Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Modüler program yaklaşımı ve bir öneri

Milli Eğitim Dergisi , vol.147, pp.21-37, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Başarı Testi geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

XVI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Sivas, Turkey, 26 - 29 October 2023, pp.30-31

Öğretmen Özerkliği Algı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

International EDUCongress, Ankara, Turkey, 20 - 23 September 2023, pp.720-735

Yabancı dil öğrenmede çilemiz: Öğretim programı çerçevesinde bir sorgulama

I. Jandarma Yabancı Dil Çalıştayı, Ankara, Turkey, 16 March 2021

PISA ve Türkiye: 2000-2018

PISA ve Türkiye: 2000-2018, 01 January 2020

STEM temelli öğretim tasarımının öğrencilerin yeterlik puanlarına etkisi

VI. International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 June 2019

Access to STEM education in Turkey

International Symposium on Human Rights and Equality in STEM Education, Berlin, Germany, 01 October 2018

Akademisyenlerin Araştırma Etiği Konusundaki Görüşleri

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.432-433

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Adaylarının meslek bilgisi dersleri yaşantılarına yönelik nitel bir inceleme

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

The Effectiveness of the Model of Social Constructivist Learning Environment Design through Research

4th World Conference on Design and Arts, St. Petesburg, Russia, 26 - 28 June 2015, pp.79-80

Weblogla bütünleştirilmiş yazma öğretiminin yazma performansına etkisi

7. International Computer and Instructional Technology Symposium (ICITS), Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.1-15

Etnikmerkezcilik Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması

4th International Conference on New Trends in Education and their Implications, Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2013, pp.1-15

Education system in Turkey

School of Education, University of Missouri-Kansas City, United States Of America, 07 April 2013

Testing a model of The Social Constructivist Learning Environment Design

The First International Congress on Curriculum and Instruction, 5 - 08 October 2011

The effects of social constructivist learning environment design on academic achievement of learners

The VI. Balkan Congress for Education and Science, Ohrid, Macedonia, 30 September - 01 October 2011, pp.1-15

İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi

XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011

CIPP evaluation model scale: Development, reliability and validity

3. World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 07 January 2011, pp.1-15

Effects of Social Constructivist Learning Environment Design on 5(th) Grade Learners' Learning

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Promotion of migrants in science education: Austrian, German, Bosnian and Turkish perspectives

XIII. IOSTE Symposium, The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development, Antalya, Turkey, 21 - 26 September 2008, pp.1-15

Promise: Promotions of migrants in science education

EU 6th Framework Program Projects Success Stories, TUBİTAK, 01 January 2008

Aktif öğrenme ortamının uygulanması

6. Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 03 November 2007

Differences in Turkish student teachers’ learning styles

Fourth Balkan Congress, Stara Zagora, Bulgaria, 22 - 24 June 2007, pp.238-244

İlköğretim programlarının değerlendirilmesi

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, 7 - 09 December 2005

2005 İlköğretim programları ve sorunlar

Köy Enstitüleri ve Eğitim Sorunlarımız Paneli, 22 November 2005

Aday öğretmenlerin düşünme stilleri

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005

1923 yılından günümüze cumhuriyet dönemi ilköğretim programları üzerine bir inceleme

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu Pa, Turkey, 7 - 09 December 2005

Polisin eğitiminde değişim yönetimi hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi

21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2000

Okul gelişim stratejileri ile ilgili bir inceleme

VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 1 - 03 September 1999

İlköğretimde teknoloji eğitimi ve bir öneri

Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim: 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 November 1998

Trends on secondary vocational and technical education

Conference on Quality Matters in International Vocational and Training, Ankara, Turkey, 31 August - 02 September 1998, pp.81-88

Books & Book Chapters

STEM Curriculum Development: The Case of Turkey

in: The Human Rights-Based Approach to STEM Education, Tajmel Tanja, Starl Klaus, Spintig Susanne, Editor, Waxmann Verlag GmbH, Münster, pp.103-115, 2021

Demographic characteristics and intellectual styles

in: Handbook of Intellectual Styles Preferences in Cognition Learning and Thinking, Zhang, Li-fang, Sternberg, Robert, J., Rayner, Stephen, Editor, Springer, New York, pp.109-131, 2012

Temel kavramlar

in: Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları, Seval FER, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.1-15, 2012

Öğrenme stilleri ve stil odaklı öğretim tasarımı

in: Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları, Seval FER, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.199-216, 2012

Öğretim tasarımı

Anı Yayıncılık, Ankara, 2009

Social constructivism and social constructivist curricula in turkey for the needs of differences of young people: Overview in light of the PROMISE project

in: Science Education Unlimited Approaches to Equal Opportunity in Learning Science, Tanja Tajmel, Tanja, Klaus Starl, Editor, Waxmann Verlag co., Münster, pp.179-201, 2009

Eğitim programları ve öğretim

Mesleki Eğitimde Sektör Diyaloğu Projesi, Ankara, 2000

Metrics

Publication

89

Citation (WoS)

30

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

1

Project

11

Thesis Advisory

35

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals