Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

  • 2014 - 2015 Erasmus Koordinatörü

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Sağlık politikası ve planlaması

  • Yüksek Lisans Sağlık politikası

  • Yüksek Lisans Epidemiyoloji

  • Lisans Epidemiyoloji

  • Lisans Sağlık Kurumlarında Program Planlama ve Değerlendirme

  • Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Performans Değerlendirme