Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Klasik Osmanlı Yazınında Özyaşamöyküsü

Hece Dergisi, no.123, pp.146-153, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkçe Anlatılarda Ön ve Arka Plan

Dilbilim Dergisi, no.15, pp.235-250, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anlatı Empatisi Bağlamında Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Kurmaca Metinler

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 2022, Ankara, Turkey, 11 November 2022

Okuma Sürecini Yönlendiren Söylemsel Unsurlar: Kestirim Kategorileri

14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.292 Creative Commons License

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programına (2015) Göre Yazılan Ders Kitabında Alan (Akademik) Bilgisini Sunma Stratejiler

II. UluslararasıTürk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu BildirileriProf. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.513-520

Türk Dili ve Edebiyatı 9.sınıf Öğretim Materyali’nde Yer Alan Metin Altı Soruların Değerlendirilmesi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.93

Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar

"Yabancı Dil Öğretiminde Kuramsal Yaklaşımlar" Konulu Eğitim Semineri MEB, Ankara, Turkey, 27 November - 02 December 2016

Metaphors on Literature by Teachers to be Graduates of Turkish Language and Literature Departments

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 04 February 2010 - 08 February 2008, vol.2, pp.5339-5343 identifier identifier

Halikarnas Balıkçısı nın Hikayelerinde Kadın Tipolojileri

Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu, Bodrum, Turkey, 31 October - 02 November 2013

Sosyal Medyada Kimlik Sunumunun Söylemsel Özellikleri Can Dündar ve Banu Güven Örneği

V. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Mersin, Turkey, 5 - 07 July 2012, pp.151-160

Eğitsellik ve Yazınsallık Arasında Çocuk Kalbi Romanı

I.Uluslarası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 November 2008, pp.505-512

Yazınsal Türkçe Anlatı Metinlerinde Zaman ve Görünüş Eklerinin İşlevi

III. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Turkey, 7 - 09 May 2003, vol.1, pp.554-565

Öyküde Şiirsel Dil

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öykü Günleri, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 4 - 07 April 2001

Books & Book Chapters

Zihinselleştirme Olgusunun Dilsel Görünümleri ve Göç Teması Bağlamında Okur Deneyimine Sunduğu İmkânlar: “Kuş Olsam Evime Uçsam” Örneği

in: Current Researches on Cultural Groups in Education, Şenel Poyrazlı, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.87-99, 2022 Creative Commons License

Almanya’da Hazırlanmış Türkçe Ders Kitabı ‘Pilot5’teki Görsel İçeriklerin Kültürlerarasılık Bağlamında İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar-11, G. Leyla Uzun vd., Editor, Anakara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.301-307, 2020

Dil Öğretiminde Kültürel Yaklaşımlar

in: Yabancı/İkinci Dil Öğretiminde Kültür ve Kültürel Etkileşim, Aydın Gülnur, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.155-171, 2020

Anadili Öğretimi ve Dijital Öğretim Materyalleri

in: Uzaktan Eğitim Sürecinde Türkçe Eğitimi, Aslan, Canan; Çalışkan, Gürbüz, Editor, Pegem, Ankara, pp.121-131, 2020

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Materyalindeki (2016) Eleştirel Okuma Sorularının Değerlendirilmesi: Sorulaştırma Stratejilerinden Kaynaklanan Problemler

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar-10, Uzun, N. Engin; Ümit, Bozkurt, Editor, Okan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.401-419, 2018

Fransızca Duygduğunu Anlama Becerisinde Türk Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlardan Biri: Ulama

in: Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran’xxa Armağan, İrem ONURSAL AYIRIR, Ece KORKUT, Editor, HacettepeÜniversitesi Yayınları, Ankara, pp.133-152, 2017