Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TESTING SHOTCRETE REINFORCED MASONRY WALLS UNDER OUT OF PLANE CYCLIC LOAD

REVISTA ROMANA DE MATERIALE-ROMANIAN JOURNAL OF MATERIALS, cilt.46, sa.3, ss.383-391, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nükleer ve Radyolojik Tehlikelerin Afet Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, ss.288-289

Hacettepe Üniversitesi Staj Alan Uygulaması Alan Çalışması Derslerinin Durum Değerlendirmesi

Hacettepe Üniversitesi I.Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

Meslek Yüksekokullarında Mesleki Eğitim Programı Geliştirme Çalışmaları ve İkmep Projesi

2. Uluslararası 6. ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Farklı Mühendislik Alanlarında Kullanımı

CURRENT ACADEMIC STUDIESIN ENGINEERING SCIENCES-2018, Prof. Dr. Serdar SALMAN- Doç. Dr. Duygu KAVAKDr. Ali KILIÇER, Editör, Ivpe Cetinje, Montenegro, ss.1559-1579, 2018

NÜKLEER SANTRALLERİN YER SEÇİMİNDE DEPREM ETKİSİNİN ÖNEMİ

Academic Works in The Fields of Science, Culture and Art - 2018 Autumn, Prof.Dr. Ali Musa Bozdoğan, Prof.Dr. Latif Gürkan Kaya, Prof.Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Assoc.Prof.Dr. Atilla Atik, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.25-33, 2018