Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The evaluation of malpractice cases arising from aesthetic intervention in Turkey based on Supreme Court case law

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND MANAGEMENT, cilt.34, sa.1, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sağlık Hizmeti Kalite Algısını Etkileyen Faktörlerin SERVPERF Modeli ile Belirlenmesi

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.81-92, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına ve Nakline Yönelik Tutumları

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.314-319, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Rational Use of Drug and Antibiotics

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.695-709, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sezaryen Yöntemi İle Gerçekleştirilen Doğumlarda Ortaya Çıkan Malpraktis Olgularının Yargıtay Kararları İle İncelenmesi

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.155-159, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes’ of University Students towards Organ Donation and Transplantation

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.314-319, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bagısıklamanın Dıssallıgının Saglık Ekonomisi Perspektifinden Degerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri SaglıkBilimleri Dergisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.219-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining The Effects of Health Transformation Programon the Rates of Vaccination via ARDL Method

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.103-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp: Türkiye ve Seçilen Ülkelerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.245-257, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malmquist İndeks İle OECD Ülkelerinin Sağlık Sistemleri Performansının Değerlendirilmesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.666-682, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Systematic evaluation of the websites: Hospital-based practice

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT, ss.1-5, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları

Sakarya Tıp Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.193-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Difficult Patients from the Perspective of Healthcare Workers a Study at a Public Hospital

International Journal of Research in Medical Sciences, cilt.4, sa.8, ss.3554-3562, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grouping of Middle Income Countries in Terms of Variables Affecting Their Health Expenditures

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.15, sa.2, ss.112-120, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Bakışta Avrupa ve Türkiye de Sağlık

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.78-86, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Bireysel Performans Değerlendirme Süreci

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.87-99, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pharmacoepidemiology

IOSR Journal of Pharmacy, cilt.6, sa.2, ss.57-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa ve Türkiye’de Sağlık İnsan Gücü ve Sağlık Teknolojileri

Ankara Medical Journal, cilt.16, sa.1, ss.90-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavi Maliyetleri

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Maliyet ve Etkililik Çalışmaları

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.15, sa.4, ss.55-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Human Resources for Health and Development Levels of Provinces

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), cilt.2, sa.4, ss.672-679, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Aile Planlaması Yöntemlerinin Maliyet Etkililik Analizi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.1, ss.73-86, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Okur Yazarlığı

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.13, sa.4, ss.321-326, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara da Seçilen Bazı Hastanelerde Afet Yönetimine İlişkin Mevcut Durum Değerlendirilmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.45-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi ve Karar Analizi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.121-134, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada ve Türkiye de İlaç Fiyatlandırması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.149-181, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye de İlaç Fiyatlandırması

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.15, ss.149-181, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimlerinin Çalışanlarla İlişkilerindeki Yeterliliği

Hacettepe sağlık İdaresi Dergisi, cilt.10, ss.139-175, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenen Örgüt ve Hemşirelerin Değerlendirmelerine Yönelik Bir Uygulama

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.10, ss.75-106, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Nüfus Yapısı Uyumu Yirmibirinci Yüzyıl Verileri

Global Strateji Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.41-48, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hastaların Kurumsal İtibar Algılarını Etkileyen Sosyo-Demografik Bileşenler

International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

Hastanedeki kadın sağlık çalışanlarının cam tavan algısı

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

Öğrencilerin Sağlık Okuryazarlık Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

Cepten Sağlık Harcamalarının Yoksullaşmaya Etkisi

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010

Cesarean Section and Health Policy in Turkey

4. Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

Tıbbi Hataları Önlemede Güvenlik Raporlama Sistemi Yeterli Mi?

4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Şubat 2018

Exploring the Association between Regional Development Index and Hospital WEB Site Quality: A Study in the Mediterranean Region of Turkey

Northeast Decision Sciences Institute 2017 Annual Conference, Springfield, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mart 2017, ss.1095-1103

Hastanelerde Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Şubat 2010

Katastrofik Cepten Sağlık Harcamaları ve Belirleyicileri

IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Şubat 2010

What Should Turkey s Marketing Strategy be in Health Tourism

Association of Collegiate Marketing Educators Annual Meetings (ACME), 25 - 28 Şubat 2009

Safety Climate and Teamwork Climate in Turkish Hospitals

2nd International Patient Safety Congress, Türkiye, 25 - 29 Şubat 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

HASTANE ÇALIŞANLARININ ENGELLİ SAĞLIK RAPORU ALMASÜRECİNDE ZORLUK YAŞAMA DURUMU

ENGELLİLERİNİSTİHDAMI VE SOSYAL KORUMA, Yaşar Özge, Önsal Naci, Sarıipek Doğa Başar, Editör, Türk Metal SendikasıAraştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara, ss.307-315, 2019

Technological Factors That Effect Hospital Efficiency: AStudy Based on Training and Research Hospitals in Turkey

Current Issues in ServicesManagement Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit, Hasan Hüseyin Soybali , Ali Avan, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.37-44, 2019

Halk Sağlığı Politikaları

Sağlık Politikası, Tengilimoğlu, Dilaver, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.39-57, 2018

Provincial Ranking of Private Hospital Websites in Turkey

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, , Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, 2017