Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The evaluation of malpractice cases arising from aesthetic intervention in Turkey based on Supreme Court case law

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, vol.34, no.1, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sağlık Hizmeti Kalite Algısını Etkileyen Faktörlerin SERVPERF Modeli ile Belirlenmesi

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.81-92, 2020 (Other Refereed National Journals)

Systematic evaluation of the websites: Hospital-based practice

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, vol.13, pp.53-57, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Rational Use of Drug and Antibiotics

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, no.3, pp.695-709, 2019 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına ve Nakline Yönelik Tutumları

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.314-319, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sezaryen Yöntemi İle Gerçekleştirilen Doğumlarda Ortaya Çıkan Malpraktis Olgularının Yargıtay Kararları İle İncelenmesi

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.16, no.3, pp.155-159, 2019 (Other Refereed National Journals)

Attitudes’ of University Students towards Organ Donation and Transplantation

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.314-319, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bagısıklamanın Dıssallıgının Saglık Ekonomisi Perspektifinden Degerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri SaglıkBilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.219-230, 2019 (Other Refereed National Journals)

Examining The Effects of Health Transformation Programon the Rates of Vaccination via ARDL Method

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.103-120, 2019 (Other Refereed National Journals)

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp: Türkiye ve Seçilen Ülkelerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, no.1, pp.245-257, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Malmquist İndeks İle OECD Ülkelerinin Sağlık Sistemleri Performansının Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.666-682, 2019 (Other Refereed National Journals)

Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları

Sakarya Tıp Dergisi, vol.8, no.2, pp.193-204, 2018 (Other Refereed National Journals)

Difficult Patients from the Perspective of Healthcare Workers a Study at a Public Hospital

International Journal of Research in Medical Sciences, vol.4, no.8, pp.3554-3562, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Grouping of Middle Income Countries in Terms of Variables Affecting Their Health Expenditures

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.15, no.2, pp.112-120, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Bakışta Avrupa ve Türkiye de Sağlık

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.25, no.2, pp.78-86, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Bireysel Performans Değerlendirme Süreci

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.19, no.1, pp.87-99, 2016 (Other Refereed National Journals)

Pharmacoepidemiology

IOSR Journal of Pharmacy, vol.6, no.2, pp.57-62, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa ve Türkiye’de Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Teknolojileri

Ankara Medical Journal, vol.16, no.1, pp.90-97, 2016 (Other Refereed National Journals)

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavi Maliyetleri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.18, no.1, pp.1-10, 2015 (Other Refereed National Journals)

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Maliyet ve Etkililik Çalışmaları

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.15, no.4, pp.55-64, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Relationship Between Human Resources for Health and Development Levels of Provinces

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), vol.2, no.4, pp.672-679, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Aile Planlaması Yöntemlerinin Maliyet Etkililik Analizi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.73-86, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Okur Yazarlığı

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.13, no.4, pp.321-326, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ankara da Seçilen Bazı Hastanelerde Afet Yönetimine İlişkin Mevcut Durum Değerlendirilmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.17, no.1, pp.45-58, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi ve Karar Analizi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.16, no.2, pp.121-134, 2013 (Other Refereed National Journals)

Dünyada ve Türkiye de İlaç Fiyatlandırması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.15, no.2, pp.149-181, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye de İlaç Fiyatlandırması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.15, pp.149-181, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimlerinin Çalışanlarla İlişkilerindeki Yeterliliği

Hacettepe sağlık İdaresi Dergisi, vol.10, pp.139-175, 2007 (Other Refereed National Journals)

Öğrenen Örgüt ve Hemşirelerin Değerlendirmelerine Yönelik Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.10, pp.75-106, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Nüfus Yapısı Uyumu Yirmibirinci Yüzyıl Verileri

Global Strateji Dergisi, vol.1, no.1, pp.41-48, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hastaların Kurumsal İtibar Algılarını Etkileyen Sosyo-Demografik Bileşenler

International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019

Hastanedeki kadın sağlık çalışanlarının cam tavan algısı

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Öğrencilerin Sağlık Okuryazarlık Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Turkey, 16 - 17 November 2018

Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2010

Cesarean Section and Health Policy in Turkey

4. Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Turkey, 27 - 29 April 2018

Tıbbi Hataları Önlemede Güvenlik Raporlama Sistemi Yeterli Mi?

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Turkey, 14 - 18 February 2018

Exploring the Association between Regional Development Index and Hospital WEB Site Quality: A Study in the Mediterranean Region of Turkey

Northeast Decision Sciences Institute 2017 Annual Conference, Springfield, Massachusetts, United States Of America, 22 - 25 March 2017, pp.1095-1103

Hastanelerde Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 4 - 07 February 2010

Katastrofik Cepten Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 4 - 07 February 2010

What Should Turkey s Marketing Strategy be in Health Tourism

Association of Collegiate Marketing Educators Annual Meetings (ACME), 25 - 28 February 2009

Safety Climate and Teamwork Climate in Turkish Hospitals

2nd International Patient Safety Congress, Turkey, 25 - 29 February 2008

Books & Book Chapters

HASTANE ÇALIŞANLARININ ENGELLİ SAĞLIK RAPORU ALMASÜRECİNDE ZORLUK YAŞAMA DURUMU

in: ENGELLİLERİNİSTİHDAMI VE SOSYAL KORUMA, Yaşar Özge, Önsal Naci, Sarıipek Doğa Başar, Editor, Türk Metal SendikasıAraştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, pp.307-315, 2019

Technological Factors That Effect Hospital Efficiency: AStudy Based on Training and Research Hospitals in Turkey

in: Current Issues in ServicesManagement Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit, Hasan Hüseyin Soybali , Ali Avan, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.37-44, 2019

Halk Sağlığı Politikaları

in: Sağlık Politikası, Tengilimoğlu, Dilaver, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.39-57, 2018

Provincial Ranking of Private Hospital Websites in Turkey

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, , Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2017