Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Using Cooperative and Individual Weblog to Enhance Writing Performance

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.17, ss.229-241, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Perceived Social Support Levels of Elementary School Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, ss.170-181, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Do Thinking Styles and Mathematics Self Concept Differentiate with respect to Mathematics Achievement?

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.440-453, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar