Bologna Sürecinde Güncellenen Hacettepe Üniversitesi Ön lisans Lisans veLisansüstü Öğretim Programları Bilgi Paketlerinin Program ve Ders BilgiPaketi Hazırlama Kılavuzuna Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi


GELBAL S., KALKAN N., UYSAL F., ŞEN Z., DEMİRCAN S., KISA N., ...More

I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, Turkey, 17 - 18 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Hacettepe University Affiliated: Yes