Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effect of Using Cooperative and Individual Weblog to Enhance Writing Performance

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.17, no.4, pp.229-241, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Perceived Social Support Levels of Elementary School Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.173, pp.170-181, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Do Thinking Styles and Mathematics Self Concept Differentiate with respect to Mathematics Achievement?

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.28, no.3, pp.440-453, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

The effectiveness of the model of social constructivist learning environment design through research

Global Journal on Humanites Social Sciences, no.3, pp.87-95, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

CIPP evaluation model scale Development reliability and validity

Procedia-Social and Behavioral Sciences, no.15, pp.592-599, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of social constructivist learning environment design on 5th grade learners learning

Procedia Social and Behavioral Sciences, no.9, pp.948-953, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2005 öğretim programını değerlendirme envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.207-231, 2009 (Other Refereed National Journals)

Öz Kavram Envanteri I in geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.209-232, 2008 (Other Refereed National Journals)

Dil öğrenme stratejileri envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.49-74, 2008 (Other Refereed National Journals)

Öğrenme yaklaşımları envanterinin dilsel eşdeğerlik güvenirlik ve geçerlik çalışması

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.1, pp.197-212, 2007 (Other Refereed National Journals)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık yeterliklerinin geliştirilmesinde sosyal yapılandırmacı öğretim tasarımı uygulamasının etkisi

marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.24, pp.205-229, 2006 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerde ve öğrencilerde yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-26, 2006 (Other Refereed National Journals)

Qualitative evaluation of emotional intelligence in service program for secondary school teachers

The Qualitative Report, vol.9, no.4, pp.562-588, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modüler program yaklaşımı ve bir öneri

Milli Eğitim Dergisi, vol.147, pp.21-37, 2000 (National Non-Refereed Journal)

OECD eğitim göstergelerinin gelecekteki türkiye eğitim politikalarına yansımaları

Eğitim Yönetimi, vol.6, no.21, pp.97-109, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akademisyenlerin Araştırma Etiği Konusundaki Görüşleri

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.432-433

Investigation of the Effectiveness of Bologna Process: Hacettepe University Education Faculty Case

6th International Conference on Education (IC-ED-2017), Zagreb, Croatia, 29 June - 01 July 2017, pp.84

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Adaylarının meslek bilgisi dersleri yaşantılarına yönelik nitel bir inceleme

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

The Effectiveness of the Model of Social Constructivist Learning Environment Design through Research

4th World Conference on Design and Arts, St. Petesburg, Russia, 26 - 28 June 2015, pp.79-80

İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi

XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 8 - 10 September 2011

Orta öğretim programları nasıl olmalıdır

IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 27 - 30 September 2005

1923 yılından günümüze cumhuriyet dönemi ilköğretim programları üzerine bir inceleme

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu Pa, Turkey, 7 - 09 December 2005

Polisin eğitiminde değişim yönetimi hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi

21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 October 2000

Okul gelişim stratejileri ile ilgili bir inceleme

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 1 - 03 September 1999

İlköğretimde teknoloji eğitimi ve bir öneri

Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim: 1. Ulusal Sempozyumu, Turkey, 27 - 28 November 1998

Books & Book Chapters

Demographic characteristics and intellectual styles

in: Handbook of Intellectual Styles Preferences in Cognition Learning and Thinking, Zhang, Li-fang, Sternberg, Robert, J., Rayner, Stephen, Editor, Springer, New York, pp.109-131, 2012

Social constructivism and social constructivist curricula in turkey for the needs of differences of young people: Overview in light of the PROMISE project

in: Science Education Unlimited Approaches to Equal Opportunity in Learning Science, Tanja Tajmel, Tanja, Klaus Starl, Editor, Waxmann Verlag co., Münster, pp.179-201, 2009