaları

Eğitim Yönetimi, cilt.6, sa.21, ss.97-109, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akademisyenlerin Araştırma Etiği Konusundaki Görüşleri

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.432-433

Investigation of the Effectiveness of Bologna Process: Hacettepe University Education Faculty Case

6th International Conference on Education (IC-ED-2017), Zagreb, Hırvatistan, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.84

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Adaylarının meslek bilgisi dersleri yaşantılarına yönelik nitel bir inceleme

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

The Effectiveness of the Model of Social Constructivist Learning Environment Design through Research

4th World Conference on Design and Arts, St. Petesburg, Rusya, 26 - 28 Haziran 2015, ss.79-80

İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi

XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011

Orta öğretim programları nasıl olmalıdır

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2005

1923 yılından günümüze cumhuriyet dönemi ilköğretim programları üzerine bir inceleme

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu Pa, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2005

Polisin eğitiminde değişim yönetimi hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi

21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2000

Okul gelişim stratejileri ile ilgili bir inceleme

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Eylül 1999

İlköğretimde teknoloji eğitimi ve bir öneri

Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim: 1. Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 27 - 28 Kasım 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Demographic characteristics and intellectual styles

Handbook of Intellectual Styles Preferences in Cognition Learning and Thinking, Zhang, Li-fang, Sternberg, Robert, J., Rayner, Stephen, Editör, Springer, New York, ss.109-131, 2012

Social constructivism and social constructivist curricula in turkey for the needs of differences of young people: Overview in light of the PROMISE project

Science Education Unlimited Approaches to Equal Opportunity in Learning Science, Tanja Tajmel, Tanja, Klaus Starl, Editör, Waxmann Verlag co., Münster, ss.179-201, 2009